Xem thêm

Unit 15: Cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Anh

Câu cảm thán trong tiếng Anh - Khám phá thêm về cấu trúc và ứng dụng Câu cảm thán trong tiếng Anh (exclamation sentence) là một dạng câu được sử dụng để diễn đạt thái...

Câu cảm thán trong tiếng Anh - Khám phá thêm về cấu trúc và ứng dụng

Câu cảm thán trong tiếng Anh (exclamation sentence) là một dạng câu được sử dụng để diễn đạt thái độ và cảm xúc của người nói về một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó. Câu cảm thán thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ:

 • "What a nice day!"
 • "How well she sings!"
 • "He is so handsome!"

Cách dùng câu cảm thán trong tiếng Anh

Công thức và cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Anh

Tương tự như trong tiếng Việt, câu cảm thán trong tiếng Anh cũng có nhiều cấu trúc và cách sử dụng khác nhau.

1. Cấu trúc câu cảm thán với "What"

Ví dụ:

 • "What a good dog!"
 • "What beautiful flowers!"

Câu cảm thán sử dụng với từ "What" yêu cầu chú trọng vào cấu trúc câu. Tùy thuộc vào loại danh từ có trong câu, chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc khác nhau:

 • Cấu trúc câu cảm thán với danh từ số ít: "What + a/ an + tính từ + danh từ số ít!"

Danh từ trong câu là danh từ số ít, nên sử dụng mạo từ "a/an".

Danh từ trong câu là danh từ đếm được số nhiều, nên không sử dụng mạo từ "a/an". Nếu câu có động từ "be", cần chia động từ ở dạng số nhiều.

 • Cấu trúc câu cảm thán với danh từ không đếm được: "What + tính từ + danh từ không đếm được!"

Danh từ trong câu là danh từ không đếm được, không sử dụng mạo từ "a/an" và động từ "be".

 • Cấu trúc mở rộng của câu cảm thán với "What": "What + (a/an) + tính từ + danh từ + động từ!"

Cấu trúc mở rộng của câu cảm thán trong tiếng Anh giúp làm rõ ý nghĩa hơn.

2. Cách sử dụng câu cảm thán với "How" trong tiếng Anh

Câu cảm thán với "How" thường được sử dụng để thể hiện cảm xúc mạnh, mãnh liệt hơn trong giao tiếp.

Cấu trúc: "How + tính từ/ trạng từ + (chủ ngữ + động từ/ "be")!"

Ví dụ:

 • "How fast you ran!"

3. Câu cảm thán với "so" và "such"

Trong câu cảm thán có từ "so" và "such", hai từ này thường đặt ở giữa câu để thể hiện thái độ của người nói với câu chuyện.

Cấu trúc:

 • "(S + V) + so + tính từ/ trạng từ!"
 • "(S + V) + such + (a/ an) + tính từ/ trạng từ!"

Công thức câu cảm thán với "so" và "such" tương tự như với "How". Cụm "(S + V)" có tác dụng làm rõ sự vật, sự việc đang được nhắc đến.

Ví dụ:

 • "Such cute jeans!"
 • "So beautiful!"

Tổng hợp các mẫu câu cảm thán thông dụng

Bên cạnh các cấu trúc câu cảm thán trên, trong tiếng Anh còn có các từ và cụm từ thông dụng được sử dụng như câu cảm thán trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là tổng hợp các mẫu câu cảm thán phổ biến:

Vui vẻ, ngạc nhiên:

 • "Awesome!" (Tuyệt quá!)
 • "Excellent!" (Xuất sắc!)
 • "Oh, that's great!" (Ồ, tuyệt thật đấy!)
 • "How lucky!" (May quá!)
 • "Well-done!" (Làm tốt lắm!)
 • "Thank God!" (Tạ ơn Chúa!)
 • "We are happy indeed!" (Chúng tôi rất vui mừng)
 • "Too bad!" (Quá tồi!)
 • "What a pity!" (Tiếc quá!)

Buồn, tức giận:

 • "Shut up!" (Câm miệng!)
 • "Scram!" (Biến đi)
 • "What a bore!" (Đáng ghét!)
 • "What nonsense!" (Thật là vô nghĩa)

Động viên, an ủi:

 • "Ah, poor fellow!" (Ôi, thật tội nghiệp!)
 • "Don't be discouraged!" (Đừng nản lòng!)
 • "Give it your best!" (Hãy cố gắng hết sức!)
 • "Go for it!" (Cố gắng đi!)
 • "Cheer up!" (Vui lên đi!)
 • "Calm down!" (Bình tĩnh nào!)
 • "It's over!" (Chuyện đã qua rồi!)
 • "It's risky!" (Mạo hiểm quá!)

Bài tập để rèn luyện

Để rèn luyện kỹ năng sử dụng câu cảm thán trong tiếng Anh, bạn có thể thử các bài tập sau:

Bài tập 1: Hoàn thành câu

01 - What a beautiful day! 02 - What long hair! 03 - What a tall girl! 04 - What a good boy! 05 - What a big ball! 06 - What a clean room! 07 - What a dirty car! 08 - What a new bag! 09 - What beautiful leaves! 10 - What lovely dolphins!

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu

01 - What nice shoes! 02 - How beautiful fish! 03 - What a small mouse! 04 - What good students! 05 - How funny teachers! 06 - How long a ruler is! 07 - What a delicious cake! 08 - How good a team is! 09 - What an interesting story!

Bài tập 3: Viết lại câu

 1. How dirty the bowl is!
 2. What a perfect picture!
 3. How interesting that book is!
 4. What beautiful flowers those are!
 5. What a sour orange!

Qua bài học này, bạn đã nắm vững cấu trúc và cách sử dụng câu cảm thán trong tiếng Anh. Hãy sử dụng chúng thường xuyên để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo!

Đừng quên đăng ký để nhận tư vấn miễn phí!

Unit 15: Cách dùng câu cảm thán trong tiếng Anh

1