Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 6

Step 1

Step 1 – Bạn thích động vật phải không? Nếu bạn thích động vật thì cũng sẽ thích học cấp độ này. Bạn sẽ học về 80 loại động vật. Chúng tôi muốn bạn thích học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ như thích động vật vậy. Kỹ năng thực hành sẽ phát triển nhanh.

Lesson 1 Dog

Nếu không xem được video bạn vui lòng ấn Ctrl + F5 hoặc clear cache

Hướng dẫn sửa lỗi khi không xem được video: nhấp vào đây

Sau khi xem video bạn sẽ làm trắc nghiệm. Bạn chỉ có thể làm trắc nghiệm 1 lần duy nhất

Từ Điển Online


Tra theo từ điển:

  Bạn muốn đăng ký?