Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Bé Bống 4 tuổi học được 2 tháng

LucyMax tại trường học

Bé 6 tuổi học cùng LucyMax

Bé 9 tuổi học cùng LucyMaxLucyMax là chương trình học tiếng Anh online hàng đầu dành cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi

Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu giảng dạy cho trung tâm tiếng Anh, Trường mẫu giáo, Trường học: (Xem thêm chi tiết ở menu "Học theo nhóm" phía trên)

1/ 700 Videos của giáo viên bản ngữ
2/ 5000 câu trắc nghiệm online
3/ 900 Worksheets
4/ Bài kiểm tra
5/ Chương trình học cho mỗi chủ đề
6/ Giáo trình học cho mỗi bài họcus on facebook

Chọn cấp độ của bạn

Xem thử video mẫu ở đầu mỗi Step và chọn một cấp độ phù hợp cho bạn

Levels1~7 Kĩ năng nghe Kĩ năng nghe

Level Chart

Khi bạn hoàn thành cấp độ 2 của các lớp ngữ âm, tại sao không thử học 2 chủ đề 1 lúc.

Sử dụng LucyMax tại trường

Giới thiệu LucyMax