Xem thêm

Tổng hợp từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh: Đặt tên cho khám phá

Bạn đã học tiếng Anh trong một thời gian dài, nhưng bạn đã biết tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để...

Bạn đã học tiếng Anh trong một thời gian dài, nhưng bạn đã biết tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để nắm được từ vựng về tên các nước và tên quốc tịch, và trở thành một người du lịch thực thụ!

Từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Châu Âu

Từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến bạn là tên các nước ở Châu Âu. Hãy cùng xem tên các nước ở Bắc Âu, Nam Âu, Tây Âu và Đông Âu trong tiếng Anh là gì nhé!

1. Tên các nước bằng tiếng Anh - Bắc Âu

 • Nước: Denmark

 • Tính từ: Danish

 • Quốc tịch: Danish

 • Người dân: Dane

 • Nước: England

 • Tính từ: English

 • Quốc tịch: British / English

 • Người dân: Englishman / Englishwoman

 • Nước: Estonia

 • Tính từ: Estonian

 • Quốc tịch: Estonian

 • Người dân: Estonian

 • Nước: Finland

 • Tính từ: Finnish

 • Quốc tịch: Finnish

 • Người dân: Finn

 • Nước: Iceland

 • Tính từ: Icelandic

 • Quốc tịch: Icelandic

 • Người dân: Icelander

 • Nước: Ireland

 • Tính từ: Irish

 • Quốc tịch: Irish

 • Người dân: Irishman / Irishwoman

 • Nước: Latvia

 • Tính từ: Latvian

 • Quốc tịch: Latvian

 • Người dân: Latvian

 • Nước: Lithuania

 • Tính từ: Lithuanian

 • Quốc tịch: Lithuanian

 • Người dân: Lithuanian

 • Nước: Northern Ireland

 • Tính từ: British / Northern Irish

 • Quốc tịch: British / Northern Irish

 • Người dân: Northern Irishman / Northern Irishwoman

 • Nước: Norway

 • Tính từ: Norwegian

 • Quốc tịch: Norwegian

 • Người dân: Norwegian

 • Nước: Scotland

 • Tính từ: Scottish

 • Quốc tịch: British / Scottish

 • Người dân: Scot / Scotsman / Scotswoman

 • Nước: Sweden

 • Tính từ: Swedish

 • Quốc tịch: Swedish

 • Người dân: Swede

 • Nước: United Kingdom

 • Tính từ: British

 • Quốc tịch: British

 • Người dân: Briton

 • Nước: Wales

 • Tính từ: Welsh

 • Quốc tịch: British / Welsh

 • Người dân: Welshman / Welshwoman

2. Tên các nước bằng tiếng Anh - Nam Âu

 • Nước: Albania

 • Tính từ: Albanian

 • Quốc tịch: Albanian

 • Người dân: Albanian

 • Nước: Croatia

 • Tính từ: Croatian

 • Quốc tịch: Croatian

 • Người dân: Croatian

 • Nước: Cyprus

 • Tính từ: Cypriot

 • Quốc tịch: Cypriot

 • Người dân: Cypriot

 • Nước: Greece

 • Tính từ: Greek

 • Quốc tịch: Greek

 • Người dân: Greek

 • Nước: Italy

 • Tính từ: Italian

 • Quốc tịch: Italian

 • Người dân: Italian

 • Nước: Portugal

 • Tính từ: Portuguese

 • Quốc tịch: Portuguese

 • Người dân: Portuguese

 • Nước: Serbia

 • Tính từ: Serbian

 • Quốc tịch: Serbian

 • Người dân: Serbian

 • Nước: Slovenia

 • Tính từ: Slovenian / Slovene

 • Quốc tịch: Slovenian / Slovene

 • Người dân: Slovenian / Slovene

 • Nước: Spain

 • Tính từ: Spanish

 • Quốc tịch: Spanish

 • Người dân: Spaniard

 • Nước: Switzerland

 • Tính từ: Swiss

 • Quốc tịch: Swiss

 • Người dân: Swiss

3. Tên các nước bằng tiếng Anh - Tây Âu

 • Nước: Austria

 • Tính từ: Austrian

 • Quốc tịch: Austrian

 • Người dân: Austrian

 • Nước: Belgium

 • Tính từ: Belgian

 • Quốc tịch: Belgian

 • Người dân: Belgian

 • Nước: France

 • Tính từ: French

 • Quốc tịch: French

 • Người dân: Frenchman / Frenchwoman

 • Nước: Germany

 • Tính từ: German

 • Quốc tịch: German

 • Người dân: German

 • Nước: Netherlands

 • Tính từ: Dutch

 • Quốc tịch: Dutch

 • Người dân: Dutchman / Dutchwoman

 • Nước: Switzerland

 • Tính từ: Swiss

 • Quốc tịch: Swiss

 • Người dân: Swiss

4. Tên các nước bằng tiếng Anh - Đông Âu

 • Nước: Belarus

 • Tính từ: Belarusian

 • Quốc tịch: Belarusian

 • Người dân: Belarusian

 • Nước: Bulgaria

 • Tính từ: Bulgarian

 • Quốc tịch: Bulgarian

 • Người dân: Bulgarian

 • Nước: Czech Republic

 • Tính từ: Czech

 • Quốc tịch: Czech

 • Người dân: Czech

 • Nước: Hungary

 • Tính từ: Hungarian

 • Quốc tịch: Hungarian

 • Người dân: Hungarian

 • Nước: Poland

 • Tính từ: Polish

 • Quốc tịch: Polish

 • Người dân: Pole

 • Nước: Romania

 • Tính từ: Romanian

 • Quốc tịch: Romanian

 • Người dân: Romanian

 • Nước: Russia

 • Tính từ: Russian

 • Quốc tịch: Russian

 • Người dân: Russian

 • Nước: Slovakia

 • Tính từ: Slovak / Slovakian

 • Quốc tịch: Slovak / Slovakian

 • Người dân: Slovak / Slovakian

 • Nước: Ukraine

 • Tính từ: Ukrainian

 • Quốc tịch: Ukrainian

 • Người dân: Ukrainian

Từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Châu Á

Trau dồi vốn từ của bạn nếu bạn biết tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh ở Châu Á. Hãy xem tên các nước ở Tây Á, Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á trong tiếng Anh:

