Trong chương trình mới, môn Tự nhiên và Xã hội sẽ tinh giản một số nội dung khó

Ảnh minh họa: Báo Kinh tế đô thị Bạn có biết rằng chương trình giáo dục phổ thông mới đang trải qua nhiều thay đổi đáng chú ý? Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ...

Trong chương trình mới, môn Tự nhiên và Xã hội sẽ tinh giản một số nội dung khó Ảnh minh họa: Báo Kinh tế đô thị

Bạn có biết rằng chương trình giáo dục phổ thông mới đang trải qua nhiều thay đổi đáng chú ý? Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố dự thảo nội dung các môn học trong tháng 1/2018, và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ giới thiệu tóm tắt dự thảo nội dung từng môn học, giúp bạn dễ dàng theo dõi. Nếu bạn muốn góp ý với dự thảo nội dung chương trình môn học, hãy gửi vào địa chỉ email: [email protected].

Tinh giản nội dung khó

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Tự nhiên và Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 được thiết kế với thời lượng 70 tiết cho mỗi lớp. Môn học này nhằm giúp học sinh tiếp cận các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở cấp tiểu học, đồng thời đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Môn Tự nhiên và Xã hội tập trung vào việc tích hợp các nội dung liên quan đến thế giới tự nhiên và xã hội. Trong đó, vai trò của con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội được đặc biệt nhấn mạnh. Chương trình cũng tổ chức nội dung thành các chủ đề theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3, đồng thời khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào quá trình học tập bằng cách đặt câu hỏi, tham gia hoạt động trải nghiệm và tìm kiếm câu trả lời thông qua các trò chơi điều tra và khám phá. Hướng dẫn học sinh thể hiện việc học tập cá nhân và nhóm, và khuyến khích học sinh áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống.

Nội dung tích hợp Lịch sử và Địa Lý

Trong chương trình mới, môn Tự nhiên và Xã hội tinh giản một số nội dung khó hoặc sẽ được học từ các lớp đầu của cấp trung học cơ sở, đồng thời cập nhật hoặc đưa vào một số nội dung mới mang tính thực tiễn cho học sinh. Môn học sẽ không dạy về các đơn vị hành chính (làng, xã/phường; huyện/quận; tỉnh/thành phố) và các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp,... ở tỉnh/thành phố. Ngoài ra, môn Tự nhiên và Xã hội sẽ giảm bớt một số nội dung kiến thức trong chủ đề Trái Đất và bầu trời, và đưa vào một số nội dung mới như lễ hội, di tích văn hóa lịch sử và cảnh đẹp tại địa phương, thiên tai thường gặp và cách phòng tránh, bảo vệ sự an toàn và tránh bị xâm hại.

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Tự nhiên và Xã hội được thiết kế để phát triển năng lực cho học sinh. Hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi, thu thập thông tin và tìm kiếm bằng chứng, vận dụng thông tin thu thập được để đưa ra nhận xét và kết luận mang tính khách quan và khoa học. Đánh giá môn học không chỉ dựa trên kiến thức, mà còn quan tâm đến các kỹ năng và thái độ của học sinh trong quá trình học tập. Giáo viên sử dụng nhiều công cụ đánh giá khác nhau như câu hỏi, bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án học tập, sản phẩm,... để đánh giá hiểu biết và kỹ năng của học sinh.

Kết quả đánh giá tổng kết môn Tự nhiên và Xã hội sẽ được rút ra sau khi học xong các chủ đề về xã hội (gia đình, trường học, cộng đồng địa phương) và các chủ đề về tự nhiên (thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời), nhằm xác định những gì học sinh đã học được. Kết quả đánh giá này cung cấp nhận xét cụ thể của giáo viên về việc học sinh đã đạt được hay chưa đạt được những yêu cầu đã được nêu trong chương trình môn học.

Trong chương trình mới, môn Tự nhiên và Xã hội sẽ tinh giản một số nội dung khó ảnh 2

1