Chính sách bảo mật

Chào mừng các thành viên đến với LucyMax Vietnam. Các thành viên hãy đọc kỹ những Nội quy dưới đây trước khi học tập tại LucyMax Vietnam. Việc đọc trước các Nội quy này sẽ giúp các thành viên dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc học tập tại LucyMax Vietnam, đồng thời ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi sử dụng LucyMax Vietnam. Các thành viên chỉ được phép sử dụng LucyMax Vietnam khi đã đồng ý tuân theo những Nội quy dưới đây.

1. Tài khoản, mật khẩu và tính bảo mật

 • Tất cả các học viên muốn hoặc đang học tiếng Anh đều có thể tham gia ghi danh vào LucyMax Vietnam. Để học tập tại đây, các thành viên phải ghi danh bằng cách đăng kí và lựa chọn một ID người sử dụng duy nhất ("ID Người sử dụng") và mật khẩu, đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân. Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, LucyMax Vietnam chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên.
 • Nếu học viên cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc LucyMax Vietnam có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, hoặc học viên chọn một ID Người sử dụng mà theo LucyMax Vietnam thấy không thích hợp thì trường học LucyMax Vietnam có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài Khoản của học viên và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ của học viên.
 • + Mật khẩu:
  Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, các học viên sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website. Các học viên có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, LucyMax Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh.
 • Các học viên chấp thuận giữ bí mật mật khẩu của mình và chỉ sử dụng ID người sử dụng và mật khẩu khi đăng nhập và đảm bảo rằng các học viên đăng xuất khỏi tài khoản của mình khi ngừng sử dụng dịch vụ trên trang web. Điều này sẽ đảm bảo cho sự an toàn đối với tài khoản của học viên, đồng thời đảm bảo các quyền lợi của học viên khi sử dụng website.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của các học viên

 • Các học viên thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã nguồn, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các loại dữ liệu khác (Nội dung), được học viên hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi ở bất kỳ đâu cho phép học viên chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của học viên hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng.
 • Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, học viên hoàn toàn đồng ý rằng:
  + Học viên sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
 • + Học viên không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và khai thác thông tin ở website:  LucyMax Vietnam 
 • + Học viên sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp Việt Nam hay quốc tế. LucyMax Vietnam tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các thông tin do học viên đưa lên website: LucyMax Vietnam nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
 • + Học viên sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư, thư rác hay tin nhắn rác hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn.
 • + Học viên sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ  LucyMax Vietnam vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của LucyMax Vietnam; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
 • + Học viên không có quyền trong cũng như đối với thông tin được LucyMax Vietnam cung cấp, học viên sẽ không sử dụng thông tin trong các website này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Nội quy này.
 • + Học viên đồng ý trao cho chúng tôi quyền được phép gửi thông tin tới học viên vào các địa chỉ liên lạc cá nhân mà học viên cung cấp cho chúng tôi như số điện thoại, email…
 • Với việc cung cấp Nội dung cho LucyMax Vietnam :
  + Học viên đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này. Học viên cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên Diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của học viên đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
 • + Học viên bảo đảm rằng học viên có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.
 • + Học viên thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào học viên cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.
 • Với việc sử dụng các dịch vụ tại LucyMax Vietnam :
  + Các học viên đồng ý và chấp hành Thể lệ và các thông báo từ LucyMax Vietnam khi tham gia bất cứ hoạt động, dịch vụ nào của website này.
 • + Các học viên phải có kế hoạch để việc tham gia sinh hoạt tại LucyMax Vietnam không ảnh hưởng đến các mặt hoạt động khác trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với học viên trong bất cứ phương diện nào về Nội dung của LucyMax Vietnam hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

3. Quyền hạn và nghĩ vụ của LucyMax Vietnam

 • LucyMax Vietnam, với quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào, được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của website này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.
 • LucyMax Vietnam có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng LucyMax Vietnam sau những sửa đổi đó, các học viên mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.
 • + Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, từ chối truy cập của học viên vào website  LucyMax Vietnam hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng học viên đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Nội quy này, hoặc việc từ chối truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.
 • + Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, có thể gửi thông tin tới học viên vào các địa chỉ liên lạc cá nhân mà học viên cung cấp cho chúng tôi như số điện thoại, email…
 • + Các liên kết tại LucyMax Vietnam có thể dẫn học viên tới các website khác, và học viên thừa nhận và đồng ý rằng LucyMax Vietnam không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.
 • + Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của LucyMax Vietnam về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.
 • Ban Giám Đốc LucyMax Vietnam