Xem thêm

Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)

Thì Quá khứ đơn là một thì thường xuyên cần sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp...

Thì Quá khứ đơn là một thì thường xuyên cần sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kiến thức ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native gửi đến bạn tổng hợp trọn bộ bài tập thì Quá khứ đơn (Simple Past Tense) dưới đây.

1. Tóm tắt lý thuyết thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Trước khi bắt đầu luyện tập bài tập quá khứ đơn, hãy cùng TOPICA điểm qua một số lý thuyết cần lưu ý về thì quá khứ đơn nhé!

1.1. Công thức thì quá khứ đơn

 • Thể Động từ tobe Động từ thường Khẳng định (+)

  • S + was/ were + ……
  • Trong đó:
   • S = I/ He/ She/ It + was
   • S= We/ You/ They + were
  • Ví dụ:
   • I was at my friend’s house yesterday morning.
   • (Tôi đã ở nhà bạn tôi sáng hôm qua.)
  • S + V-ed
  • Ví dụ:
   • We studied English last night.
   • (Tối qua chúng tôi đã học tiếng Anh.)
 • Phủ định (-)

  • S + was/were not + ……
  • Trong đó:
   • was not = wasn’t
   • were not = weren’t
  • Ví dụ:
   • We weren’t at home yesterday.
   • (Hôm qua chúng tôi không ở nhà.)
  • S + did not + V (nguyên thể)
  • Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.
  • Ví dụ:
   • He didn’t come to school last week.
   • (Tuần trước cậu ta không đến trường.)
 • Nghi vấn (?)

  • Was/Were+ S + V(nguyên thể)?
  • Ví dụ:
   • Was she tired of yesterday? (Cô ấy có bị mệt ngày hôm qua không?)
   • -> Yes, she was. (Có, cô ấy có.)
  • Did + S + V(nguyên thể)?
  • Ví dụ:
   • Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn có đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước hay không?)
   • -> Yes, I did. (Có, mình có.)

1.2. Cách sử dụng thì quá khứ đơn

 • Diễn tả một hành động, sự việc đã diễn ra tại một thời điểm cụ thể, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở quá khứ.
  • VD: My sister came home late last night. (Chị gái tôi về nhà muộn đêm qua.)
 • Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.
  • VD: They always enjoyed going to the zoo. (Họ đã luôn luôn thích thú khi đi thăm vườn bách thú.)
 • Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.
  • VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi ăn trưa.)
 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ.
  • VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu bữa sáng thì đột nhiên đèn tắt.)
 • Diễn đạt hành động không có thật ở hiện tại trong câu điều kiện loại II.
  • VD: If you were me, you would do it. (Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm thế.)
 • Dùng trong câu ước không có thật.
  • VD: I wish I were in America now. (Tôi ước gì bây giờ tôi ở Mỹ) --> việc “ở Mỹ” là không có thật trong hiện tại.
 • Dùng trong một số cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved / It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ
 • Câu hỏi có thể ở hiện tại hoàn thành những câu trả lời ở quá khứ
  • Ví dụ: Nếu người đưa thư thường đến khoảng giữa 9 giờ và 10 giờ, thì từ 9 giờ đến 10 giờ chúng ta sẽ nói: → Has the postman come yet/this morning? (Sáng nay người đưa thư đã đến chưa?) Nhưng sau giai đoạn từ 9 giờ đến 10 giờ thì chúng ta sẽ nói: → Did the postman come this morning? (Sáng nay, người đưa thư đã đến rồi chứ?)
 • Dùng để miêu tả một sự kiện lịch sử.
  • Ví dụ: The Chinese invented printing. (Người Trung Quốc đã phát minh ra máy in)
 • Khi hành động xảy ra một cách rõ ràng ở một thời điểm nhất định ngay cả khi thời điểm này không được đề cập đến.
  • Ví dụ: The train was ten minutes late. (Xe lửa đã trễ mươi phút)

1.3. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Để nhận ra động từ cần chia ở thì quá khứ đơn, bạn nên chú ý những từ sau có trong câu:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: Cách đây
 • at, on, in… + thời gian trong quá khứ
 • When + mệnh đề chia thì quá khứ đơn

Với công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết trên đây, giờ bạn đã có thể thực hành ngay một số bài tập về thì quá khứ đơn rồi đấy!

