Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 3 - 80 Jobs

    “80 việc làm” dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh.

    Bao gồm 4 bước, mỗi bước gồm 20 công việc khác nhau.

    Người học được mong đợi có thể tăng cường kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh sau khi đã hoàn thành các video bài này thông qua những nghề phổ biến trong cuộc sống.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?