Xem thêm

Tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 7 kèm đáp án chi tiết

Học tiếng Anh là một quá trình cần sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Để giúp các bạn học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức và rèn kỹ năng tiếng Anh, bộ...

Học tiếng Anh là một quá trình cần sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Để giúp các bạn học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức và rèn kỹ năng tiếng Anh, bộ bài tập tiếng anh lớp 7 cả năm có đáp án chi tiết dưới đây sẽ là một công cụ hữu ích và hiệu quả.

Để giải bài tập tiếng Anh lớp 7 bạn cần nắm vững những kiến thức nào?

Để giải bài tập tiếng anh lớp 7 hiệu quả, bạn cần nắm vững một số kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng cũng như các kỹ năng đọc hiểu. Dưới đây là một số kiến thức Anh ngữ quan trọng mà bạn cần phải hiểu rõ trước khi muốn giải bài tập:

 • Từ vựng tiếng Anh lớp 7
 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì quá khứ đơn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Thì tương lai đơn
 • Câu bị động
 • Câu hỏi "WH-"
 • Câu hỏi đuôi
 • Câu so sánh
 • Câu cảm thán
 • Cấu trúc mời đề nghị
 • Tính từ ghép
 • Lượng từ
 • Giới từ

Nắm vững lý thuyết trước khi giải bài tập là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình học tập. Dưới đây là một số lý do vì sao việc nắm vững lý thuyết trước khi giải bài tập lại cần thiết:

 • Nắm được cách giải: Lý thuyết cung cấp cho bạn cách tiếp cận, cách tư duy và cách giải quyết các vấn đề. Nắm vững lý thuyết giúp bạn hiểu rõ các nguyên tắc sử dụng ngữ pháp, từ đó có thể áp dụng chúng vào việc giải các dạng bài tập tiếng anh lớp 7 khác nhau, từ cơ bản cho đến nâng cao.

 • Tránh sai lầm: Hiểu rõ lý thuyết giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Bạn sẽ biết cách phân biệt và áp dụng đúng các quy tắc ngữ pháp, từ vựng, và cấu trúc câu. Từ đó tránh được việc học sai hoặc sử dụng sai trong quá trình giải bài tập.

 • Tự tin hơn: Hiểu biết về lý thuyết giúp bạn tự tin hơn khi thực hành các bài tập tiếng Anh lớp 7. Khi bạn biết mình đã nắm vững kiến thức, bạn sẽ hoàn toàn tự tin và tin tưởng vào bản thân trong việc tìm ra cách giải quyết chính xác, phù hợp.

 • Phát triển kỹ năng tư duy: Việc hiểu và áp dụng lý thuyết giúp phát triển kỹ năng tư duy logic và sáng tạo. Bạn có thể tìm ra nhiều giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề và đưa ra các luận điểm hợp lý.

Tóm lại, nắm vững lý thuyết trước khi giải bài tập tiếng Anh lớp 7 giúp bạn có cơ hội hiểu sâu hơn về cách sử dụng các loại ngữ pháp, mở rộng được vốn từ vựng và xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh. Điều này sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các bài tập một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Bài tập tiếng anh lớp 7

Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 7 trọng tâm

Trong bộ bài tập này, học sinh sẽ được thử sức với các dạng bài tập thú vị như chia động từ, sử dụng câu hỏi đuôi, thực hiện các câu cảm thán, các câu có cấu trúc so sánh,... Học sinh sẽ dễ dàng tìm thấy đáp án chi tiết kèm theo trong mỗi bài tập, giúp các em tự tin kiểm tra và nắm vững kiến thức mình đã học ở chương trình tiếng Anh THCS.

"Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên"

Bài tập 1: Bài tập chia động từ về thì quá khứ tiếp diễn

 1. ___ (she / wait) when you arrived?
 2. I ___ (not feel) well at all yesterday.
 3. ___ (you / wear) jeans yesterday?
 4. He (sleep) and his wife (cook).
 5. Why ___ (he / not / look) at it?
 6. ___ (it / rain) at six o’clock?

Đáp án:

 1. was she waiting
 2. didn't feel
 3. were you wearing
 4. was sleeping / was cooking
 5. didn't he look
 6. Was it raining

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng trạng từ chỉ tần suất trong ngoặc

 1. You play tennis after school. (often)
 2. I walk to school. (always)
 3. They go to a youth group. (on Fridays)
 4. Clara is unsociable. (sometimes)
 5. We chat online. (every day)

Đáp án:

 1. You often play tennis after school.
 2. I always walk to school.
 3. They go to a youth group on Fridays.
 4. Clara is sometimes unsociable.
 5. We chat online every day.

Bài tập tiếng anh lớp 7

Bài tập 3: Bài tập về câu bị động

Yêu cầu: Chuyển các câu sau sang câu bị động

 1. They produce coffee in Brazil.
 2. They don't allow children in this club.
 3. They speak French in Belgium.
 4. They don't lock these doors until ten.
 5. Where do they keep the animals?
 6. When do they take the rubbish?
 7. How do they make paper?
 8. Which music festivals do they hold in your country?

