Xem thêm

Đại từ - Công cụ quan trọng trong tiếng Việt

Đối với ngôn ngữ tiếng Việt, đại từ là một công cụ ngôn ngữ quan trọng, giúp tối ưu hóa truyền tải thông điệp trong giao tiếp. Đại từ không chỉ thay thế cho các...

Đối với ngôn ngữ tiếng Việt, đại từ là một công cụ ngôn ngữ quan trọng, giúp tối ưu hóa truyền tải thông điệp trong giao tiếp. Đại từ không chỉ thay thế cho các từ khác như danh từ, tính từ, động từ và cụm từ tương ứng, mà còn giúp tránh việc lặp lại cùng một từ ngữ, giúp câu chuyện trở nên mạch lạc và tự nhiên hơn.

Đặc biệt, đại từ có khả năng đảm nhận nhiều chức năng trong câu, từ chủ ngữ, vị ngữ đến phụ ngữ. Ngoài ra, đại từ không chỉ giới hạn ở việc xác định người, sự vật, mà còn có thể chỉ đến số lượng, hoạt động, tính chất và nhiều khía cạnh khác của sự việc.

Ví dụ:

 • Tôi đã mua sách mới. -> Đại từ “Tôi”.

Vai trò, chức năng của đại từ là gì? Đại từ đóng vai trò và chức năng quan trọng trong câu văn tiếng Việt. Dưới đây là các vai trò và chức năng của đại từ trong một câu văn tiếng Việt:

 1. "Cầu nối" trong ngôn ngữ: Đại từ giúp kết nối ý trong câu, giữ cho câu chuyện mạch lạc mà không bị gián đoạn bởi sự lặp lại.

 2. Điểm nhấn trong câu: Đại từ có thể giúp nhấn mạnh hoặc chỉ định một đối tượng hoặc khái niệm cụ thể, giúp người nghe hoặc đọc dễ dàng nắm bắt thông điệp.

 3. Thay thế: Đại từ chính là "thành phần thay thế" trong câu, giúp tránh việc lặp lại cùng một từ ngữ. Ví dụ, thay vì nói "Hoa thích đọc sách, nên Hoa mua rất nhiều sách", chúng ta có thể nói "Hoa thích đọc sách, nên cô ấy mua rất nhiều sách".

 4. Hỏi và chỉ định: Một số đại từ giúp ta đặt ra câu hỏi (như "ai", "gì") hoặc chỉ đến một đối tượng cụ thể (như "đây", "đó").

 5. Bổ trợ cho từ khác: Đại từ có thể hỗ trợ hoặc bổ sung cho danh từ, động từ, và tính từ, giúp câu trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Các phân loại của đại từ là gì? Đại từ là từ dùng để thay thế cho danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu, nhằm tránh lặp lại các từ ngữ nhiều lần. Đại từ trong tiếng Việt được phân thành 6 loại chính theo chức năng và cách sử dụng, bao gồm:

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng (đại từ xưng hô) được dùng để chỉ người, vật hoặc sự việc được nói đến trong câu.

Đại từ nhân xưng chia thành ba ngôi: ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi, chúng ta), ngôi thứ hai (bạn, các bạn), ngôi thứ ba (ông ấy, bà ấy, cô ấy, chú ấy, anh ấy, chị ấy, em ấy, họ, chúng nó).

Ví dụ:

 • Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: Tôi là sinh viên; Chúng tôi là bạn bè.
 • Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai: Bạn là ai?; Các bạn có thể giúp tôi không?
 • Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba: Anh ấy là bác sĩ; Cô ấy là giáo viên.

Khi sử dụng đại từ nhân xưng, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đại từ nhân xưng phải phù hợp với ngôi thứ.
 • Đại từ nhân xưng phải phù hợp với số lượng.
 • Đại từ nhân xưng phải phù hợp với giới tính.

Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu (đại từ chỉ sự sở hữu) được dùng để chỉ sự sở hữu của người, vật hoặc sự việc.

Đại từ sở hữu chia thành hai loại: đại từ sở hữu xác định (của tôi, của bạn, của anh ấy, của chị ấy, của cô ấy, của chú ấy, của anh ấy, của chị ấy, của em ấy, của chúng tôi, của các bạn, của họ, của chúng nó) và đại từ sở hữu không xác định (của ai).

Ví dụ:

 • Đại từ sở hữu xác định: Quyển sách của tôi rất hay; Chiếc xe của anh ấy rất đẹp.
 • Đại từ sở hữu không xác định: Quyển sách của ai?; Chiếc xe của ai?

Khi sử dụng đại từ sở hữu, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đại từ sở hữu phải phù hợp với ngôi thứ, số lượng và giới tính của danh từ mà nó thay thế.
 • Đại từ sở hữu không xác định "của ai" thường được dùng trong câu hỏi để hỏi về sự sở hữu của một người, vật hoặc sự việc không xác định.

