Xem thêm

Những cụm từ nối tiếng Anh quan trọng khi viết luận

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những cụm từ nối tiếng Anh đặc biệt quan trọng khi viết luận. Đây là phần 2 của chuỗi bài viết này, nên nếu bạn chưa đọc...

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những cụm từ nối tiếng Anh đặc biệt quan trọng khi viết luận. Đây là phần 2 của chuỗi bài viết này, nên nếu bạn chưa đọc phần 1, hãy bắt đầu từ đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các cụm từ này và cách sử dụng chúng để làm bài luận của mình thêm phần hấp dẫn.

Cuối cùng

"Cuối cùng" là một cụm từ quan trọng khi bạn muốn diễn đạt ý kiến cuối cùng hoặc kết luận của mình về một vấn đề. Ví dụ, bạn có thể nói:

"We were thinking about going to Quang Binh, but in the end we went to Ha Long Bay."

=> "Chúng tôi đã định đi Quảng Bình, nhưng cuối cùng chúng tôi đi vịnh Hạ Long."

Rõ ràng là

"Cụm từ 'rõ ràng là'" thường được sử dụng khi bạn muốn nhấn mạnh rằng điều bạn đang nói đã được chứng minh rõ ràng. Ví dụ, bạn có thể nói:

"In light of the evidence from Mr David Mantas and Mr David Kilgour's report, we have a better understanding of Falun Gong practitioners' organ harvesting."

=> "Trước chứng cứ rõ ràng từ báo cáo của ông David Mantas và David Kilgour, chúng tôi đã có hiểu biết sâu sắc hơn về việc mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công."

Không những ... mà còn

"Cụm từ 'không những ... mà còn'" được sử dụng khi bạn muốn diễn tả sự kết hợp của hai hoặc nhiều yếu tố tích cực. Ví dụ, bạn có thể nói:

"She is not only working hard but also intelligent and kind."

=> "Cô ấy không những làm việc chăm chỉ mà còn thông minh và nhân hậu."

Chưa kể đến

"Cụm từ 'chưa kể đến'" được sử dụng khi bạn muốn đề cập đến một sự việc hoặc yếu tố quan trọng mà bạn cho rằng không được nhắc đến đủ. Ví dụ, bạn có thể nói:

"The war caused unprecedented suffering to millions of people, not to mention its impact on the country's economy."

=> "Chiến tranh đã gây ra thảm họa chưa từng có cho hàng triệu người, chưa kể đến nó còn ảnh hưởng tới nền kinh tế."

Mặc dù, tuy nhiên

"Cụm từ 'mặc dù' hay 'tuy nhiên'" được sử dụng khi bạn muốn đưa ra ý kiến hoặc thông tin khác biệt so với điều đã đề cập trước đó. Ví dụ, bạn có thể nói:

"My husband only likes classical music - I, on the other hand, like all kinds."

=> "Chồng tôi chỉ thích nhạc cổ điển - còn tôi thì lại thích tất cả các loại."

Với điều kiện là

"Cụm từ 'với điều kiện là'" được sử dụng khi bạn muốn đặt ra một điều kiện hoặc ràng buộc cho một vấn đề. Ví dụ, bạn có thể nói:

"He's welcome to come along, provided that he behaves himself."

=> "Anh ta được chào đón tới, với điều kiện là anh ta phải biết cư xử đúng mực."

Ví dụ

"Cụm từ 'ví dụ'" được sử dụng khi bạn muốn trình bày một ví dụ để minh họa ý kiến hoặc quan điểm của mình. Ví dụ, bạn có thể nói:

"To give an illustration of what I mean, let's look at the case of Marry."

=> "Ví dụ cho những gì tôi định nói, hãy xem trường hợp của Marry."

Điều đó có nghĩa là

"Cụm từ 'điều đó có nghĩa là'" thường được sử dụng khi bạn muốn cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ví dụ, bạn có thể nói:

"Our friends, that is to say our son's friends, will meet us at the airport."

=> "Bạn của chúng ta, tức là bạn của con trai chúng ta, sẽ gặp chúng ta ở sân bay."

Điều đó chứng tỏ rằng

"Cụm từ 'điều đó chứng tỏ rằng'" được sử dụng khi bạn muốn nêu rõ một quan điểm hoặc ý kiến. Ví dụ, bạn có thể nói:

"That said, much of the evidence is unreliable at best."

=> "Điều đó chứng tỏ rằng, rất nhiều bằng chứng không hẳn là đáng tin cậy."

Hơn nữa

"Cụm từ 'hơn nữa'" được sử dụng khi bạn muốn đưa ra một thông tin bổ sung hoặc tốt hơn so với điều đã đề cập trước đó. Ví dụ, bạn có thể nói:

"What's more, this isn't the only evidence that supports this hypothesis."

=> "Hơn nữa, đây không phải là bằng chứng duy nhất ủng hộ giả thiết này."

Với suy nghĩ này, theo hướng này

"Cụm từ 'với suy nghĩ này' hay 'theo hướng này'" được sử dụng khi bạn muốn đề cập đến một quan điểm hoặc phương pháp cụ thể. Ví dụ, bạn có thể nói:

"With this in mind, let's look at a more recent study to see how the results compare."

=> "Theo hướng này, chúng ta hãy xem thêm một nghiên cứu gần đây để xem kết quả so sánh ra sao."

Hy vọng với những cụm từ nối tiếng Anh quan trọng này, bạn sẽ viết được những bài luận hay hơn. Đừng quên tham khảo cách học từ vựng tiếng anh để nắm vững những cụm từ này. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

1