1. Tên các nước bằng tiếng Anh - Tây Á

 • Nước: Georgia

 • Tính từ: Georgian

 • Quốc tịch: Georgian

 • Người dân: Georgian

 • Nước: Iran

 • Tính từ: Iranian / Persian

 • Quốc tịch: Iranian

 • Người dân: Iranian

 • Nước: Iraq

 • Tính từ: Iraqi

 • Quốc tịch: Iraqi

 • Người dân: Iraqi

 • Nước: Israel

 • Tính từ: Israeli

 • Quốc tịch: Israeli

 • Người dân: Israeli

 • Nước: Jordan

 • Tính từ: Jordanian

 • Quốc tịch: Jordanian

 • Người dân: Jordanian

 • Nước: Kuwait

 • Tính từ: Kuwaiti

 • Quốc tịch: Kuwaiti

 • Người dân: Kuwaiti

 • Nước: Lebanon

 • Tính từ: Lebanese

 • Quốc tịch: Lebanese

 • Người dân: Lebanese

 • Nước: Palestinian Territories

 • Tính từ: Palestinian

 • Quốc tịch: Palestinian

 • Người dân: Palestinian

 • Nước: Saudi Arabia

 • Tính từ: Saudi Arabian

 • Quốc tịch: Saudi Arabian

 • Người dân: Saudi Arabian

 • Nước: Syria

 • Tính từ: Syrian

 • Quốc tịch: Syrian

 • Người dân: Syrian

 • Nước: Turkey

 • Tính từ: Turkish

 • Quốc tịch: Turkish

 • Người dân: Turk

 • Nước: Yemen

 • Tính từ: Yemeni / Yemenite

 • Quốc tịch: Yemeni

 • Người dân: Yemeni

2. Tên các nước bằng tiếng Anh - Nam & Trung Á

 • Nước: Afghanistan

 • Tính từ: Afghan / Afghani

 • Quốc tịch: Afghan / Afghani

 • Người dân: Afghan / Afghani

 • Nước: Bangladesh

 • Tính từ: Bangladeshi

 • Quốc tịch: Bangladeshi

 • Người dân: Bangladeshi

 • Nước: India

 • Tính từ: Indian

 • Quốc tịch: Indian

 • Người dân: Indian

 • Nước: Kazakhstan

 • Tính từ: Kazakh / Kazakhstani

 • Quốc tịch: Kazakh / Kazakhstani

 • Người dân: Kazakh / Kazakhstani

 • Nước: Nepal

 • Tính từ: Nepalese / Nepali

 • Quốc tịch: Nepalese / Nepali

 • Người dân: Nepalese / Nepali

 • Nước: Pakistan

 • Tính từ: Pakistani

 • Quốc tịch: Pakistani

 • Người dân: Pakistani

 • Nước: Sri Lanka

 • Tính từ: Sri Lankan

 • Quốc tịch: Sri Lankan

 • Người dân: Sri Lankan

3. Tên các nước bằng tiếng Anh - Đông Á

 • Nước: China

 • Tính từ: Chinese

 • Quốc tịch: Chinese

 • Người dân: Chinese

 • Nước: Japan

 • Tính từ: Japanese

 • Quốc tịch: Japanese

 • Người dân: Japanese

 • Nước: Mongolia

 • Tính từ: Mongolian

 • Quốc tịch: Mongolian

 • Người dân: Mongolian

 • Nước: North Korea

 • Tính từ: North Korean

 • Quốc tịch: North Korean

 • Người dân: North Korean

 • Nước: South Korea

 • Tính từ: South Korean

 • Quốc tịch: South Korean

 • Người dân: South Korean

 • Nước: Taiwan

 • Tính từ: Taiwanese

 • Quốc tịch: Taiwanese

 • Người dân: Taiwanese

4. Tên các nước bằng tiếng Anh - Đông Nam Á

 • Nước: Cambodia