Ngoài ra, để tham khảo các mẫu câu thì quá khứ đơn, bạn có thể theo dõi video dưới đây:

2. Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

Sau đây, TOPICA sẽ phân loại các dạng bài tập về thì quá khứ đơn cơ bản và nâng cao để giúp bạn dễ dàng ôn tập theo trình độ. Cùng tham khảo bài tập chia thì quá khứ đơn dưới đây nhé!

2.1. Các bài tập thì quá khứ đơn cơ bản

Bài 1: Bài tập chia động từ thì quá khứ đơn

 1. I ate dinner at six o'clock yesterday.
 2. A: Did Helen drive to work? - B: Yes, she did.
 3. My neighbor bought a new car last week.
 4. They went to Italy on their last summer holiday.
 5. Did they swim at the beach? - B: No, they didn't.
 6. My family and I saw a comedy movie last night.
 7. First, we did exercise, and then we drank some water.
 8. Suddenly, the animal jumped and bit my hand.
 9. What time did you get up this morning?
 10. The Wright brothers flew the first airplane in 1903.
 11. I think I heard a strange sound outside the door one minute ago.
 12. When I was ten years old, I broke my arm. It really hurt.
 13. The police caught all three of the bank robbers last week.
 14. How many times did you read that book?
 15. Unfortunately, I forgot to bring my money.

Bài 2: Chuyển những câu dưới đây từ hiện tại đơn sang quá khứ đơn

 1. He went to the swimming pool because he liked swimming.
 2. They had dinner at nine o'clock.
 3. Helen ate too many sweets.
 4. I bought the newspaper in the shop.
 5. We got up at eight o'clock and went to school.
 6. Did she buy the newspaper in the shop over there?
 7. Did they do their homework in the evening?
 8. Did they have a good holiday?
 9. Did they find any animal in the forest?
 10. Was it dark when she got up in the morning?

Bài 3: Chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ

 1. Be
 2. Become
 3. Begin
 4. Break
 5. Bring
 6. Build
 7. Buy
 8. Choose
 9. Come
 10. Cost
 11. Cut
 12. Do
 13. Dream
 14. Drink
 15. Eat
 16. Feel
 17. Find
 18. Forget
 19. Get
 20. Give
 21. Go
 22. Have
 23. Hear
 24. Hold
 25. Keep
 26. Know
 27. Learn
 28. Let
 29. Make
 30. Mean
 31. Meet
 32. Pay
 33. Put
 34. Read
 35. Rise
 36. Run
 37. Say
 38. See
 39. Send
 40. Set
 41. Shake
 42. Shut
 43. Sing
 44. Sit
 45. Sleep
 46. Stand
 47. Swim
 48. Take
 49. Teach
 50. Tell
 51. Think
 52. Wear
 53. Win
 54. Write

Bài 4: Chia động từ ở thì quá khứ đơn

 1. It was warm, so I took off my coat.
 2. The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it very much.
 3. I knew Sarah was very busy, so I didn’t disturb her.
 4. I was very tired, so I left the party early.
 5. The bed was very uncomfortable. I didn’t sleep very well.
 6. The window was open and a bird flew into the room.
 7. The hotel wasn’t very expensive. It didn’t cost very much.
 8. I was in a hurry, so I didn’t have time to phone you.
 9. It was hard carrying the bags. They were very heavy.

Bài 5: Bài tập về thì quá khứ - Đọc những gì Laure nói về một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t do yesterday.

