Tổng Ôn 3 Dạng Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Đầy Đủ Chi Tiết

Trong môn học tiếng Anh lớp 5, ngữ pháp là kiến thức quan trọng mà các em cần nắm vững để tăng vốn kiến thức và hoàn thành bài tập tốt. Đây là một phần...

Trong môn học tiếng Anh lớp 5, ngữ pháp là kiến thức quan trọng mà các em cần nắm vững để tăng vốn kiến thức và hoàn thành bài tập tốt. Đây là một phần kiến thức nền tảng giúp các em cảm thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn, tự tin chinh phục những kiến thức tiếng Anh ở các cấp học cao hơn.

1. 3 Dạng Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Quan Trọng

Ba mẹ cùng BingGo Leaders tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 dưới đây:

 • Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết các thì, bao gồm: Thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn.
 • Động từ đuôi ED và ING.
 • Danh từ số ít và số nhiều.
 • Đại từ nhân xưng, Tính từ sở hữu, Đại từ sở hữu.
 • Danh động từ (Gerund).
 • Many và Much.
 • Câu điều kiện có thật ở hiện tại (câu điều kiện loại 0).

Dưới đây là 3 dạng tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chủ yếu mà các bạn học sinh thường gặp trong các bài thi:

1.1. Dạng Bài Tập Chia Động Từ

Đây là dạng bài tập thường gặp, tỷ lệ xuất hiện trong đề kiểm tra và thi là rất cao. Bài tập thường cho sẵn một động từ cần chia (trong ngoặc). Nhiệm vụ của em là tìm cách chia đúng động từ sao cho ngữ nghĩa và ngữ pháp đúng.

Trong đề thi, bài tập chia động từ có thể ở dạng câu riêng lẻ (cơ bản) hoặc cho sẵn một đoạn văn (nâng cao).

 • Bước 1: Đầu tiên em cần xác định chủ ngữ trong câu. Bài tập chia động từ dạng dễ thường có 1 chủ ngữ. Trên bài nâng cao hơn sẽ có 2, 3… chủ ngữ và yêu cầu em xác định. Chủ ngữ có thể là người, vật hoặc cả hai.
 • Bước 2: Xác định thì ngữ pháp của câu. Để xác định thì, em có thể quan sát dựa vào dấu hiệu nhận biết, ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp của thì…
 • Bước 3: Chia động từ

Ví dụ: The students (write) …………………an essay in Literature next Monday

Mẹ hướng dẫn con làm theo từng bước như trên:

 • Bước 1: Chủ ngữ của câu là "The students" (các bạn học sinh). Đây là chủ ngữ số nhiều (nhận biết bằng chữ “s” được thêm sau danh từ).
 • Bước 2: Xác định thì qua dấu hiệu nhận biết là "next Monday" (thứ hai tới). Vậy mẹ và con xác định được đây là thì tương lai đơn.
 • Bước 3: Công thức thì tương lai đơn là will + V. Áp dụng chia động từ, đáp án là "will write". Vậy là hoàn thành rồi ạ.

1.2. Dạng Bài Tập Sắp Xếp Câu

Đối với học sinh lớp 5, dạng bài tập sắp xếp câu được đánh giá là một dạng khó. Để hoàn thành tốt bài tập này, yêu cầu em cần nắm vững ngữ pháp, đặc biệt là hiểu về từ loại. Ngoài ra, việc có từ vựng phong phú sẽ giúp em tự tin chinh phục dạng bài tập này.

Để giúp em làm quen và tự tin hoàn thành tốt dạng bài tập này, ba mẹ hướng dẫn em theo 2 bước dưới đây:

 • Bước 1: Đọc lướt 1 - 2 lần để hiểu ngữ nghĩa của câu. Cố gắng dịch những từ vựng đóng vai trò là chủ ngữ, động từ và tân ngữ trong câu.
 • Bước 2: Sắp xếp các bộ phận chính của câu, thường là chủ ngữ, động từ và tân ngữ (Cấu trúc của một câu tiếng Anh hoàn chỉnh là S + V + O). Sau đó mới xếp các từ phụ, thông thường là thêm giới từ hay cụm trạng từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1.3. Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Tổng Hợp Kiến Thức

Đây là dạng bài tổng hợp mà các em sẽ bắt gặp trong nhiều đề kiểm tra và thi tiếng Anh lớp 5. Dạng bài này là phần dễ lấy điểm nhất nhưng cũng hay bị nhầm, sai do khối lượng kiến thức tương đối rộng. Việc tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 trước khi làm bài sẽ giúp em hoàn thành bài tập trắc nghiệm tốt hơn.

Trong bài tập trắc nghiệm, em có thể gặp các câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng, liên từ, giới từ, ngữ nghĩa...

