Insist - Khám phá nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng trong tiếng Anh

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 1. Insist là gì trong tiếng Anh? Insist trong tiếng Anh có nghĩa là nhấn mạnh, nhất quyết, đòi hỏi làm một việc gì đó, thể hiện...

Insist là gì? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

1. Insist là gì trong tiếng Anh?

Insist trong tiếng Anh có nghĩa là nhấn mạnh, nhất quyết, đòi hỏi làm một việc gì đó, thể hiện sự mạnh mẽ hoặc ý kiến vững chắc, đặc biệt là khi có sự bất đồng quan điểm với người nói.

2. Cấu trúc và cách dùng insist

Insist thường được sử dụng với hai cấu trúc chính là insist on và insist that.

2.1. Cấu trúc và cách dùng insist that

Cấu trúc: Insist that someone do something (Insist + S + V-inf)

Cách dùng: Khi người nói nói một điều gì đó nhưng người nghe không thực sự tin, họ cần nhấn mạnh rằng những gì họ nói là đúng sự thật. Hoặc "Insist that" còn có thể dùng để quả quyết, nhấn mạnh ai làm gì.

Ví dụ:

 • Tôi bị ốm hôm qua. Tôi nói tôi có thể đi chơi với bạn bè, nhưng họ nhất quyết bắt tôi phải về nhà.
 • Bố tôi nhất quyết rằng chúng ta sẽ không chơi điện tử vào thứ 7, để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

2.2. Cấu trúc và cách dùng insist on

Cấu trúc: Subject + insist + on + Object + V-inf (Subject + insist + on + doing + something)

Cách dùng: Insist on được sử dụng khi muốn nhấn mạnh yêu cầu hoặc đồng ý làm điều gì đó.

Ví dụ:

 • John nhấn mạnh tầm quan trọng của việc marketing.
 • Anh ta khăng khăng rằng anh ta cẩn thận.
 • Tôi đã muốn đi lẻn quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó.

2.3. Cấu trúc và cách dùng insist upon

Cấu trúc: Insist + upon + N/V-ing

Cách dùng: Insist cũng có thể kết hợp với upon, ý nghĩa tương tự như insist on.

Ví dụ:

 • Cuong nhất quyết dùng Iphone thay vì dùng Samsung.
 • Tôi đã muốn đi lẻn quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó.

3. Luyện tập cấu trúc insist

Bài tập cấu trúc Insist Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bài tập 1: Cấu trúc insist. Chọn đáp án đúng

 1. He insists on going running away.
 2. They insisted she attend the TV show.
 3. Khiem insists on seeing his girlfriend.
 4. Why does Jame insist that Jennie make this drink?
 5. I insist that I be smart.
 6. He insists on swimming.
 7. We insist that we like this restaurant.
 8. If you insist, I'll have some food.
 9. Nam's mother insisted that he stay at home.

Bài tập 2: Đặt câu với cấu trúc insist

 • Bạn có khẳng định rằng tất cả những gì bạn nói đều là đúng không?
 • Sếp quả quyết rằng đã có điều gì xấu xảy ra.
 • Chúng tôi khăng khăng đòi đi leo núi tháng tới.
 • Họ nhất quyết tham gia trận đấu này mặc dù họ chưa bao giờ thi đấu.
 • Tôi muốn sống ở chung cư, nhưng bố mẹ tôi khăng khăng sẽ ở nhà mặt đất.

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng insist trong tiếng Anh. Chúc mọi người học tốt tiếng Anh!

1