Đáp án:

 1. Coffee is produced in Brazil.
 2. Children are not allowed in this club.
 3. French is spoken in Belgium.
 4. These doors are not locked until ten.
 5. Where are the animals kept?
 6. When is the rubbish taken?
 7. How is paper made?
 8. Which music festivals are held in your country?

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng

 1. They never go out _____ Friday evenings.
 2. They often eat in a restaurant ___ Tuesdays.
 3. summer I play tennis Sundays.
 4. He plays football _____ Friday mornings.
 5. Do you relax _____ weekends?
 6. Where do you go _____ holiday?
 7. She gets up early _____ the morning.
 8. She gets up early _____ the weekdays.
 9. He takes photos only _____ spring.
 10. Vancouver is very cold _____ winter.

Đáp án:

 1. on
 2. on
 3. In / on
 4. on
 5. on
 6. on
 7. in
 8. on
 9. in
 10. in

Bài tập 5: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

Adjective Comparative Superlative
good better the best
bad worse the worst
tall taller the tallest
young younger the youngest

Đáp án:

Adjective Comparative Superlative
good better the best
bad worse the worst
tall taller the tallest
young younger the youngest

Bài tập tiếng anh lớp 7

Bài tập 6: Điền các câu hỏi đuôi tương ứng vào những câu dưới đây

 1. Let’s go to the party,……………..?
 2. Hoi An was first named Faifo, …………..?
 3. They are going to attend the meeting,……………..?
 4. You’ve got a car,……………. ?
 5. He won’t tell her,……………. ?
 6. Switch on the television,……………. ?
 7. We took this one last holiday,……………. ?
 8. He would rather stay in,……………. ?
 9. I’m wrong,………….. ?
 10. There’ll be lots to see in New York, …………….?

Đáp án:

 1. shall we?
 2. wasn't it?
 3. aren't they?
 4. haven't you?
 5. will he?
 6. will you?
 7. didn't we?
 8. wouldn't he?
 9. aren't I?
 10. won't there?

Bài tập 7: Viết câu hoặc câu hỏi ở thì hiện tại hoàn thành

 1. They / build / a new library.
 2. Your parents / sell / the house?
 3. You / ever / eat / shark?
 4. My brother / never / see / the Tower of London.
 5. Gemma / make / a new bag.
 6. Charlie / not wash / his dad’s car.

Đáp án:

 1. They have built a new library.
 2. Have your parents sold the house?
 3. Have you ever eaten shark?
 4. My brother has never seen the Tower of London.
 5. Gemma has made a new bag.
 6. Charlie hasn't washed his dad's car.

Bài tập 8: Chọn các lượng từ đúng

 1. I haven't packed any socks.
 2. Nick's bought a lot of souvenirs.
 3. I haven't got much time.
 4. Did you meet many people while you were travelling?
 5. I didn't eat much food in America. It was terrible.
 6. I only spent a little money on holiday.

Đáp án:

 1. I haven't packed any socks.
 2. Nick's bought a lot of souvenirs.
 3. I haven't got much time.
 4. Did you meet many people while you were travelling?
 5. I didn't eat much food in America. It was terrible.
 6. I only spent a little money on holiday.

Bài tập tiếng anh lớp 7

Bài tập 9: Hoàn thành các câu hỏi với các từ dùng để hỏi trong bảng

 1. Where are you from? - I'm from Canada.
 2. When does your dad buy a newspaper? - He buys it every morning.
 3. Why do you sit at the front of the classroom? Because I can't see at the back.
 4. When do you do your homework? - I do it when I get home from school.
 5. Who do you go to school with? - I go with my best friend.
 6. Where is she from?
 7. When is her birthday?
 8. What is her nickname?
 9. How does she make a film?
 10. Why do you like her?

Đáp án:

 1. Where are you from? - I'm from Canada.
 2. When does your dad buy a newspaper? - He buys it every morning.
 3. Why do you sit at the front of the classroom? - Because I can't see at the back.
 4. When do you do your homework? - I do it when I get home from school.
 5. Who do you go to school with? - I go with my best friend.
 6. Where is she from?
 7. When is her birthday?
 8. What is her nickname?
 9. How does she make a film?
 10. Why do you like her?

Bài tập tiếng anh lớp 7

Bài viết trên là tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh lớp 7 ở mức độ cơ bản dành cho học sinh. Nếu các em giải đúng hoàn toàn các bài tập, quý phụ huynh cần tìm kiếm thêm những bài tập ở mức độ khó hơn và cung cấp thêm những kiến thức nâng cao cho con.

Trong trường hợp các em vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình làm bài, kiến thức vẫn chưa nắm vững, kết quả làm bài chưa đạt thì quý bậc phụ huynh cần xem xét lại quá trình học tập tiếng Anh của các con. Việc biết được trình độ Anh ngữ của con và dang tay hỗ trợ các em kịp lúc sẽ giúp hạn chế được tình trạng "mất gốc tiếng Anh" và giảm lo lắng về vấn đề "thi chuyển cấp".

