Xem thêm

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1: Địa chỉ của bạn là gì?

Giới thiệu Bạn đã bao giờ nghe câu hỏi "Địa chỉ của bạn là gì?" chưa? Trong bài học tiếng Anh lớp 5 Unit 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ vựng, ngữ...

Giới thiệu

Bạn đã bao giờ nghe câu hỏi "Địa chỉ của bạn là gì?" chưa? Trong bài học tiếng anh lớp 5 Unit 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ vựng, ngữ pháp và cách giao tiếp xung quanh chủ đề này. Điều này sẽ giúp bạn tự tin trả lời câu hỏi về địa chỉ của mình và có thể hiểu được địa chỉ của người khác.

Từ vựng

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy xem qua một số từ vựng quan trọng liên quan đến địa chỉ:

 1. Đại lộ (n): avenue
 2. Xã (n): commune
 3. Bình yên (adj): peaceful
 4. Tỉnh (n): province
 5. Rộng (adj): large
 6. Nhỏ (adj): small
 7. Xa (adj): far
 8. Gần (adj): near
 9. Hiểu (v): understand
 10. Hiện đại (adj): modern

Ngữ pháp

Trong bài học tiếng Anh lớp 5 Unit 1, chúng ta sẽ ôn lại một số ngữ pháp quan trọng từ Unit 1 và Unit 2:

 • Cách dùng giới từ "in, on, at" chỉ địa điểm
 • Cách viết địa chỉ nhà
 • câu hỏi và câu trả lời về địa chỉ nhà của một ai đó
 • Câu hỏi và trả lời về ai đó sống ở đâu

Bài tập sách giáo khoa

bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1 thường bao gồm các phần như "Look, listen and repeat" (Nhìn, nghe và nhắc lại), "Point and say" (Chỉ vào tranh và nói), "Let's talk" (Luyện nói), "Listen and complete" (Nghe và hoàn thành), và nhiều phần khác nữa. Thông qua bài tập này, bạn có thể rèn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh.

Kết luận

Bài học tiếng Anh lớp 5 Unit 1 về địa chỉ đã giúp bạn học được cách diễn đạt và trả lời câu hỏi về địa chỉ nhà của mình. Bạn cũng đã nắm vững các từ vựng và ngữ pháp liên quan. Hãy tiếp tục rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và đừng ngại thực hành trong các tình huống thực tế. Chúc bạn thành công!

1