Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh tiểu học đầy đủ nhất 2023

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng của chương trình học tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Để giúp các em học tiếng Anh một cách hiệu quả, Ms Hoa Junior đã...

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng của chương trình học tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Để giúp các em học tiếng Anh một cách hiệu quả, Ms Hoa Junior đã tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và quan trọng. Những kiến thức về ngữ pháp dưới đây sẽ là nền tảng cho các em có thể học tiếng Anh sâu hơn. Hãy lưu ngay lại để thuận tiện ôn tập tại nhà nhé.

1. Các thì cơ bản trong tiếng Anh

1.1. Thì hiện tại đơn (Present Simple)

 • Định nghĩa: Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.
 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + V(s/es) + O
  • Phủ định: S + do not / does not + V
  • Nghi vấn: Do/Does + S + V
 • Cách dùng: • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. • Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động xảy ra thường xuyên, một thói quen ở hiện tại. • Thì hiện tại đơn diễn tả một năng lực của con người.

1.2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

 • Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn là thì dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).
 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing
  • Phủ định: S + am/is/are + not + V_ing
  • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing
 • Cách dùng: • Diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài tại một thời điểm ở hiện tại. • Thường tiếp theo sau mệnh lệnh, câu đề nghị. • Diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại • Diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở trong tương lai gần)

1.3. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

 • Định nghĩa: Thì quá khứ đơn là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + Ved + O
  • Phủ định: S + didn’t + V + O
  • Nghi vấn: Did + S + V + O
 • Cách dùng: • Diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ. • Diễn tả thói quen trong quá khứ. • Diễn tả chuỗi hành động xảy ra liên tiếp.

1.4. Thì tương lai đơn (Simple Future)

 • Định nghĩa: Thì tương lai đơn là thì được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.
 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + will + V + O
  • Phủ định: S + will + not + V + O
  • Nghi vấn: Will + S + V + O
 • Cách dùng: • Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ. • Diễn tả một quyết định đột xuất ngay lúc nói. • Diễn tả lời ngỏ ý, một lời hứa, đe dọa, đề nghị.

2. Các loại từ trong tiếng Anh

Các loại từ trong tiếng Anh bao gồm danh từ (Noun), động từ (Verb), tính từ (Adjective) và trạng từ (Adverb).

2.1. Danh từ (Noun)

Danh từ trong tiếng Anh dùng để chỉ sự vật, sự việc, người, động vật hoặc ý tưởng. Có nhiều loại danh từ, bao gồm danh từ số ít và danh từ số nhiều. Cách chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều cũng có một số quy tắc riêng.

2.2. Động từ (Verb)

Động từ trong tiếng Anh là từ hoặc cụm từ dùng để miêu tả hoạt động, hành động, quá trình, hay trạng thái của một chủ thể nào đó. Trong câu tiếng Anh, động từ là thành phần thiết yếu để hình thành một câu có nghĩa. Cấu trúc và cách sử dụng động từ sẽ phụ thuộc vào thì và ngữ cảnh của câu.

2.3. Tính từ (Adjective)

Tính từ trong tiếng Anh dùng để miêu tả các đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng...

2.4. Trạng từ (Adverb)

Trạng từ trong tiếng Anh dùng để bổ sung, mở rộng hoặc thay đổi ý nghĩa của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.

3. Cấu trúc To-V và V-ing trong tiếng Anh

3.1. Cấu trúc To-V trong tiếng Anh

Cấu trúc To-V được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc mục tiêu trong tương lai.

3.2. Cấu trúc V-ing trong tiếng Anh

Cấu trúc V-ing được sử dụng để diễn tả những hành động đang diễn ra hoặc khoảng thời gian kéo dài trong tương lai.

4. Động từ khuyết thiếu (Modal verb)

Động từ khuyết thiếu là một loại động từ đặc biệt chỉ khả năng, quyền năng hoặc ý kiến.

5. So sánh hơn và so sánh nhất

So sánh hơn và so sánh nhất được sử dụng để so sánh giữa các người, vật, sự việc...

6. Câu cảm thán trong tiếng Anh

Câu cảm thán được sử dụng để khẳng định hoặc diễn tả cảm xúc mạnh.

7. Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là một từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối các từ với nhau và định nghĩa mối quan hệ giữa chúng.

8. Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tiểu học phổ biến khác

Bài viết đã cung cấp tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh tiểu học phổ biến khác nhau, bao gồm động từ Tobe, động từ khuyết thiếu Can và Can't, so sánh hơn và so sánh nhất, câu cảm thán và giới từ. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, các em đã có thêm kiến thức để nắm bắt và sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Chúc các em học tốt!

1