Cách sử dụng động từ "THANK" trong tiếng Anh

Giới thiệu Động từ "THANK" là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một...

THANK: Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh

Giới thiệu

Động từ "THANK" là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách toàn diện về động từ này.

1. Định nghĩa của động từ "THANK"

Động từ "THANK" là một nội động từ trong tiếng Anh. Cả trong ngữ điệu Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ, động từ này được phát âm là /θæŋk/. Để phát âm đúng từ này, bạn cần phát âm chính xác âm /θ/. Đây là một trong những phụ âm khó phát âm nhất. Bạn có thể tham khảo cách phát âm của phụ âm này qua liên kết này.

Về mặt nghĩa, "THANK" có một cách sử dụng duy nhất là để biểu đạt lòng biết ơn, sự tri ân của bạn với một hành động hoặc việc làm của ai đó.

2. Cấu trúc và cách sử dụng của động từ "THANK"

Theo từ điển Oxford, chỉ có một cách sử dụng duy nhất của động từ "THANK", đó là để biểu đạt cảm giác biết ơn, tri ân của bạn với một hành động hoặc việc làm của ai đó. Dưới đây là một số cấu trúc thông dụng khi sử dụng động từ "THANK":

  • "THANK somebody for something": Cảm ơn ai đó về điều gì đó.

Ví dụ:

  • Tôi cần phải viết và cảm ơn Mary về món quà. (I must write and thank Mary for the present).

Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc "THANK somebody for doing something" để cảm ơn ai đó vì hành động nào đó.

Ví dụ:

  • Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. (Thank you for helping me).

3. Các cấu trúc thông dụng

Có rất nhiều cấu trúc và thành ngữ được sử dụng kết hợp với động từ "THANK" để làm cho nó trở nên đặc biệt. Dưới đây là một số cấu trúc thông dụng:

  • "Thank your lucky star": Cảm thấy biết ơn hoặc may mắn về một điều gì đó.
  • "Somebody won't thank you for something": Ai đó sẽ không biết ơn về điều gì đó.

Hy vọng bài viết này thực sự bổ ích và giúp bạn trong quá trình học tiếng Anh. Chúc bạn luôn thành công và vui vẻ!

THANK: Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng trong tiếng Anh

1