Xem thêm

Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm – Bài 14: Xin phép nghỉ

Một trong những tình huống cần đến tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trong môi trường công sở chính là khi bạn cần xin nghỉ phép. Vậy bạn cần nói thế nào để...

Một trong những tình huống cần đến tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trong môi trường công sở chính là khi bạn cần xin nghỉ phép. Vậy bạn cần nói thế nào để xin nghỉ phép bằng tiếng Anh thật khéo léo?

1. Mẫu câu thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh khi xin phép nghỉ

1.1 Trường hợp xin phép nghỉ trực tiếp

 • Excuse me. May I ask for tomorrow morning off? (Xin lỗi, tôi có thể xin nghỉ sáng mai được không?)
 • I’m sorry, I think I may not able to work tomorrow as I’m not feeling well right now. (Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể làm việc ngày mai, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm)
 • Wouldn’t it be possible for me to take a day off this Tuesday? (Tôi có thể nghỉ ngày thứ ba tuần này không?)
 • Wouldn’t it be possible for me to take this Friday morning off because I have a family matter? (Tôi có một chút công việc gia đình vào sáng thứ sáu, tôi có thể nghỉ buổi làm đó không?)
 • I want to take a day off to see a doctor (Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ)
 • I got an afternoon off and went to the hospital (Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện)
 • Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday? (Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được chứ?)

1.2 Trường hợp xin phép nghỉ qua email

 • I would like to ask permission for a day off from work on ….. (date) because ….. (reason): Tôi viết thư này để xin phép (ông) bà cho tôi nghỉ một ngày vào …. (ngày) vì ….(lý do).
 • I am writing to request your approval for a day off on ….(date) for (reason): Tôi viết thư này để xin phép nghỉ một ngày vào ngày …. vì lý do…
 • I am writing this letter to let you know that I am in need of a long-term leave, from …. to… (date): Tôi đang viết thư này để cho anh biết rằng tôi thật sự cần nghỉ phép dài hạn, từ… đến…
 • I am writing to request your approval for …. day leave for … (reason): Tôi viết thư này để mong anh đồng ý cho tôi nghỉ phép …. ngày vì … (lý do).
 • I am writing this letter to inform you that I need to take (day) of absence from … to … (date): Tôi viết thư này để thông báo với anh rằng tôi cần vắng mặt … ngày từ ngày … đến ngày …

2. Cách áp dụng mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi xin phép nghỉ

2.1 Mẫu hội thoại tiếng Anh xin phép nghỉ

A: Excuse me. May I ask for tomorrow morning off? (Xin lỗi, tôi có thể xin nghỉ sáng mai không ạ?) B: Oh. What is the reason? (Ồ, vì lý do gì vậy?) A: I’m not feeling well right now. I need to see a doctor tomorrow. (Tôi đang cảm thấy không khỏe. Tôi cần đi khám vào ngày mai) B: Okay. Have you arranged your work tomorrow? (Ok. Bạn đã sắp xếp công việc ngày mai chưa?) A: I have done all the work. If it has any mistake, you can ask Mr.Hung to fix for me. (Tôi đã hoàn thành hết công việc. Nếu có vấn đề gì, bạn có thể yêu cầu Mr.Hưng sửa giúp tôi) B: All right. Take a day off to rest. If I need more days off, please send an email for me. (Được rồi. Hãy dành một ngày nghỉ ngơi đi. Nếu cần thêm ngày nghỉ, hãy gửi email cho tôi) A: Thank you. (Cảm ơn bạn)

2.2 Mẫu email tiếng Anh xin phép nghỉ

Subject: Sick leave application

Dear Mr Nam,

I am writing to notify you that I need sick leave from work because of a several viral infection. I caught the infection yesterday evening and since then have been feeling very weak.

As per the doctor, I take to take medication for 5 days, along with proper rest for at least a week.

Kindly allow me a week-long leave, until July 25th. If I need an extended period off, I will let you know as early as possible.

Thank you for your quick attention to this matter.

Sincerely,

Thanh Tran

Tiêu đề: Đơn xin nghỉ phép

Gửi Mr Nam,

Tôi viết thư này để thông báo cho anh rằng tôi cần xin phép nghỉ ốm bởi nhiễm bệnh virus. Tôi bị nhiễm bệnh tối qua và từ lúc đó cảm thấy rất yếu.

Theo lời bác sĩ, I cần điều trị trong 5 ngày, cùng chế độ nghỉ ngơi hợp lý ít nhất 1 tuần.

Hãy cho phép tôi xin phép nghỉ 1 tuần, tới ngày 25 tháng 7. Nếu tôi cần nghỉ thêm, tôi sẽ thông báo cho anh biết sớm.

Cảm ơn vì đã chú ý.

Trân trọng,

Thanh Trần

Hy vọng những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp lưu loát khi xin phép nghỉ bằng tiếng Anh. Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm vô cùng quan trọng, vì vậy, hãy rèn luyện thật chăm chỉ và đúng phương pháp để có thể nâng cao trình độ nhanh chóng.

1