Trường từ vựng - Cách xây dựng một ngôn ngữ phong phú

Bạn đã bao giờ tự hỏi trường từ vựng là gì và tại sao nó lại quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chính xác không? Trong bài viết...

Bạn đã bao giờ tự hỏi trường từ vựng là gì và tại sao nó lại quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chính xác không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trường từ vựng và cách xây dựng một ngôn ngữ phong phú.

Trường từ vựng là gì?

Trường từ vựng, trong tiếng Việt, là một khái niệm quan trọng với ý nghĩa rất lớn trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chính xác. Đơn giản, trường từ vựng là tập hợp các từ có sự liên kết với nhau theo một tiêu chí nhất định. Các từ trong một trường từ vựng thường có mối quan hệ về nghĩa đa chiều.

Trường từ vựng có thể được phân thành các loại khác nhau. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!

Phân loại trường từ vựng

Sự phân loại trường từ vựng dựa trên mối quan hệ về nghĩa giữa các từ. Dưới đây là các loại trường từ vựng:

1. Trường tuyến tính

Trường tuyến tính là tập hợp các từ vựng nằm trên một trục tuyến tính. Chúng có khả năng kết hợp với một từ hoặc nhiều từ tại trục đó. Để xác định trường tuyến tính, ta chọn một từ làm gốc và tìm tất cả những từ mà có thể kết hợp với nó thành chuỗi tuyến tính (cụm từ hoặc câu).

Ví dụ, trường từ vựng "Làm" bao gồm các từ như bài tập, giáo viên, bác sĩ,...

2. Trường trực tuyến

Trường trực tuyến bao gồm trường từ vựng biểu vật và trường từ vựng biểu niệm.

  • Trường biểu vật là tập hợp những từ đồng nghĩa với ý nghĩa biểu thị vật. Để xác định trường biểu vật, ta chọn một danh từ biểu thị sự vật làm gốc, sau đó thu thập các từ có phạm vi biểu vật liên quan đến danh từ gốc.

Chẳng hạn, chọn danh từ "Cá" làm gốc. Trường từ vựng liên quan đến cá bao gồm tên gọi các loài cá, các bộ phận cấu tạo của cá, hình dáng và kích thước của cá, và mục đích sử dụng của cá.

  • Trường biểu niệm là tập hợp các từ có cùng ý nghĩa biểu niệm. Để xác định trường biểu niệm, ta chọn một cấu trúc biểu niệm làm gốc, rồi thu thập các từ có cùng cấu trúc biểu niệm.

3. Trường liên tưởng

Trường liên tưởng là hệ thống các từ vựng xuất hiện do sự liên tưởng linh hoạt với một từ trung tâm nào đó. Để xác định trường liên tưởng, chúng ta cần chọn ra một từ trung tâm và tìm các từ khác dựa vào mối quan hệ khác nhau.

Ví dụ, trường từ vựng "gia đình" bao gồm các liên tưởng về mối quan hệ trong gia đình, về hoạt động trong gia đình, về địa điểm trong gia đình, và về tính chất của gia đình.

Tính linh hoạt và đa dạng của trường từ vựng

Trường từ vựng có các đặc điểm đặc trưng sau:

  • Trường từ vựng có thể bao gồm một số trường từ vựng nhỏ hơn. Ví dụ, trường từ vựng thực vật có thể bao gồm trường từ vựng về tên gọi thực vật, loài thực vật, tên gọi bộ phận của cây và tính chất của thực vật.

  • Một từ có thể xuất hiện trong nhiều trường từ vựng khác nhau, đặc biệt đối với các từ có nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ, từ "cá" có thể xuất hiện trong các trường từ vựng như cá chép, cá cờ, cá vàng, hoặc cá cược, cá độ,...

  • Việc chuyển nghĩa của từ bằng các phương thức ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, so sánh là hiện tượng chuyển trường từ vựng từ một sự chỉ sự vật, hiện tượng này sang từ vựng chỉ sự vật hiện tượng khác.

1