Khóa học Young Leaders (11 - 15 tuổi) Anh ngữ thiếu niên được VUS thiết kế độc quyền dành cho các bạn học sinh THCS, cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, xây dựng nên chân dung của những nhà lãnh đạo trẻ tài ba trong tương lai.

Khóa học cam kết về kết quả đầu ra của học viên

 • Kiến thức: Học viên nắm vững kiến thức Anh ngữ (từ vựng, ngữ pháp), phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, sẵn sàng đáp ứng tốt chương trình học ở lớp THCS, không lo sợ các kỳ thi chuyển cấp.

 • Chứng chỉ: Với hệ thống bài tập được xây dựng chuẩn khung Cambridge sẽ giúp các bạn tự tin tham gia và chinh phục các cuộc thi học thuật quốc tế về tiếng Anh như KET, PET, IELTS,... Khóa học còn giúp học viên tự tin giao tiếp, khơi mở thế giới quan, tự tin và bản lĩnh nếu các em có nhu cầu du học và phát triển xa hơn.

 • Kỹ năng: Ngoài các kiến thức về tiếng Anh, các bạn còn được phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập sau này. Thông qua quá trình tham gia các dự án thực tế và đa dạng của VUS, các bạn được phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và kỹ năng sử dụng công nghệ. Đây là bộ kỹ năng rất cần thiết cho quá trình phát triển của các bạn cũng như giúp bạn sẵn sàng kết nối và hội nhập với thế giới trong tương lai.

Môi trường học tập hiện đại, chuẩn quốc tế Tham gia khóa học Young Leaders, các bạn còn có cơ hội tiếp xúc với bộ giáo trình tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Oxford Discover FuturesTime Zones, giúp khơi mở thế giới quan, mở rộng thêm sự hiểu biết về thế giới bên ngoài bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, các bạn còn được tiếp cận với hệ sinh thái học tập độc quyền V-HUB giúp ôn luyện mọi lúc mọi nơi, xây dựng tính chủ động trong học tập. Ứng dụng này cũng giúp phụ huynh theo dõi được quá trình học tập cũng như tiến độ làm bài của học viên sau mỗi bài học.

Bằng phương pháp học tập chủ động tại VUS, học viên sẽ được khơi gợi sự tò mò và kích thích tư duy, từ đó thúc đẩy niềm đam mê Anh ngữ, giúp việc học tiếng Anh không còn là nỗi đáng sợ như các bạn vẫn nghĩ. Young Leaders đã ngày càng thành công trong việc tạo ra lứa bạn trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, say mê với tiếng Anh thông qua phương pháp học này.

Các hoạt động ngoại khóa tuyệt vời khi học cùng Young Leaders

Ngoài những đặc quyền và những lợi ích trên, học viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như:

 • Lớp ôn thi học kỳ: Được thiết kế với sĩ số tinh gọn, tập trung cải thiện kỹ năng theo hướng cá nhân hóa cho từng học viên.
 • Lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức: Cơ hội ôn luyện kiến thức Anh ngữ tại trường chính quy, giúp học viên tự tin đạt kết quả tốt hơn.
 • Sân chơi hấp dẫn dành cho học viên (V-challenge): Được mô phỏng theo cuộc thi Rung chuông vàng với 3 vòng thi gay cấn, các thí sinh sẽ được kiểm tra toàn diện kỹ năng và kiến thức với câu hỏi tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực, giúp học viên đánh giá năng lực và phát triển tối đa.

Anh Văn Hội Việt Mỹ - VUS tự hào là hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam có hơn 180.918 học viên đạt các chứng chỉ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) nhiều nhất tại Việt Nam, cùng với sự tin tưởng và gửi gắm của hơn 2.700.000 gia đình trên khắp cả nước. Với sứ mệnh chắp cánh cho các thế hệ trẻ kết nối và hội nhập với thế giới toàn cầu, VUS đang không ngừng nâng cấp và phát triển chất lượng giảng dạy và đào tạo chuẩn quốc tế.

 • Hơn 70 cơ sở trên toàn quốc đạt 100% chứng nhận đào tạo Anh ngữ tiêu chuẩn quốc tế NEAS - một trong những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về nhiều khía cạnh trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho sự cam kết về chất lượng giảng dạy mà VUS dành riêng cho học viên.
 • 2700+ giảng viên và trợ giảng được chọn lọc kỹ càng, đảm bảo có chuyên môn và trình độ cao. VUS luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên trong sự thành công của học viên. Họ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người đồng hành, truyền cảm hứng và chắp cánh cho các bạn học viên.
 • Tại VUS, chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao về đội ngũ giáo viên với yêu cầu 100% phải có bằng cấp chuyên môn về giảng dạy và đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế như CELTA, TESOL hoặc TEFL. Điều này để đảm bảo mỗi học viên sẽ được học tập và trau dồi kiến thức từ những giáo viên chất lượng, với nền tảng chuyên môn vững vàng và kỹ năng giảng dạy xuất sắc.
 • VUS tự hào về đội ngũ quản lý chất lượng đào tạo với 100% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh, góp phần đưa học viên trên con đường thành công vững chắc và bền vững.
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council - Hội đồng Anh.
 • Đối tác chiến lược hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment.
1