 • Tính từ: Cambodian

 • Quốc tịch: Cambodian

 • Người dân: Cambodian

 • Nước: Indonesia

 • Tính từ: Indonesian

 • Quốc tịch: Indonesian

 • Người dân: Indonesian

 • Nước: Laos

 • Tính từ: Laotian / Lao

 • Quốc tịch: Laotian / Lao

 • Người dân: Laotian / Lao

 • Nước: Malaysia

 • Tính từ: Malaysian

 • Quốc tịch: Malaysian

 • Người dân: Malaysian

 • Nước: Myanmar

 • Tính từ: Burmese

 • Quốc tịch: Burmese

 • Người dân: Burmese

 • Nước: Philippines

 • Tính từ: Filipino

 • Quốc tịch: Filipino

 • Người dân: Filipino

 • Nước: Singapore

 • Tính từ: Singaporean

 • Quốc tịch: Singaporean

 • Người dân: Singaporean

 • Nước: Thailand

 • Tính từ: Thai

 • Quốc tịch: Thai

 • Người dân: Thai

 • Nước: Vietnam

 • Tính từ: Vietnamese

 • Quốc tịch: Vietnamese

 • Người dân: Vietnamese

Từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Châu Phi

Ngoài Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, hãy cùng tìm hiểu các từ vựng về tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh ở Châu Phi:

1. Tên các nước bằng tiếng Anh - Bắc & Tây Phi

 • Nước: Algeria

 • Tính từ: Algerian

 • Quốc tịch: Algerian

 • Người dân: Algerian

 • Nước: Egypt

 • Tính từ: Egyptian

 • Quốc tịch: Egyptian

 • Người dân: Egyptian

 • Nước: Ghana

 • Tính từ: Ghanaian

 • Quốc tịch: Ghanaian

 • Người dân: Ghanaian

 • Nước: Ivory Coast

 • Tính từ: Ivorian

 • Quốc tịch: Ivorian

 • Người dân: Ivorian

 • Nước: Libya

 • Tính từ: Libyan

 • Quốc tịch: Libyan

 • Người dân: Libyan

 • Nước: Morocco

 • Tính từ: Moroccan

 • Quốc tịch: Moroccan

 • Người dân: Moroccan

 • Nước: Nigeria

 • Tính từ: Nigerian

 • Quốc tịch: Nigerian

 • Người dân: Nigerian

 • Nước: Tunisia

 • Tính từ: Tunisian

 • Quốc tịch: Tunisian

 • Người dân: Tunisian

2. Tên các nước bằng tiếng Anh - Đông Phi

 • Nước: Ethiopia

 • Tính từ: Ethiopian

 • Quốc tịch: Ethiopian

 • Người dân: Ethiopian

 • Nước: Kenya

 • Tính từ: Kenyan

 • Quốc tịch: Kenyan

 • Người dân: Kenyan

 • Nước: Somalia

 • Tính từ: Somali / Somalian

 • Quốc tịch: Somali / Somalian

 • Người dân: Somali / Somalian

 • Nước: Sudan

 • Tính từ: Sudanese

 • Quốc tịch: Sudanese

 • Người dân: Sudanese

 • Nước: Tanzania

 • Tính từ: Tanzanian

 • Quốc tịch: Tanzanian

 • Người dân: Tanzanian

 • Nước: Uganda

 • Tính từ: Ugandan

 • Quốc tịch: Ugandan

 • Người dân: Ugandan

3. Tên các nước bằng tiếng Anh - Nam & Trung Phi

 • Nước: Angola

 • Tính từ: Angolan

 • Quốc tịch: Angolan

 • Người dân: Angolan

 • Nước: Botswana

 • Tính từ: Botswana

1