Kiến thức tiếng Anh: Cấu trúc "Unless"

Giới thiệu Trong tiếng Anh, cấu trúc "Unless" được sử dụng để diễn đạt các điều kiện hoặc ý kiến phụ thuộc vào điều kiện không xảy ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ...

Giới thiệu

Trong tiếng Anh, cấu trúc "Unless" được sử dụng để diễn đạt các điều kiện hoặc ý kiến phụ thuộc vào điều kiện không xảy ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cấu trúc này và những lỗi thường gặp khi sử dụng.

Cách dùng & cấu trúc "Unless" trong tiếng Anh

1. Điều kiện loại 1

Cấu trúc "Unless" được sử dụng để diễn đạt một điều kiện có thể xảy ra trong tương lai. Ta cũng có thể thay thế "Unless" bằng "If not".

Cấu trúc: Unless + S + V (thì hiện tại đơn), S + will/can/shall + V

Ví dụ: Anh ấy sẽ không vượt qua được bài thi TOEIC trừ khi anh ấy học tập chăm chỉ.

2. Điều kiện loại 2

Cấu trúc "Unless" được sử dụng trong câu điều kiện loại 2 để diễn đạt một tình huống không thể xảy ra trong hiện tại. Có thể thay thế "Unless" bằng "If not".

Cấu trúc: Unless + S + Ved/V2 (quá khứ đơn), S+ would + V

Ví dụ: Anh ta sẽ không bị trễ xe bus nếu anh ta không để quên hành lý.

3. Điều kiện loại 3

Trong câu điều kiện loại 3, "Unless" được sử dụng để diễn đạt một tình huống không xảy ra trong quá khứ. Có thể thay thế "Unless" bằng "If not".

Cấu trúc: Unless + S + had + Ved/V3, S + would + have + Ved/V3

Ví dụ: Nếu John không đi bộ dưới cơn mưa vào hôm qua, anh ta đã không bị ốm.

4. Mang tính cảnh báo

Cấu trúc "Unless" cũng được sử dụng để thúc giục hoặc nhấn mạnh một hành động cần phải được thực hiện ngay lập tức để tránh hậu quả đáng tiếc. Có thể thay thế "Unless" bằng "If not".

Ví dụ: Nếu Susan không khẩn trương, cô ấy sẽ bị đến trường muộn.

5. Đề xuất một ý kiến

Cấu trúc "Unless" cũng có thể được sử dụng như một gợi ý hay đề xuất ý kiến. Trong tình huống này, không thể thay thế "Unless" bằng "If not".

Ví dụ: Tôi sẽ đi chơi với gia đình của tôi trừ khi tôi bận.

Vị trí đặt mệnh đề "If Not" (Unless)

Khi sử dụng "Unless" (If not) trong câu điều kiện, không cần quan tâm đến vị trí của mệnh đề trong câu. Mệnh đề chứa "Unless" có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Ví dụ: Nếu chúng ta không hoàn thành bài tập về nhà trong hôm nay, chúng ta sẽ không nhận được quà từ gia đình.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng "Unless"

1. Sử dụng trong dạng câu hỏi

Trong câu hỏi, chỉ được sử dụng "If not" mà không được sử dụng "Unless" thay thế.

Ví dụ: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai tôi không làm bài tập?

2. Sử dụng "will/ would" trong mệnh đề có "Unless"

Trong mệnh đề có chứa cấu trúc "Unless", tuyệt đối không được sử dụng "will/ would".

Ví dụ: Nếu bạn không ngủ sớm, bạn sẽ rất mệt mỏi.

3. Cấu trúc "Not Unless"

"Not unless" có nghĩa là "chỉ khi" và tương đồng với nghĩa của cấu trúc "Only if".

Ví dụ: Chỉ khi bạn nói cho tôi sự thật, tôi mới có thể tha thứ cho bạn.

4. Sử dụng khi diễn đạt ngữ nghĩa "If"

"Unless" không thể thay thế khi muốn trình bày câu mang ý nghĩa "If".

Ví dụ: Tôi sẽ giúp cô ấy nếu bạn gái tôi không thể làm nó.

Bài tập vận dụng công thức cấu trúc "Unless"

1. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Hãy đi dạo - __ bạn quá mệt.

2. Viết lại câu có nghĩa không đổi

 • Nếu Nam không nói tiếng Anh mỗi ngày, anh ấy sẽ dễ quên cách sử dụng nó.
 • Nếu bạn không luyện tập chăm chỉ hơn, bạn sẽ thua trong trò chơi tiếp theo.
 • Trừ khi học sinh không trả sách thư viện trong tuần này, họ sẽ phải trả phạt.
 • Nếu đội của chúng ta không tham gia cuộc thi, chúng ta sẽ không đạt giải này.
 • Nếu Peter không học chăm chỉ, anh ta sẽ không đạt điểm số cao.

Đáp án:

 • Nếu bạn không quá mệt, hãy đi dạo.
 • Nếu Nam không nói tiếng Anh mỗi ngày, anh ấy sẽ dễ quên cách sử dụng nó.
 • Nếu bạn không luyện tập chăm chỉ hơn, bạn sẽ thua trong trò chơi tiếp theo.
 • Nếu học sinh không trả sách thư viện trong tuần này, họ sẽ phải trả phạt.
 • Nếu đội của chúng ta không tham gia cuộc thi, chúng ta sẽ không đạt giải này.
 • Nếu Peter không học chăm chỉ, anh ta sẽ không đạt điểm số cao.

Qua bài viết này, hi vọng bạn đã nắm rõ cấu trúc "Unless" và cách sử dụng đúng. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

1