Từ Vựng Hữu ích Cho Việc Viết Bài IELTS Với Biểu Đồ

Khi nói đến bài viết IELTS task 1, 25% số điểm bạn nhận được đến từ sự đa dạng của từ ngữ bạn sử dụng. Điều này có nghĩa là từ vựng biểu đồ IELTS...

ielts graph vocabulary - image by Magoosh

Khi nói đến bài viết IELTS task 1, 25% số điểm bạn nhận được đến từ sự đa dạng của từ ngữ bạn sử dụng. Điều này có nghĩa là từ vựng biểu đồ IELTS là một yếu tố rất quan trọng để xem xét khi bạn chuẩn bị cho Task 1. Bạn có thể bắt đầu bằng việc xem qua hướng dẫn từ vựng viết Task 1 IELTS này. Dưới đây, tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về từ và cụm từ hữu ích để tích hợp vào bài viết của bạn, giúp bạn nhận được điểm cao ở hạng mục nguồn từ vựng và tổng điểm cao hơn. Cơ bản, từ vựng biểu đồ viết IELTS càng tốt, bạn sẽ nhận được điểm số càng cao. Điều đó không khó, nhưng có một công thức rõ ràng để làm tốt điều đó.

Cách Sử Dụng Từ Vựng Biểu Đồ IELTS Trong Task 1

Vì IELTS writing task 1 liên quan đến việc mô tả biểu đồ hoặc biểu đồ của một số loại, sẽ giúp nếu bạn hiểu về từ vựng biểu đồ IELTS - những từ và cụm từ giúp bạn viết về thông tin trên biểu đồ hoặc đồ thị.

Useful Vocabulary for Writing an IELTS Graph Essay

Làm thế nào để miêu tả biểu đồ trong IELTS? Hãy cùng đi qua từ vựng tốt nhất cho nhiệm vụ này, một bước một bước.

1. Bắt Đầu Bằng Cụm Từ Giới Thiệu

Thường thì học sinh ESL bắt đầu bài viết của họ với cụm từ "The graph shows...". Mặc dù điều này cũng không sao, từ "shows" có thể được thay thế bằng một từ vựng cao cấp và thú vị hơn. Đây là bốn gợi ý khác để bắt đầu bài viết của bạn:

 • Biểu đồ minh họa xu hướng trong...
 • Biểu đồ tiết lộ thông tin về sự thay đổi trong...
 • Biểu đồ cung cấp sự khác biệt giữa...
 • Biểu đồ trình bày cách X đã thay đổi trong một khoảng thời gian...

Không viết từ dưới hoặc trên trong phần giới thiệu của bạn. Ví dụ: Biểu đồ dưới/trên cho thấy...

2. Thêm Trạng Từ Phù Hợp

Trạng từ giúp diễn đạt quan hệ vị trí, thời gian, tình huống, cách thức, nguyên nhân và mức độ, và cũng có thể thêm màu sắc và sự thú vị vào bài viết của bạn, cũng như thể hiện sự đa dạng từ vựng của bạn. Khác với tính từ (mô tả danh từ), trạng từ mô tả động từ hoặc hành động. Dưới đây là một danh sách tuyệt vời về các trạng từ để sử dụng:

 • Approximately (xấp xỉ): Gần như, nhưng không hoàn toàn chính xác; khoảng
 • Dramatically (nhanh chóng và lớn): Một lượng lớn và nhanh chóng
 • Erratically (không đều): Một cách không đều hoặc không đều
 • Gradually (dần dần): Bằng từng bước chậm rãi
 • Markedly (rõ rệt, đáng chú ý): Có thể nhìn thấy, đáng chú ý
 • Slightly (một chút): Một mức độ nhỏ
 • Slowly (chậm chạp): Chậm chạp, không nhanh chóng
 • Steadily (kiên định): Một cách kiên định hoặc đều đặn.

