NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 - CÁCH VIẾT TRONG TIẾNG ANH

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày đặc biệt của Việt Nam, đánh dấu sự độc lập của đất nước và là ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt...

Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày đặc biệt của Việt Nam, đánh dấu sự độc lập của đất nước và là ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Bạn đã bao giờ tìm hiểu về cách viết ngày Quốc khánh trong tiếng Anh chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết và cách gọi ngày quốc khánh Việt Nam mùng 2/9 trong tiếng Anh.

Ngày Quốc khánh mùng 2/9 tiếng Anh là gì?

Đầu tiên, khi mà chúng ta muốn giải thích về ngày quốc khánh Việt Nam mùng 2/9 trong tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ "National Day". Với quy tắc viết ngày tháng trong tiếng Anh, nếu theo quy tắc Anh - Anh, chúng ta viết số đếm trước, rồi đến tháng, ở giữa là từ "of". Ví dụ, ngày mùng 2 tháng 9 sẽ là "2nd of September". Còn với quy tắc Anh - Mỹ, chúng ta chỉ cần viết ngày trước, tháng sau mà không có gì ở giữa. Ví dụ, "September 2nd".

Do đó, ngày quốc khánh Việt Nam mùng 2/9 trong tiếng Anh có thể được viết là "Vietnam's National Day on September 2nd". Ngoài ra, cũng có một số tài liệu trong và ngoài nước sử dụng thuật ngữ "Vietnamese National Day" hoặc "Vietnamese Independence Day".

Tìm hiểu về ngày quốc khánh của các quốc gia khác

Trong tiếng Anh, thuật ngữ "National Day" được sử dụng để chỉ ngày quốc khánh của tất cả các quốc gia. Ngoài ra, mỗi quốc gia cũng có cách gọi riêng về ngày quốc khánh của mình. Ví dụ, ngày quốc khánh của Mỹ được gọi là "Independence Day", ngày quốc khánh của Anh được gọi là "St George's Day", và ngày quốc khánh của Trung Quốc được gọi là "Chinese National Day".

Từ vựng về ngày Quốc khánh 2/9

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến ngày Quốc khánh 2/9:

 • Holiday: kỳ nghỉ, ngày nghỉ
 • President Ho Chi Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • August Revolution: Cách mạng tháng 8
 • "Independence - Freedom - Happiness": "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
 • Patriotic: yêu nước
 • Socialist Republic of Vietnam: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Ceremony: nghi thức, nghi lễ
 • Celebration: lễ kỷ niệm
 • Declaration of Independence: Tuyên ngôn độc lập
 • Day off: ngày nghỉ
 • Ba Dinh Square: Quảng trường Ba Đình

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách gọi và viết ngày quốc khánh Việt Nam trong tiếng Anh.

1