Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 9: Thông qua các dạng bài tập và lỗi thường gặp

Bài viết dưới đây, KISS English cùng bạn tổng hợp các dạng viết lại câu tiếng Anh lớp 9 kèm bài tập, giúp bạn nắm vững kiến thức và khắc phục các lỗi thường gặp....

Bài viết dưới đây, KISS English cùng bạn tổng hợp các dạng viết lại câu tiếng Anh lớp 9 kèm bài tập, giúp bạn nắm vững kiến thức và khắc phục các lỗi thường gặp.

Các Dạng Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 9

Tại chương trình lớp 9, viết lại câu tiếng Anh là một dạng bài phổ biến và thường xuất hiện trong đề thi. Dưới đây là một số dạng viết lại câu chính mà bạn cần chú ý:

 • Câu chủ động, câu bị động
 • So sánh hơn, hơn nhất
 • Câu trực tiếp, gián tiếp
 • Câu đảo ngữ
 • Mệnh đề quan hệ

Ngoài ra, còn có một số cấu trúc khác ít xuất hiện hơn sẽ được trình bày sau.

Cấu trúc trọng tâm

Một ví dụ về dạng bài tập câu chủ động bị động:

 1. He opens the door. → The door is opened by him.
 2. I have just cleaned the house → The house has just been cleaned by me.

Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ các dạng câu chủ động, bị động và cách chuyển đổi khi làm bài tập: (Thêm đường dẫn đến bài viết)

So sánh hơn, hơn nhất

Ví dụ bài tập:

 1. No one in her team is more beautiful than Salim. → Salim is the most beautiful in her team.
 2. You are less tall than me. → You are less tall than I am.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này tại: (Thêm đường dẫn đến bài viết)

Câu trực tiếp, gián tiếp

Ví dụ bài tập:

 1. “My teacher told us: “Don’t forget to do this homework”. → My teacher told us not to forget to do that homework.
 2. “Where is the best place to eat pizza?” Hana said. → Hana asked me where the best place to eat pizza was.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cấu trúc này tại: (Thêm đường dẫn đến bài viết)

Câu đảo ngữ

Ví dụ bài tập:

 1. He hardly bought a new bike when he had an accident. → No sooner had he bought a new bike than he had an accident.
 2. The thief ran away. → Away ran the thief.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này tại: (Thêm đường dẫn đến bài viết)

Mệnh đề quan hệ

Ví dụ bài tập:

 1. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well. → My best friend can compose songs which Ly sings very well.
 2. The man is her father. You met him last week. → The man whom you met last week is her father.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này tại: (Thêm đường dẫn đến bài viết)

Cấu trúc khác

Ngoài các cấu trúc trên, bạn còn cần chú ý một số cấu trúc khác như: (Thêm nội dung bổ sung)

Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 9 - Các Lỗi Thường Gặp

Có 2 dạng đối với dạng bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 9 là trắc nghiệm hoặc tự luận.

Các lỗi thường gặp với dạng tự luận bao gồm:

 • Không nhớ cấu trúc câu
 • Viết lại thiếu/thừa thành phần câu
 • Chưa chuyển đổi từ sao cho phù hợp với cấu trúc câu mới

Với dạng trắc nghiệm, bạn cần chú ý:

 • Phân vân giữa các đáp án gần giống nhau
 • Chọn đáp án có cấu trúc đúng nhưng nghĩa chưa sát

Để khắc phục tình trạng trên, bạn cần:

 • Nắm rõ các cấu trúc chuyển đổi giữa các dạng câu.
 • Phân bổ thời gian ôn tập và làm bài để nhớ kiến thức.
 • Trong quá trình làm bài, nếu không nhớ, nên mở lý thuyết để ôn lại.

Bạn có thể tải tài liệu viết lại câu tiếng Anh lớp 9 kèm đáp án tại đường link sau: (Thêm đường link)

Lời kết

Đó là những dạng bài viết lại câu tiếng Anh lớp 9. Hãy ôn tập hàng ngày và làm bài tập để làm chủ dạng bài này. Chúc bạn học tốt!

1