Xem thêm

Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành - Cấu Trúc và Bài Tập Có Đáp Án

Cấu Trúc Thì Hiện Tại Hoàn Thành Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến...

Tổng quan về thì hiện tại hoàn thành

Cấu Trúc Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại. Dưới đây là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành:

Thể khẳng định:

S + have/has + past participle (V3-ed) + O

Ví dụ: Tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học khoảng 2 tháng.

Thể phủ định:

S + have/has + not + past participle (V3-ed) + O

Ví dụ: Cô ấy vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của cô ấy.

Thể nghi vấn:

Have/has + S + past participle (V3-ed) + O?

Ví dụ: Bạn vẫn chưa thể liên lạc được với con gái sao?

Cách Dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng trong các ngữ cảnh sau:

 • Diễn tả hành động hoặc sự việc vừa mới xảy ra.

Ví dụ: Tôi vừa mới gặp Peter trong khu mua sắm.

 • Diễn tả hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời điểm chính xác hoặc người nói không muốn đề cập đến thời gian cụ thể.

Ví dụ: Anh ta đã thắng nhiều giải thưởng võ thuật tại London.

 • Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến thời điểm hiện tại hoặc có thể tiếp tục trong tương lai.

Ví dụ: Anh ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng. Anh ấy đã sáng tác rất nhiều ca khúc hay trong hơn 5 năm qua.

 • Diễn tả hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Tôi đã sửa chiếc xe ô tô của mình nên giờ nó hoạt động rất tốt.

Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Dưới đây là một số từ và cụm từ thường xuất hiện với thì hiện tại hoàn thành mà bạn có thể tham khảo:

 • lately/recently (gần đây), just (vừa mới), already (vừa xong)

Ví dụ: Ông tôi vừa mới ăn sáng xong rồi.

 • ever (đã từng rồi)

Ví dụ: Bạn đã từng ăn sushi trước đó chưa?

 • never: chưa bao giờ

Ví dụ: Tôi chưa bao giờ có cơ hội ghé thăm Dinh Độc Lập.

 • for (trong khoảng)+ quãng thời gian diễn ra sự việc

Ví dụ: Anh trai tôi đã học tiếng Pháp khoảng 10 năm nay rồi.

 • since (kể từ lúc) + mốc thời gian

Ví dụ: Cô ấy đã chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh từ năm ngoái.

 • up to now = so far = up to the present = until now (cho tới thời điểm hiện tại)

Ví dụ: Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã quyên góp được 20.000 đô la cho tổ chức từ thiện.

 • This/It is the first/second/best/worst…+ Noun

Ví dụ: Đây là lần đầu tiên tôi thử món ăn này.

Cấu Trúc Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Dưới đây là một số cấu trúc viết lại câu thì hiện tại hoàn thành thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia mà bạn cần ghi nhớ:

Dạng 1

Cấu trúc gốc: S + have/has + not + past participle (V3-ed) + O + for + khoảng thời gian.

Cấu trúc câu viết lại: It + is/has been + khoảng thời gian + since + S + last + V2-ed + O

Ví dụ 1: Câu gốc: Cô ấy đã không đến nhà hàng này khoảng 6 tháng rồi.

Câu viết lại: Đã 6 tháng rồi kể từ lần vừa rồi cô ấy đến nhà hàng này.

Ví dụ 2: Câu gốc: Vì dịch bệnh, cha mẹ của Peter đã không gặp anh ấy khoảng 1 năm nay rồi.

Câu viết lại: Vì dịch bệnh mà đã khoảng 1 năm kể từ lần cuối bố mẹ của Peter gặp anh ấy.

Dạng 2

Cấu trúc gốc: S + have/has + not + past participle (V3-ed) + O + for/since + thời gian

Cấu trúc câu viết lại:

 • the last time + S + V2-ed + was + thời gian + ago/ mệnh đề quá khứ đơn
 • S + last + V2/ed + O + thời gian + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

Ví dụ 1: Câu gốc: Chúng tôi đã không gặp nhau khoảng 5 năm.

Câu viết lại:

 • Lần cuối chúng tôi gặp nhau là cách đây 5 năm.
 • Chúng tôi gặp nhau lần cuối cách đây 5 năm.

Ví dụ 2: Câu gốc: Lucy không thăm ông bà của cô ấy từ tháng Sáu năm ngoái.

Câu viết lại:

 • Lần cuối Lucy thăm ông bà của cô ấy là vào tháng Sáu năm ngoái.
 • Lucy đã thăm ông bà của cô ấy lần cuối vào tháng Sáu năm ngoái.

Present perfect tense

Dạng 3

Cấu trúc gốc: S + have/has + not + past participle (V3-ed) + O + for/since + thời gian

Cấu trúc câu viết lại:

 • The last time + S + V2-ed + was + thời gian + ago/ mệnh đề quá khứ đơn
 • S + last + V2/ed + O + thời gian + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

Cấu trúc gốc: S + have/has + not + past participle (V3-ed) + before

Câu trúc câu viết lại: It/This is the first time + S + has/have + past participle (V3-ed)

Ví dụ 1: Câu gốc: Cô ấy chưa bao giờ thấy tháp Eiffel trước đó.

Câu viết lại: Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tháp Eiffel.

