Xem thêm

MẸO THI LÝ THUYẾT B2 - HỌC LÁI XE Ô TÔ TẠI TP.HCM

Học bằng lái ô tô: Tất cả những gì học viên cần biết Khi đăng ký học lái xe ô tô, bạn sẽ phải tham gia cả lớp học lý thuyết và học thực hành...

Học bằng lái ô tô: Tất cả những gì học viên cần biết

Khi đăng ký học lái xe ô tô, bạn sẽ phải tham gia cả lớp học lý thuyết và học thực hành lái xe ô tô trong sa hình và trên đường. Đối với những ai đang học lái xe ô tô loại B1, B2, hoặc C, chúng tôi muốn giới thiệu quyển giáo trình học lý thuyết lái xe ô tô để thi bằng lái ô tô hạng B1, B2, C, D, E. Cuốn sách này chứa 540 câu hỏi sử dụng trong kỳ thi cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và cung cấp một số mẹo thi lý thuyết B2.

Mẹo thi lý thuyết B2 Hình ảnh chỉ dẫn về cách học lái xe ô tô B1, B2, C tại Tp.HCM

Nội dung của cuốn sách học lý thuyết bằng lái xe ô tô

Cuốn sách này được chia thành năm phần: Luật giao thông đường bộ, Đạo đức người lái xe, Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô, Nghiệp vụ vận tải và Kỹ thuật lái xe ô tô. Bản cập nhật mới này thay thế cuốn sách cũ chứa 405 câu hỏi sử dụng trong kỳ thi cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sự khác biệt giữa sách 450 câu hỏi và sách 405 câu hỏi

Sách mới đã được cập nhật với nhiều câu hỏi hơn. Một số câu trả lời đòi hỏi phải chọn đúng hai đáp án. Chúng tôi cũng muốn nhắc bạn không nên chọn các câu trả lời như "Tất cả các ý nêu trên", "Cả hai ý trên", "Cả hai biển", vì chúng là câu trả lời sai.

Để giúp học viên học lý thuyết và thi bằng lái xe ô tô tốt hơn, chúng tôi giới thiệu một số mẹo học lý thuyết B2 và mẹo thi lý thuyết B2.

Mẹo thi lý thuyết B2 phần luật giao thông

Khi đọc câu hỏi, hãy xem qua tất cả các đáp án. Nếu có đáp án nào có câu trả lời "Bị nghiêm cấm", hãy chọn đáp án đó - đó là câu trả lời đúng.

Ví dụ: Câu hỏi số 29, Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

1- Không bị nghiêm cấm. 2- Bị nghiêm cấm. 3- Nghiêm cấm tùy trường hợp.

Đối với những câu hỏi có câu bắt đầu là "Những hành vi" hoặc "Các hành vi", hãy chọn hai đáp án là đúng.

Ví dụ: Câu hỏi số 24, Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

1- Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép. 2- Lạng lách, đánh võng.

Câu hỏi số 32, Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

1- Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới. 2- Sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Kết luận

Dưới đây là một số mẹo học lý thuyết và mẹo thi lý thuyết B2 cho những ai đang học lái xe ô tô loại B1, B2 tại Tp.HCM.

1