Thuần thục "There is, There’s, và There Are" trong 5 phút

Bạn đã từng gặp phải các cấu trúc "there is, there’s, và there are" trong tiếng Anh chưa? Đây là những điểm ngữ pháp cơ bản mà người bản ngữ sử dụng rất phổ biến....

Bạn đã từng gặp phải các cấu trúc "there is, there’s, và there are" trong tiếng Anh chưa? Đây là những điểm ngữ pháp cơ bản mà người bản ngữ sử dụng rất phổ biến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng chúng một cách chính xác nhé.

Cấu trúc "There is, There’s, và There Are" là gì?

Người bản ngữ sử dụng "there" /ðer/ khi muốn nói về sự tồn tại của một vật hoặc một việc gì đó. Ngoài ra, "there" cũng có thể được sử dụng để truyền đạt thông tin.

Công thức chung của "There is, There’s, và There Are"

Mặc dù có vẻ như có nhiều loại, nhưng thực tế chỉ có một công thức chung duy nhất cho cả "there is, there’s, và there are", đó là:

There + be + danh từ (noun)

Tùy vào loại danh từ mà chúng ta sẽ chia động từ "be" thành "is" hoặc "are":

 • "Is" được sử dụng với danh từ số ít và danh từ không đếm được.
 • "Are" được sử dụng với danh từ số nhiều.

Ví dụ:

 • "There is a lot of sugar in that jar."
 • "There are a lot of people here."
 • "There is a car in the car park."

Trong các ví dụ trên, bạn có thể thấy rõ rằng danh từ "people" là danh từ số nhiều, nên chúng ta phải sử dụng "are". Còn "sugar" là danh từ không đếm được, chỉ có dạng số ít, nên chúng ta phải sử dụng "is".

Cách tạo câu phủ định và câu hỏi

Để tạo câu phủ định, bạn chỉ cần thêm trạng từ "not" vào sau động từ "be":

There + be + not + danh từ

Còn để tạo câu hỏi, bạn chỉ cần chuyển động từ "be" ra đằng trước "there":

Be + there + danh từ?

Ví dụ:

 • "Is there a mushroom on the tree?"
 • "Are there two basketball players?"

Rút gọn "there is" thành "there’s"

Đôi khi, chúng ta có thể rút gọn cấu trúc "there is" thành "there’s" để tạo sự gọn nhẹ và tự nhiên hơn. Chúng ta thường sử dụng dạng rút gọn này trong các trường hợp không cần sự trang trọng. Tuy nhiên, chú ý rằng "there are" không thể rút gọn. Mặc dù vậy, nhiều người bản ngữ vẫn sử dụng "there’s" khi danh từ sau nó là danh từ số nhiều. Điều này không được coi là đúng, và có thể bị xem là lỗi chính tả trong các bài thi. Ví dụ:

 • "There’s a white rabbit on the snow."
 • "There’s a mushroom on the tree."

Ngoài ra, động từ "be" cũng có thể rút gọn với trạng từ "not" trong câu phủ định:

 • "There aren’t any children in the zoo."
 • "There isn’t any sugar in my coffee."

"There" là số ít hay số nhiều?

Từ "there" có thể là số ít hoặc số nhiều, và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào danh từ mà bạn đang đề cập tới. Khi sử dụng "there", bạn phải nghĩ trước về danh từ được sử dụng với nó. Danh từ đó mới là chủ ngữ, còn "there" chỉ là một chủ ngữ giả. Ví dụ:

 • "There is a mushroom on the tree." (số ít)
 • "There are mushrooms on the tree." (số nhiều)

Vậy là bạn đã hiểu rõ cách sử dụng của "there is, there’s, và there are". Nó khá dễ dàng phải không? Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy đặt câu hỏi ở phần bình luận dưới đây. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ học về sự hòa hợp giữa danh từ và động từ, một kiến thức quan trọng khi học tiếng Anh.

1