Xem thêm

My Family: Câu trả lời cho "My Family là số ít hay nhiều?"

Trong quá trình học Tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã tự hỏi "How many people are there in your family?" Và câu trả lời đúng cho câu hỏi này là "My family have 4 people"...

Trong quá trình học Tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã tự hỏi "How many people are there in your family?" Và câu trả lời đúng cho câu hỏi này là "My family have 4 people" hay "My family has 4 people"? Đây là một câu hỏi mà nhiều người gặp phải nhầm lẫn. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi "My Family là số ít hay nhiều?" trong bài viết dưới đây!

My Family là gì?

➥ My family là một danh từ tập hợp.

➥ Danh từ tập hợp chỉ một đơn vị hoặc một nhóm bao gồm nhiều hơn 1 người. Danh từ tập hợp có thể bao gồm nhiều người, con vật, địa điểm, sự vật, và nhiều hơn nữa.

➥ Một số danh từ tập hợp phổ biến: team, group, class, school, firm, organization, army, council, flock, staff, audience, choir,...

Khi sử dụng danh từ tập hợp, mọi người thường băn khoăn liệu nó sẽ đi cùng động từ số ít hay số nhiều. Hãy xem hai ví dụ dưới đây:

  • My family is going on a holiday for New Year.
  • My family are doing different choirs around the house.

Bạn có thể thấy rằng, ở ví dụ đầu tiên, động từ được chia theo số ít, còn ở ví dụ thứ hai thì động từ được chia theo số nhiều. Tuy nhiên, cả hai trường hợp trên đều đúng, thật kì lạ phải không?

Nếu bạn chưa hiểu vì sao chúng ta dùng "is" cho câu đầu tiên và "are" cho câu thứ hai, đừng lo lắng, hãy tiếp tục đọc để có câu trả lời chi tiết.

My Family là số ít hay nhiều?

Danh từ tập hợp mang tính nhóm, tập thể, và có thể đi cùng cả động từ số nhiều và số ít tùy thuộc vào ngữ cảnh. Chúng ta có cách sử dụng cho từng trường hợp như sau:

Danh từ tập hợp + động từ (số ít): Chúng ta chia động từ theo số ít khi miêu tả danh từ tập hợp như một đơn vị đơn lẻ. Điều này có nghĩa là mỗi thành viên trong nhóm được xem như một tập hợp, họ thực hiện cùng một việc và không có hành động khác xảy ra. Mọi thành viên trong nhóm thực hiện một cách chung nhất.

Ví dụ:

  • My family is playing volleyball outside.
  • My family is coming in half an hour.

Trong trường hợp này, "my family" được coi là một nhóm người không nhắm riêng đến từng thành viên. Tất cả mọi người trong nhóm đều nhận đồng nhất, chẳng hạn như cùng chơi bóng chuyền. Chúng ta đề cập đến "My family" như một nhóm người, không phân tách từng cá nhân, vì vậy động từ ở đây được chia theo số ít.

Danh từ tập hợp + động từ (số nhiều): Chúng ta sử dụng động từ số nhiều khi chủ ngữ được đề cập là nhiều cá nhân khác nhau, thực hiện những việc khác nhau.

Ví dụ đã được đề cập ở phần trước:

  • My family are doing different choirs around the house.

Ở đây, mỗi thành viên trong gia đình đang thực hiện những hành động khác nhau. Câu này nhấn mạnh sự khác biệt đang xảy ra trong nhóm. Vì vậy, chúng ta sử dụng động từ số nhiều cho chủ ngữ "my family" trong câu trên.

Hãy xem một ví dụ khác:

  • My family are eating sandwiches for breakfast.

Trong trường hợp này, "my family" được diễn tả như một tập hợp của các cá nhân. Mỗi người có thể ăn những loại bánh sandwich khác nhau và không ăn cùng một cách, cùng một thời gian. Vì vậy, cấu trúc động từ chính xác cho chủ ngữ "my family" trong câu này là số nhiều.

Sau bài viết này, bạn đã nắm được cách chia động từ cho danh từ "my family" rồi đúng không? Hãy lưu lại và chia sẻ bài viết này với bạn bè và người thân để lan tỏa kiến thức bổ ích này. Chúc bạn học tốt!

1