Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 7 - 50 Sports

    “50 môn thể thao” dành cho những người học có khả năng tự đọc tiếng Anh một mình.

    Kỹ năng đọc ở cấp độ này cao hơn cấp độ 80 loại động vật một chút.

    Sau khi hoàn thành 50 môn thể thao, học viên sẽ được cải thiện kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh với kiến thức về 50 môn thể thao.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?