Tổng Hợp: Tuyển chọn bộ sách lớp 1 hấp dẫn nhất cho bé mới vào trường năm 2023

Một việc quan trọng khi chuẩn bị cho con tiến bước vào lớp 1 là lựa chọn những bộ sách phù hợp để giúp bé nắm vững kiến thức. Dưới đây là danh sách các...

Một việc quan trọng khi chuẩn bị cho con tiến bước vào lớp 1 là lựa chọn những bộ sách phù hợp để giúp bé nắm vững kiến thức. Dưới đây là danh sách các bộ sách lớp 1 thú vị mà bạn có thể tham khảo.

Danh sách các bộ sách giáo khoa lớp 1 (được Bộ công nhận)

Mỗi bộ sách lớp 1 được công nhận đều có số lượng cuốn sách và giá niêm yết khác nhau. Dưới đây là thông tin chi tiết mà bạn cần biết.

Bộ sách lớp 1 Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1 mới gồm tổng cộng 9 cuốn, bao gồm: Tiếng Việt 1 (2 cuốn), Toán 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và xã hội 1, Giáo dục thể chất 1, Âm nhạc 1, Mỹ thuật 1 và Hoạt động trải nghiệm 1. Bộ sách này đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mức giá đã bao gồm sách giáo khoa điện tử, đáp ứng chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục của chính phủ.

Cánh Diều - Bộ sách lớp 1 Ảnh: Sưu tầm Internet

Bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Với thông điệp "Kết nối tri thức với cuộc sống", bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 có tổng cộng 10 cuốn, bao gồm: Tiếng Việt 1 (2 quyển), Toán 1 (2 quyển), Đạo Đức 1, Tự Nhiên và Xã Hội 1, Âm Nhạc 1, Mĩ Thuật 1, Hoạt Động Trải nghiệm 1, Giáo Dục Thể Chất 1. Bộ sách này được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức và tính thực tiễn của chúng.

Kết nối tri thức với cuộc sống - Bộ sách lớp 1 Ảnh: Sưu tầm Internet

Bộ sách lớp 1 Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1 mang đến cho người học một góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, cùng với thế giới nghệ thuật và những giá trị tinh thần tốt đẹp của con người. Bộ sách này gồm tổng cộng 9 cuốn. Quả thực, đây là một lựa chọn thú vị cho bé.

Danh sách các bộ sách bài tập lớp 1 (được Bộ công nhận)

Ngoài sách giáo khoa, các bộ sách bài tập cũng rất quan trọng trong quá trình học tập của bé. Dưới đây là danh sách các bộ sách bài tập lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sử dụng tại các trường phổ thông Việt Nam.

Bộ sách bài tập lớp 1 Cánh Diều

Bộ sách bài tập lớp 1 Cánh Diều bao gồm tổng cộng 11 cuốn. Được biên soạn và xuất bản bởi NXB Đại học Sư phạm và NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC), bộ sách này đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2020-2021, kèm theo bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều.

Bộ sách bài tập lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách bài tập lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống cũng gồm tổng cộng 11 cuốn, được phê duyệt kèm theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bé với những cuốn sách bài tập đa dạng.

Bộ sách bài tập lớp 1 Chân trời sáng tạo

Cuối cùng, bộ sách bài tập lớp 1 Chân trời sáng tạo cũng gồm tổng cộng 11 cuốn, được sử dụng kèm theo bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 1. Đây là một lựa chọn tuyệt vời với những cuốn sách độc đáo và hấp dẫn.

Chân trời sáng tạo - Bộ sách lớp 1 Ảnh: Sưu tầm Internet

Trên đây là tổng hợp các bộ sách lớp 1 (Cánh Diều, Kết nối tri thức và cuộc sống, Chân trời sáng tạo) và thông tin về giá niêm yết của chúng. Hãy lựa chọn những bộ sách phù hợp nhất để giúp con bạn có một tương lai sáng lạng và vững bước trên con đường học tập.

1