 1. She got up at 7 o’clock.
 2. She had a big breakfast.
 3. It took her about an hour to get to work.
 4. She started work at 8:45.
 5. She didn't have lunch.
 6. She finished work at 5 o’clock.
 7. She was tired when she got home.
 8. She cooked a meal yesterday evening.
 9. She didn't go out yesterday evening.
 10. She went to bed at 11 o’clock.
 11. She slept well last night.

2.2. Các bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

Tiếp theo đây, TOPICA sẽ tổng hợp bài tập tiếng anh về thì quá khứ đơn dạng nâng cao. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể hoàn thành các bài tập cơ bản về thì quá khứ đơn trước khi đến với bài tập nâng cao này nhé!

Bài 1: Bài tập chia động từ quá khứ đơn

On Friday, the children talked about a day out together in the country. The next morning, they went to the country with their two dogs and played together. Ben and Dave had some kites. Some time later the dogs were not there. So they called them and looked for them in the forest. After half an hour the children found them and took them back. Charlie was very happy to see them again. At lunch time Nick went to the bikes and fetched the basket with some meat sandwiches. Then they played football. Nick and Dave won. In the evening they rode home.

Bài 2: Chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn

 1. Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. - Did Nam write an essay in Literature class this morning?
 2. I didn’t watch TV yesterday morning. - Did I watch TV yesterday morning?
 3. Nam and you were not in the English club last Tuesday - Were Nam and you in the English club last Tuesday?
 4. They didn’t eat noodles two hours ago. - Did they eat noodles two hours ago?
 5. We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. - Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?
 6. My father didn’t decorate the Christmas tree. - Did my father decorate the Christmas tree?
 7. She didn’t buy a new dress yesterday. - Did she buy a new dress yesterday?
 8. They were not late for school. - Were they late for school?
 9. Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. - Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?
 10. Hoa didn’t make a cushion for her armchair. - Did Hoa make a cushion for her armchair?

Bài 3: Bài tập viết lại câu thì quá khứ đơn

Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn

 1. It was cloudy yesterday.
 2. In 1990, we moved to another city.
 3. When did you get the first gift?
 4. She did not go to the church five days ago.
 5. How was he yesterday?
 6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?
 7. Were they happy last holiday?
 8. How did you get there?
 9. I played football last Sunday.
 10. My mother made two cakes four days ago.
 11. Tyler visited his grandmother last month.
 12. Joni went to the zoo five days ago.
 13. We had fun yesterday.
 14. My father was not at the office the day before yesterday.

Bài 4: Lựa chọn và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring be sleep study go write

 1. She went out with her boyfriend last night.
 2. Laura cooked a meal yesterday afternoon.
 3. Mozart wrote more than 600 pieces of music.
 4. I was tired when I came home.
 5. The bed was very comfortable so they slept very well.
 6. Jamie passed the exam because he studied very hard.
 7. My father taught the teenagers to drive when he was alive.
 8. Dave wanted to make a fire but there was no wood.
 9. The little boy spent hours in his room making his toys.
 10. The telephone rang several times and then stopped before I could answer it.

Bài 5: Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl was young. Her father married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen ordered a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He chased her away instead, and she took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She lived with the dwarfs and took care of them and they loved her dearly.

Then one day the talking mirror told the evil queen that Snow White was still alive. She changed herself into a witch and made a poisoned apple. She went to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which put her into an everlasting sleep. Finally, a prince found her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince were married and lived happily ever after.

3.1. Bài tập cơ bản thì quá khứ đơn

Bài 1

 1. ate
 2. did / drive / did
 3. bought
 4. went
 5. Did / swim / didn’t
 6. saw
 7. did / drank
 8. bit
 9. did / get up
 10. flew
 11. heard
 12. broke / hurt
 13. caught
 14. did / read
 15. forgot / bring

Bài 2

 1. He went to the swimming pool because he liked swimming.
 2. They had dinner at nine o'clock.
 3. Helen ate too many sweets.
 4. I bought the newspaper in the shop.
 5. We got up at eight o'clock and went to school.
 6. Did she buy the newspaper in the shop over there?
 7. Did they do their homework in the evening?
 8. Did they have a good holiday?
 9. Did they find any animal in the forest?
 10. Was it dark when she got up in the morning?

