Từ 'tiếng Việt' thành 'Tiếq Việt', có nên cải cách chữ Quốc ngữ?

Chữ Quốc ngữ - một biểu tượng quan trọng của ngôn ngữ Việt Nam đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, gần đây đã có những ý kiến đề xuất...

Chữ Quốc ngữ - một biểu tượng quan trọng của ngôn ngữ Việt Nam đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, gần đây đã có những ý kiến đề xuất về việc cải cách chữ Quốc ngữ. Liệu có nên thay đổi? Hay giữ nguyên như hiện tại?

Chỉ nên thảo luận vấn đề chính tả

Trong một hội thảo ngôn ngữ diễn ra tại TP.HCM, GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, đã đề cập đến nhiều dự án cải cách chữ Quốc ngữ trong quá khứ. Một đề xuất được đặc biệt nhấn mạnh là của PGS Bùi Hiền, được nêu trong hội thảo "Ngôn ngữ ở Việt Nam: hội nhập và phát triển" diễn ra năm 2017.

Ông Bùi Hiền đã gửi đề xuất của mình tới Quốc hội và đã được chuyển đến Viện hàn lâm để đánh giá. GS-TS Nguyễn Văn Hiệp đã phân tích và đưa ra kết luận rằng đề xuất này thiếu kiến thức chuyên môn, không có tính khả thi và không cần thiết.

Theo ông Hiệp, chữ Quốc ngữ đang hoạt động hiệu quả và không cần sự cải cách. Ông đề xuất chỉ nên thảo luận về các vấn đề chính tả trong việc sử dụng chữ Quốc ngữ.

GS-TS Nguyễn Văn Hiệp: "Chữ Quốc ngữ là vốn quý"

Trên cơ sở những phân tích pháp lý, khoa học và thực tiễn, GS-TS Nguyễn Văn Hiệp đã nhấn mạnh giá trị quan trọng của chữ Quốc ngữ và không đồng ý với việc cải cách. Ông cho rằng chữ Quốc ngữ đã được xác lập và định hình và không cần thay đổi.

Theo ông Hiệp, nên tập trung vào việc nghiên cứu chuẩn chính tả, như viết y/I, viết hoa tên tổ chức, đoàn thể, viết phiên âm hay các vấn đề liên quan đến tên riêng và vị trí đánh dấu thanh. Điều này rất quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay.

"Việc sửa chữ viết động đến văn hóa" - Ông Trần Chút

Ông Trần Chút, Chủ tịch danh dự Hội Ngôn ngữ học TP.HCM, cho rằng không nên thực hiện cải cách chữ Quốc ngữ. Ông nhấn mạnh rằng người dân Việt Nam đã tự nguyện chọn chữ Quốc ngữ làm chữ viết tiếng Việt. Chữ Quốc ngữ đã được sử dụng để xây dựng hệ thống chữ viết cho nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong nước.

Ông Chút đề cập đến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cho rằng chữ Quốc ngữ đã được công nhận là chữ viết quốc gia của Việt Nam.

Không vội vàng thay đổi - GS-TS Đặng Ngọc Lệ

PGS-TS Đặng Ngọc Lệ, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TP.HCM, cũng đồng tình với quan điểm không nên thay đổi chữ Quốc ngữ. Ông cho rằng mặc dù chữ Quốc ngữ vẫn còn một số bất cập, nhưng những vấn đề này không đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng việc vội vàng đòi thay đổi chữ Quốc ngữ là không khoa học và có thể gây xáo trộn xã hội.

Kết luận

Dựa trên các ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ, việc thay đổi chữ Quốc ngữ không được coi là cần thiết. Chữ Quốc ngữ đã tồn tại và phát triển trong nhiều thế kỷ, và việc sửa chữ viết có thể động đến văn hóa. Thay vào đó, nên tập trung vào việc thảo luận và nghiên cứu các vấn đề chính tả để nâng cao sự hiệu quả trong việc sử dụng chữ Quốc ngữ.

1