Xem thêm

Cấu trúc "Neither...nor" và "Either...or" trong Tiếng Anh: Cách sử dụng và lưu ý

A. Cấu trúc 1. Cấu trúc "Neither...nor" Cấu trúc "Neither...nor" được sử dụng để diễn tả ý nghĩa phủ định "không...cũng không". Đây là cách để diễn tả việc không chọn hoặc không xảy ra...

A. Cấu trúc

1. Cấu trúc "Neither...nor"

Cấu trúc "Neither...nor" được sử dụng để diễn tả ý nghĩa phủ định "không...cũng không". Đây là cách để diễn tả việc không chọn hoặc không xảy ra với hai đối tượng/sự vật/sự việc được người nói đề cập tới. Ví dụ: "Neither I nor you are right" (Tôi không đúng, bạn cũng không đúng).

2. Cấu trúc "Either...or..."

Cấu trúc "Either...or..." mang nghĩa là "hoặc...hoặc...". Đây là cách để khẳng định khả năng xảy ra với một trong hai đối tượng được nói tới. Ví dụ: "Hung wants to ask either you or me to help him repair his car" (Hưng muốn nhờ bạn hoặc tôi giúp anh ấy sửa xe ô tô).

B. Vị trí đứng trong câu

I. Neither...nor

 1. Neither...nor thường được đứng ở vị trí đầu câu.
 2. Neither...nor cũng có thể được đứng giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

II. Either...or

 1. Either...or thường được đứng ở vị trí đầu câu.
 2. Either...or cũng có thể đứng giữa câu để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

C. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc "Neither...nor" và "Either...or"

I. Động từ theo sau Neither...nor và Either...or

Khi cấu trúc "Neither...nor" và "Either...or" đứng ở vị trí đầu câu, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ thứ 2 (S2) đứng sau "nor" hoặc "or". Ví dụ: "Neither Phong nor his best friends like playing badminton" (Cả Phong và những người bạn thân của anh ấy đều không thích chơi cầu lông).

II. Chuyển đổi giữa "Either...or" và "Neither...nor"

Khi dùng "Neither...nor", câu đã mang nghĩa phủ định nên không cần thêm "not" vào câu. Trong khi đó, có thể dùng cấu trúc "Not either...or" để chuyển đổi câu chứa "neither...nor" sang "either...or". Ví dụ: "Jessica likes neither garlic nor onion" = "Jessica doesn't like either garlic or onion" (Jessica không thích tỏi cũng không thích hành).

III. Cấu trúc "Neither/Either" sử dụng trong câu đảo ngữ tiếng Anh

 1. Cấu trúc "Neither" trong câu đảo ngữ:
 • S1 + V (phủ định) ... Neither/Nor + Trợ động từ (khẳng định) + S2.
 • Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định). Ví dụ: "Lan didn't go to school yesterday. Neither did his sister" (Lan không tới trường hôm qua. Chị gái của cậu ấy cũng không).
 1. Cấu trúc "Either" trong câu đảo ngữ:
 • S1 + V (phủ định) ... S2 + Trợ động từ (phủ định), either. Ví dụ: "Lan didn't go to school. Her sister didn't, either" (Lan không đi học. Chị gái của cô ấy cũng không).
 1. Khi "Either" hoặc "Neither" đứng một mình:
 • "Neither" đứng một mình vẫn mang tính phủ định, diễn đạt ý nghĩa không đối tượng nào trong hai đối tượng được nhắc đến.
 • "Either" đứng một mình mang nghĩa khẳng định, chỉ một trong số những đối tượng được nhắc đến. Ví dụ: "Neither my brother could play soccer with me in the playground" (Cả hai anh trai đều không thể chơi bóng đá với tôi trong sân chơi). "Either person in the crowd is her son" (Một trong số những người trong đám đông là con trai cô ấy).
 1. Phân biệt giữa "Neither...nor" và "Either...or"
 • "Neither...nor" mang nghĩa phủ định, trong khi "Either...or" mang nghĩa khẳng định.
 • "Neither...nor" dùng để phủ định cả hai trường hợp, trong khi "Either...or" dùng để chỉ một trong hai trường hợp. Ví dụ:
 • "Neither Lan nor Mai likes this flower" (Cả Lan và Mai đều không thích loại hoa này).
 • "Either Lan or Mai will like this flower" (Hoặc Lan hoặc Mai sẽ thích loại hoa này).

Việc nắm vững cách sử dụng cấu trúc "Neither...nor" và "Either...or" là rất quan trọng để có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và thành thạo. Hãy ôn tập và áp dụng vào giao tiếp hàng ngày để tránh những lỗi sai không đáng có.

1