Bài 3

 1. was
 2. became
 3. began
 4. broke
 5. brought
 6. built
 7. bought
 8. chose
 9. came
 10. cost
 11. cut
 12. did
 13. dreamt
 14. drank
 15. ate
 16. felt
 17. found
 18. forgot
 19. got
 20. gave
 21. went
 22. had
 23. heard
 24. held
 25. kept
 26. knew
 27. learnt / learned
 28. let
 29. made
 30. meant
 31. met
 32. paid
 33. put
 34. read
 35. rose
 36. ran
 37. said
 38. saw
 39. sent
 40. set
 41. shook
 42. shut
 43. sang
 44. sat
 45. slept
 46. stood
 47. swam
 48. took
 49. taught
 50. told
 51. thought
 52. wore
 53. won
 54. wrote

Bài 4

 1. went
 2. cooked
 3. wrote
 4. was tired
 5. slept
 6. studied
 7. taught
 8. wanted
 9. spent
 10. rang

Bài 5

 1. had
 2. she walked to work
 3. It took her half an hour
 4. She started work
 5. she didn’t have any lunch
 6. she finished work
 7. she was tired when she got home
 8. she cooked
 9. she didn’t go
 10. she went to bed
 11. she slept

3.2. Bài tập nâng cao thì quá khứ đơn

Bài 1

 1. talked
 2. went
 3. played
 4. had
 5. were
 6. called
 7. looked
 8. found
 9. took
 10. was
 11. went
 12. put
 13. found
 14. rode

Bài 2

 1. Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. - Did Nam write an essay in Literature class this morning?
 2. I didn’t watch TV yesterday morning. - Did I watch TV yesterday morning?
 3. Nam and you were not in the English club last Tuesday - Were Nam and you in the English club last Tuesday?
 4. They didn’t eat noodles two hours ago. - Did they eat noodles two hours ago?
 5. We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. - Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?
 6. My father didn’t decorate the Christmas tree. - Did my father decorate the Christmas tree?
 7. She didn’t buy a new dress yesterday. - Did she buy a new dress yesterday?
 8. They were not late for school. - Were they late for school?
 9. Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. - Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?
 10. Hoa didn’t make a cushion for her armchair. - Did Hoa make a cushion for her armchair?

Bài 3

 1. It was cloudy yesterday.
 2. In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990.
 3. When did you get the first gift?
 4. She did not go to the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago.
 5. How was he yesterday?
 6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?
 7. Were they happy last holiday?
 8. How did you get there?
 9. I played football last Sunday.
 10. My mother made two cakes four days ago.
 11. Tyler visited his grandmother last month.
 12. Joni went to the zoo five days ago.
 13. We had fun yesterday.
 14. My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.

Bài 4

 1. went
 2. cooked
 3. wrote
 4. was tired
 5. slept
 6. studied
 7. taught
 8. wanted
 9. spent
 10. rang

Bài 5

 1. was
 2. became
 3. began
 4. broke
 5. brought
 6. built
 7. bought
 8. chose
 9. came
 10. cost
 11. cut
 12. did
 13. dreamt
 14. drank
 15. ate
 16. felt
 17. found
 18. forgot
 19. got
 20. gave
 21. went
 22. had
 23. heard
 24. held
 25. kept
 26. knew
 27. learnt / learned
 28. let
 29. made
 30. meant
 31. met
 32. paid
 33. put
 34. read
 35. rose
 36. ran
 37. said
 38. saw
 39. sent
 40. set
 41. shook
 42. shut
 43. sang
 44. sat
 45. slept
 46. stood
 47. swam
 48. took
 49. taught
 50. told
 51. thought
 52. wore
 53. won
 54. wrote
1