Trình độ chuyên môn - Tìm hiểu về các chữ viết tắt thường gặp

Trong lĩnh vực trình độ chuyên môn, có không ít khái niệm và chữ viết tắt liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những từ viết tắt thường gặp nhất...

Trong lĩnh vực trình độ chuyên môn, có không ít khái niệm và chữ viết tắt liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những từ viết tắt thường gặp nhất về trình độ chuyên môn. Bên cạnh việc nắm vững các khái niệm này, chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chúng.

Trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn

3.1 Tiến sĩ (PhD) là gì?

Tiến sĩ (PhD) là từ viết tắt của cụm từ "Doctor of Philosophy" - Tiến sĩ triết học. Đây là trình độ chuyên môn cao nhất trong mọi ngành nghề.

Khái niệm Tiến sĩ được xuất hiện lần đầu tại Đức, sau đó được lan truyền tới Mỹ và các nước phương Tây khác. Trong những năm gần đây, Tiến sĩ cũng trở nên phổ biến hơn ở các nước châu Á để mô tả bậc học cao nhất trong mọi ngành nghề.

Thời gian học bằng Tiến sĩ thông thường kéo dài khoảng 3-4 năm nếu học toàn thời gian và 7-8 năm nếu học bán thời gian.

Để đăng ký học Tiến sĩ, bạn cần có bằng thạc sĩ trong ngành nghề liên quan. Ngoài ra, có sự hướng dẫn và giới thiệu từ những người có trình độ chuyên môn cao cũng như bộ hồ sơ xin học bổng chương trình Tiến sĩ.

3.2 Bác sĩ y khoa (MD) là gì?

Bác sĩ y khoa (MD) là từ viết tắt của cụm từ "A medical doctor/physician" - Bác sĩ y khoa. Đây là một học vị trong chuyên ngành y khoa, phổ biến tại nhiều quốc gia.

Người học văn bằng Bác sĩ y khoa thường phải thực hành nhiều hơn lý thuyết để ứng dụng những kiến thức đã học và nâng cao năng lực. Đây là một văn bằng có yêu cầu cao và khắt khe về ngành nghề.

3.3 Thạc sĩ (MA) là gì?

Thạc sĩ (MA) là từ viết tắt của cụm từ "Master of Arts" - Thạc sĩ khoa học xã hội. Đây là những người tham gia các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực như truyền thông, giáo dục, ngôn ngữ, văn học, địa lý, lịch sử và âm nhạc.

Người học chương trình này sẽ được giảng dạy thông qua các bài giảng và hội thảo, sau đó thực hiện bài kiểm tra hoặc luận văn thạc sĩ dựa trên một dự án nghiên cứu độc lập.

3.4 Thạc sĩ khoa học (MS/MSc) là gì?

Thạc sĩ khoa học (MS/MSc) là từ viết tắt của cụm từ "Master of Science" - Thạc sĩ khoa học. Đây là văn bằng được cấp cho những người hoàn tất chương trình đào tạo về thạc sĩ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên như sinh học, hoá học, kỹ thuật, y tế và thống kê.

Ở một số quốc gia, bằng Thạc sĩ khoa học (MS/MSc) được coi là có "sức nặng" hơn bằng Thạc sĩ khoa học xã hội (MA).

3.5 Cử nhân xã hội học (BA) là gì?

Cử nhân xã hội học (BA) là từ viết tắt của cụm từ "Bachelor of Arts" - Cử nhân xã hội học. Đây là những người tham gia chương trình cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội và nghệ thuật tự do.

Ngoài ra, BA còn là từ viết tắt của cụm từ "Business Analyst" - Chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ thường thực hiện công việc tư vấn quản lý, phân tích hệ thống và phân tích dữ liệu.

3.6 Cử nhân khoa học tự nhiên (BSc/BS) là gì?

Cử nhân khoa học tự nhiên (BSc/BS) là từ viết tắt của cụm từ "Bachelor of Science" - Cử nhân khoa học tự nhiên. Đây là văn bằng được cấp cho những người thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về một chuyên ngành cụ thể trong các lĩnh vực như kỹ thuật, thống kê, công nghệ, toán học, khoa học máy tính và hóa sinh.

Mặc dù bằng Cử nhân khoa học tự nhiên (BSc/BS) thường liên quan đến các môn khoa học, nhiều trường đại học cũng cung cấp bằng này trong các lĩnh vực chuyên ngành khác như âm nhạc.

1