Ví dụ 2: Câu gốc: Những đứa trẻ nghèo này chưa được đi du lịch nước ngoài trước đó.

Câu viết lại: Đây là lần đầu tiên những đứa trẻ nghèo này được đi du lịch nước ngoài.

Dạng 4

Cấu trúc gốc: S + have/has + past participle (V3-ed) + for + khoảng thời gian

Câu trúc câu viết lại: S + started/began + V-ing + khoảng thời gian + ago/ when + clause

Ví dụ 1: Câu gốc: Cha tôi đã làm việc ở công ty này khoảng 10 năm.

Câu viết lại: Cha tôi bắt đầu làm việc ở công ty này cách đây khoảng 10 năm.

Ví dụ 2: Câu gốc: Chúng tôi đã sống trong thành phố này khoảng 20 năm.

Câu viết lại: Chúng tôi bắt đầu sống trong thành phố này cách đây khoảng 20 năm.

Dạng 5

Cấu trúc gốc: When did + S + V0 + …?

Câu trúc câu viết lại: How long + have/has + S + past participle (V3-ed) + …?

Lưu ý: động từ chính trong câu gốc khi viết lại câu có thể phải thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh.

Ví dụ 1: Câu gốc: Lily đã mua chiếc máy tính này khi nào vậy?

Câu viết lại: Bao lâu rồi Lily có chiếc máy tính này?

Ví dụ 2: Câu gốc: Bạn đã bắt đầu học tiếng anh khi nào?

Câu viết lại: Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

Mục Đích Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành có mục đích tránh lặp lại cấu trúc câu và chuẩn bị tốt cho đề thi THPT Quốc Gia, nơi câu hỏi viết lại câu thì hiện tại hoàn thành thường được đặt ra. Việc nắm vững các cấu trúc và thực hành viết lại câu sẽ giúp bạn đa dạng hóa cách diễn đạt và tránh mất điểm do sử dụng cấu trúc câu quá tương đồng.

Bài Tập Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Dưới đây là một số bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành kèm đáp án để bạn luyện tập:

Bài tập: Viết lại các câu sau đây sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

 1. I haven’t met my best friend since I was 18 years old.

→ I last ... 2. My children haven’t been taken to the supermarket since they were in grade 5.

→ The last time… 3. When did you start waiting for the train?

→ How long… 4. They started studying Spanish and Chinese 5 years ago.

→ They have… 5. My younger sister has not had her hair cut for over five months.

→ It’s… 6. My friend has never seen such a beautiful girl in his life.

→ This is the first time… 7. John hasn't played piano since 2015.

→ The last time… 8. We have never met such a kind person before.

→ It’s the first time… 9. Have you traveled to Thailand before?

→ Is this… 10. The last time I saw my father was 10 years ago.

→ I have… 11. When did you begin learning Vietnamese?

→ How long… 12. It’s nearly 8 months since I went to the cinema with my friends.

→ I have not… 13. This is the most delicious pancake I have eaten in my life.

→ I have never… 14. She has just gone to school for 30 minutes.

→ It’s… 15. The last time I saw Lucy was at my last birthday party.

→ I have not… 16. He has never read such a good self-help book before.

→ This is the first time… 17. The last time Jane came back to her country was 5 years ago.

→ Jane last… → Jane has not… 18. Jack has not spoken to his teacher for a long time.

→ It’s… 19. They haven’t joined such a wonderful birthday party before.

→ This is… 20. She has taken care of her brother since she was 10 years old.

→ She started… → She has been… 21. My father has worked as an engineer for 30 years.

→ It’s… 22. Elsa has never spent her summer in such a beautiful city before.

→ This is…

Đáp án

 1. I last saw my best friend when I was 18 years old.
 2. The last time my children were taken to the supermarket was when they were in grade 5.
 3. How long have you waited for the train?
 4. They have studied Spanish and Chinese for 5 years.
 5. It’s over five months since my younger sister last had her hair cut.
 6. This is the first time my friend has seen such a beautiful girl in his life.
 7. The last time John played piano was in 2015.
 8. It is (/ It has been) the first time we have met such a kind person.
 9. Is this the first time you have traveled to Thailand?
 10. I have not seen my father for 10 years.
 11. How long have you learned Vietnamese?/ How long have been you learning Vietnamese?
 12. I have not gone to the cinema with my friends for nearly 8 months.
 13. I have never eaten such a delicious pancake before in my life.
 14. It’s been 30 minutes since she went to school.
 15. I have not seen Lucy since my last birthday party.
 16. This is the first time he has read such a good self-help book.
 17. Jane last came back to her country 5 years ago./ Jane has not come back to her country for 5 years.
 18. It’s been a long time since Jack last spoke to his teacher.
 19. This is the first time they have joined such a wonderful birthday party.
 20. She started taking care of her brother when she was 10 years old./ She has been taking care of her brother since she was 10 years old.
 21. It’s been 30 years since my father started working as an engineer.
 22. This is the first time Elsa has spent her summer in such a beautiful city.

Tổng Kết

Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành là một kỹ năng quan trọng trong việc diễn đạt ý kiến một cách linh hoạt và tránh lặp lại cấu trúc câu. Việc nắm vững các cấu trúc và thực hành viết lại câu sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc Gia.

1