Đại từ phản thân

Đại từ phản thân (đại từ chỉ chính mình) được dùng để chỉ chính người, vật hoặc sự việc được nói đến trong câu.

Đại từ phản thân chia thành hai loại: đại từ phản thân trực tiếp (mình, chính mình) và đại từ phản thân gián tiếp (mình, chính mình).

Ví dụ:

 • Đại từ phản thân trực tiếp: Tôi tự nấu ăn cho mình. (Thay thế cho chủ ngữ "tôi"); Anh ấy tự làm mình bị thương. (Thay thế cho chủ ngữ "anh ấy").
 • Đại từ phản thân gián tiếp: Tôi mua cho mình một chiếc áo. (Thay thế cho tân ngữ "áo"); Anh ấy tặng cho mình một món quà. (Thay thế cho tân ngữ "món quà").

Khi sử dụng đại từ phản thân, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đại từ phản thân phải phù hợp với ngôi thứ, số lượng và giới tính của chủ ngữ hoặc tân ngữ mà nó thay thế.
 • Đại từ phản thân trực tiếp thường được dùng để nhấn mạnh hành động tự làm của chủ ngữ.
 • Đại từ phản thân gián tiếp thường được dùng để nhấn mạnh đối tượng mà chủ ngữ làm cho hoặc làm với.

Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định (đại từ trỏ) được dùng để chỉ người, vật hoặc sự việc được nói đến trong câu.

Đại từ chỉ định chia thành hai loại: đại từ chỉ định xác định (này, ấy) và đại từ chỉ định không xác định (ấy, nọ, kia).

Ví dụ:

 • Đại từ chỉ định xác định: Chiếc này là sách của tôi. (Chiếc sách đang được nhắc đến trong câu.); Cậu bé ấy là con trai của tôi. (Cậu bé đã được nhắc đến trong câu trước đó.)
 • Đại từ chỉ định không xác định: Chiếc xe ấy bị hỏng. (Chiếc xe chưa được nhắc đến trong câu.); Cô bé nọ rất xinh. (Cô bé chưa được nhắc đến trong câu.)

Khi sử dụng đại từ chỉ định, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đại từ chỉ định phải phù hợp với người, vật hoặc sự việc được chỉ.
 • Đại từ chỉ định phải phù hợp với ngữ cảnh của câu.

Đại từ bất định

Đại từ bất định (hay đại từ chỉ người, vật hoặc sự việc không xác định) được dùng để chỉ người, vật hoặc sự việc không xác định.

Đại từ bất định chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như: đại từ chỉ lượng (một, nhiều, ít, khá, vừa, chút,...), đại từ chỉ người (kẻ nào, ai đó, ai,...), đại từ chỉ vật (cái gì, gì đó, gì,...), đại từ chỉ thời gian (lúc nào, khi nào,...), đại từ chỉ địa điểm (nơi nào, chỗ nào,...), đại từ chỉ cách thức (như thế nào, thế nào,...), đại từ chỉ nguyên nhân (vì sao, sao,...).

Ví dụ:

 • Đại từ chỉ lượng: Một người nào đó đã gọi cho tôi; Có nhiều người đã đến dự buổi lễ.
 • Đại từ chỉ người: Ai đó đã đánh cắp chiếc xe của tôi; Kẻ nào đó đã làm vỡ cửa kính.
 • Đại từ chỉ vật: Cái gì đó đã rơi xuống đất; Tôi cần tìm một cái gì đó để viết.
 • Đại từ chỉ thời gian: Tôi sẽ đến đó vào lúc nào đó; Tôi sẽ làm điều đó khi nào đó.
 • Đại từ chỉ địa điểm: Tôi sẽ đi đâu đó; Tôi sẽ làm điều đó ở đâu đó.
 • Đại từ chỉ cách thức: Tôi sẽ làm điều đó như thế nào đó; Tôi sẽ nói điều đó như thế nào đó.
 • Đại từ chỉ nguyên nhân: Tôi không biết tại sao điều đó lại xảy ra; Tôi không biết ai đã làm điều đó.

Khi sử dụng đại từ bất định, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Đại từ bất định phải phù hợp với ngữ cảnh của câu.
 • Đại từ bất định phải phù hợp với ý nghĩa của câu.

Kết luận: Đại từ đóng vai trò quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Việt, giúp truyền đạt thông điệp một cách mạch lạc và tự nhiên. Với nhiều loại và chức năng khác nhau, đại từ mang đến sự linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ. Hy vọng, những kiến thức về đại từ trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm quan trọng này trong tiếng Việt.

1