Để làm tốt bài tập trắc nghiệm tổng hợp, em cần:

 • Đọc lướt để tìm dấu hiệu nhận biết, từ đó xác định được chủ đề ngữ pháp đang nhắc đến trong câu hỏi (đề bài).
 • Tiếp theo, xác định từ khóa để tìm đáp án đúng.
 • Nếu em không chắc chắn với phương án hoặc chưa thể đưa ra câu trả lời, hãy áp dụng phương pháp loại trừ bằng cách đọc đáp án, loại đi những đáp án không đúng cấu trúc ngữ pháp hoặc từ vựng không phù hợp với ngữ nghĩa trong câu.

Ví dụ: What is that? That is…………….A. eraser B. an eraser C. erasers D. a eraser=> Đáp án đúng là B. Giải thích: Khi đọc lướt, em sẽ nhận thấy dấu hiệu nhận biết ở đấy là tobe is, tức là số ít. Như vậy loại đáp án C. Đáp án A không có mạo từ đi kèm, đặt vào câu bị thiếu thành phần nên câu trả lời này sai. Lúc này còn đáp án B và D, khác nhau mạo từ a/an. Dựa vào ngữ pháp về mạo từ, "an" đứng trước danh từ bắt đầu bằng u, e, o, a, i nên chắc chắn đáp án đúng là B.

2. Bài Tập Vận Dụng Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5

Đừng quên vận dụng tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 5 trọng tâm và mẹo làm bài tập hay mà BingGo Leaders chia sẻ nhé.

EXERCISE: Use the correct form of verbs in brackets (Chia động từ trong ngoặc)

 1. In all the world, there (be) __ only 14 mountains that (reach) __above 8,000 meters.
 2. He sometimes (come) __ to see his parents.
 3. When I (come) __, she (leave) __for Dalat ten minutes ago.
 4. My grandfather never (flew) __ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
 5. We just (decide) __ to (undertake) ____ the job.
 6. He told me that he (take) __ a trip to California the following week.
 7. I knew that this road (be) __ too narrow.
 8. Right now I (attend) __ class. Yesterday at this time I (attend) __class.
 9. Tomorrow I'm going to leave for home. When I (arrive) __at the airport, Mary (wait) __ for me.
 10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __on this earth for 55 years .
 11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __to Mary's party, everyone already (arrive) __.
 12. I will graduate in June. I (see) __ you in July. By the time I (see) __ you , I (graduate) __.
 13. I (visit) __ my uncle's home regularly when I (be) __ a child.
 14. That book (be) __ on the table for weeks. You (not read) __ it yet ?
 15. David (wash) __ his hands. He just (repair) __ the TV set.
 16. You (be) __here before? Yes, I (spend) __ my holidays here last year.
 17. We never (meet) __ him. We don't know what he (look) __ like.
 18. The car (be) __ ready for him by the time he (come) __tomorrow.
 19. On arriving at home I (find) __that she just (leave) __a few minutes before.
 20. When we (arrive) __ in London tonight, it probably (rain) __.
 21. It (rain) __ hard. We can't do anything until it (stop) __.
 22. Last night we (watch) __TV when the power (fail) __.
 23. That evening we (stay) __up to talk about the town where he (live) __for some years.
 24. I (sit) __down for a rest while the shoes (repair) __.
 25. Half way to the office Paul (turn) __round and (go) __back home because he (forget) __to turn the gas off.
 26. London (change) __a lot since we first (come) __ to live here.
 27. While we (talk) __on the phone the children (start) __fighting and (break) __a window.
 28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) __ in his life.
 29. You know she (stand) __looking at that picture for the last twenty minutes.
 30. I (spend) __ a lot of time travelling since I (get) __this new job.

3. Những Điều Ba Mẹ Cần Lưu Ý Khi Cho Bé Làm Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5

Khối lượng bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 thường khá nhiều, kiến thức dài và khó nhớ. Để giúp em hoàn thành bài tập tốt, ba mẹ cần lưu ý:

 • Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 trước khi làm bài. Điều này giúp em nắm vững kiến thức và không bị áp lực do khối lượng ngữ pháp quá dài. Mẹ kết hợp học đến đâu luyện tập ngay đến đó. Đi từ cơ bản đến nâng cao để tránh bé bị “ngộp”.
 • Em không hiểu bài, thường làm chống đối (ví dụ: lụi đáp án) nên dễ nản. Thay vào đó, mẹ nên dạy em cách vận dụng ngữ pháp để làm bài. Định hướng cách làm cho bé bằng cách xây dựng từng bước rõ ràng, càng chi tiết dễ hiểu, dễ ghi nhớ càng tốt.
 • Ba mẹ hãy luôn kiên nhẫn để giảng bài, nếu con vẫn chưa hiểu thì lặp lại 2, 3 hoặc 4 lần. Tuyệt đối không quát nạt, bắt ép hoặc tạo áp lực khiến con sợ hãi, căng thẳng.
 • Để việc vận dụng
1