By the time: Hiểu rõ và sử dụng đúng cấu trúc này [Bài viết chi tiết]

Đã từ lâu, cụm từ "by the time" đã trở nên phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh cũng như trong các kỳ thi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ cách sử dụng...

Đã từ lâu, cụm từ "by the time" đã trở nên phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh cũng như trong các kỳ thi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ cách sử dụng và cấu trúc chính xác của cụm từ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và hiểu được ý nghĩa và cách dùng "by the time" là gì. Hãy cùng tìm hiểu!

1. By the time là gì?

"By the time" là một liên từ chỉ thời gian, có nghĩa là "lúc mà" hoặc "trước khi". Cụm từ này được sử dụng để nhấn mạnh thứ tự trước và sau của hai hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Nghĩa là "vào khi" hành động A xảy ra, hành động B đã xảy ra từ trước đó.

Ví dụ:

 • "By the time" I finished the exercise, all of my classmates had left. Vào lúc mà tôi hoàn thành bài tập, các bạn cùng lớp đã rời đi hết.

 • "By the time" you decide to buy this bag, they will have sold it. Khi bạn quyết định mua chiếc túi này, họ đã bán nó.

2. Cách dùng By the time

"By the time" được sử dụng để thiết lập một điểm cuối hay phạm vi kết thúc, ý chỉ rằng điều gì đó đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra sớm hơn hoặc bằng với thời gian đã được nhắc đến. Cụm từ này luôn xuất hiện trong một trong hai mệnh đề của một câu phức. Mệnh đề chứa "by the time" sẽ ở thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn, và mệnh đề kia sẽ mang thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai hoàn thành hoặc thì quá khứ hoàn thành.

2.1. Cấu trúc By the time thì hiện tại đơn

Khi đi với thì hiện tại đơn, công thức "By the time" như sau: "By the time + S1 + V1(thì hiện tại đơn), S2 + V2(thì tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)"

Cụ thể là:

 • Đối với động từ to be: "By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2(nguyên thể không to)" "By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2(ed/PII)"

Ví dụ:

 • "By the time" we are in Ho Chi Minh city, Tony will be there, too. Khi chúng tôi có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, Tony cũng sẽ ở đó.

 • "By the time" Rosie is 18, she will live in a place far away from home. Khi Rosie tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ sống ở một nơi cách xa nhà.

2.2. Cấu trúc By the time thì quá khứ đơn

Công thức "By the time" ở thì quá khứ đơn được dùng để nhấn mạnh một hành động nào đó trong quá khứ xảy ra thì đã có hành động khác xảy ra từ trước đó.

Với động từ to be: "By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/PII)"

Ví dụ:

 • "By the time" I was very exhausted, I had finished that important project. Tôi đã rất mệt mỏi khi hoàn thành dự án quan trọng đó.

 • "By the time" I arrived, the store had already closed. Vào lúc tôi đến, cửa hàng đã đóng cửa.

3. Lưu ý khi dùng cấu trúc By the time

3.1. Mệnh đề chứa cấu trúc "By the time" cũng có thể được đẩy ra sau, tuy nhiên dấu "," giữa 2 mệnh đề sẽ được loại bỏ.

Ví dụ:

 • They had finished telling the story "by the time" I went to class. Họ đã kể xong câu chuyện vào lúc tôi tới lớp.

3.2. Trong mệnh đề không có "by the time" cũng có trường hợp người nói sử dụng động từ to be ở thời quá khứ đơn, thay vì dùng quá khứ hoàn thành. Mục đích để thể hiện khác biệt một chút về mặt ý nghĩa.

Ví dụ:

 • I had eaten all the food "by the time" Jenny was there. Lúc mà Jenny có mặt ở đó, tôi đã ăn hết thức ăn.

 • "By the time" I was there, they were very tired. Lúc mà tôi có mặt ở đó, họ đã rất mệt.

3.3. Trong thì quá khứ hoàn thành, "By the time" = "Before". Cách dùng của "before" trong trường hợp này tương tự với "By the time".

Ví dụ:

 • "By the time" Rosie went to John's home, he had gone to school. Khi Rosie đến nhà John, cậu ấy đã đi đến trường rồi.

= "Before" Rosie went to John's home, he had gone to school. Trước khi Rosie đến nhà John, cậu ấy đã đi đến trường rồi.

4. Phân biệt cấu trúc By the time với các cấu trúc khác

Ngoài cấu trúc "By the time", chúng ta còn có thể sử dụng những liên từ khác để chỉ thời gian trong tiếng Anh. Tuy nhiên, mỗi cấu trúc lại có cách dùng và mục đích nhấn mạnh khác nhau.

4.1. Phân biệt cấu trúc "By the time" với "When"

Mặc dù cả hai cấu trúc đều mang ý nghĩa là "vào thời điểm, khi", nhưng khi sử dụng trong câu thì cấu trúc "by the time" và "when" lại được dùng để thể hiện mức độ, với mục đích nhấn mạnh khác nhau.

4.2. Phân biệt cấu trúc "By the time" với "Until"

Cấu trúc "By the time" và "Until" cùng mang ý nghĩa là "cho đến khi". Tuy nhiên, cách sử dụng của hai cấu trúc này lại khác nhau hoàn toàn.

4.3. Phân biệt cấu trúc "By the time" với "By + time"

Cấu trúc "By the time" cũng có thể bị nhầm lẫn với cấu trúc "by + time".

4.4. Phân biệt cấu trúc "By the time" và "At the time"

Hai cấu trúc "By the time" và "At the time" khác nhau về cách dùng.

5. By the time là dấu hiệu của thì nào?

"By the time" là dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết thì quá khứ hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành. Cụm từ này được sử dụng để nhấn mạnh một hành động đã được hoàn thành ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

6. Bài tập cấu trúc By the time (có đáp án)

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích và thú vị về cấu trúc "By the time". Hi vọng rằng sau bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng và phân biệt "By the time" với các cấu trúc tương tự khác.

1