3. Sử Dụng Từ Đồng Nghĩa Phù Hợp

Một lần nữa, việc sử dụng đa dạng các danh từ và động từ cho từ như tăng và giảm sẽ giúp tăng điểm tổng thể của bạn. Dưới đây là một số gợi ý:

Synonyms

4. Thêm Cụm Từ Về Thời Gian

Dưới đây là một số cụm từ về thời gian tuyệt vời, với ví dụ câu:

 • Between...and (từ...đến): Từ năm 1982 đến 1992, có một sự giảm nhẹ ổn định.
 • From...to (từ...đến): Từ năm 1992 đến 1996, có một sự tăng đáng kể.
 • In the year... (trong năm...): Trong năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.
 • During/over the period (trong suốt giai đoạn): Suốt thập kỷ 1980, xu hướng duy trì ổn định.
 • Over the latter half of the year/century/decade/period (trong nửa sau của năm/thế kỷ/thập kỷ/giai đoạn): Trong nửa sau của thế kỷ, số lượng phụ nữ gia nhập lực lượng lao động tăng lên.
 • Over the next/past/previous... (trong vòng một năm/tháng/trước...): Trong năm trước đó, tỷ lệ làm việc từ xa tăng mạnh.
 • Days/weeks/months/years/decades (trong vài tuần/tháng/năm/thập kỷ): Trong vài tuần qua, giá cổ phiếu đã duy trì ổn định.
 • By... (bởi...): Đến năm 1997, tăng trưởng thị trường đã ổn định.

Sử Dụng Từ Vựng Biểu Đồ IELTS Trong Một Mô Hình Bài Viết

Hãy xem các biểu đồ mẫu của IELTS writing Task 1 trên trang web của Hội đồng Anh. Dưới đây là câu trả lời mô hình của tôi với các từ quan trọng được in đậm:

Biểu đồ cột minh họa xu hướng sở hữu máy tính, được phân loại theo trình độ học vấn từ 2002 đến 2010.

Trong thời gian đó, có thể thấy rằng có một tăng mạnh đáng kể trong phần trăm dân số sở hữu máy tính. Vào năm 2002, chỉ khoảng 58% dân số sở hữu máy tính, trong khi đến năm 2010, con số này dần tăng lên hơn ba phần tư cá nhân có máy tính trong nhà.

Nhìn vào thông tin theo trình độ học vấn tiết lộ rằng mức độ học vấn cao đi đôi với mức độ sở hữu máy tính cao trong cả hai năm đó. Năm 2002, chỉ có một tỷ lệ thấp đáng kể số dân số không hoàn thành cấp 3 sở hữu máy tính, nhưng con số này tăng rất nhanh đến năm 2010, từ 15% lên trên 40%. Cũng có sự tăng đột biến, khoảng 30 điểm phần trăm, đối với những người tốt nghiệp cấp 3 hoặc không hoàn thành đại học (đạt 65% và 85% tương ứng vào năm 2010).

Kết luận, trong thập kỷ qua, đã có một sự tăng trưởng đáng kể trong việc sở hữu máy tính ở tất cả các trình độ học vấn.

Tài Nguyên Từ Vựng Biểu Đồ IELTS Khác

Hãy nhớ rằng IELTS writing task 1 có thể chứa một trong vài loại đồ họa khác nhau: biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn, đồ thị đường, sơ đồ, v.v. Bất kể loại, bạn sẽ muốn nắm vững từ vựng biểu đồ IELTS writing.

Đối với hướng dẫn cụ thể hơn về các loại biểu đồ, biểu đồ và đồ họa khác mà bạn có thể gặp trong IELTS writing task 1, hãy xem các tài nguyên sau:

 • Cách Mô Tả Biểu Đồ Cột
 • Cách Mô Tả Biểu Đồ Hình Tròn
 • Cách Mô Tả Bản Đồ
 • Cách Mô Tả Sơ Đồ Quy Trình

Bạn cũng có thể xem qua tài liệu PDF các từ nối IELTS của Magoosh để biết cách chuyển tiếp giữa các ý tưởng. Hy vọng bạn sẽ bắt đầu sử dụng một số từ khóa và cụm từ quan trọng này, cũng như các gợi ý ở trên, trong IELTS Task 1 Writing của mình. Nếu bạn vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi làm điều đó, hãy xem xét dành thêm thời gian cho việc học IELTS của bạn với phần luyện tập IELTS thú vị và hấp dẫn của Magoosh.

1