Cách tính điểm TOEIC - Xác định trình độ tiếng Anh của bạn

Thang điểm TOEIC là gì? Thang điểm TOEIC là bảng điểm được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn dựa trên kết quả bài thi TOEIC. Thang điểm này có tổng...

Thang điểm TOEIC là gì?

Thang điểm TOEIC là bảng điểm được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn dựa trên kết quả bài thi TOEIC. Thang điểm này có tổng điểm từ 0 đến 990, trong đó mỗi kỹ năng Reading và Listening có điểm tối đa là 495 điểm.

Cách tính điểm TOEIC Reading & Listening

Bài thi TOEIC gồm hai phần chính là Listening và Reading. Mỗi phần này sẽ được chấm điểm riêng theo bảng thang điểm TOEIC. Mỗi câu hỏi đều có 4 đáp án A, B, C và D, và bạn cần chọn đáp án đúng. Sau đó, số câu trả lời đúng sẽ được chuyển đổi thành điểm dựa trên bảng quy đổi điểm TOEIC cho từng phần thi.

Cách tính điểm TOEIC Speaking & Writing

Ngoài hai kỹ năng chính là Listening và Reading, TOEIC còn có hai kỹ năng khác là Speaking và Writing. Điểm số cho phần thi này được tính từ 0 đến 400 điểm TOEIC, trong đó mỗi kỹ năng có điểm tối đa là 200 điểm. Điểm số cụ thể của từng câu hỏi trong phần Speaking và Writing dựa vào bảng quy đổi điểm TOEIC. Sau đó, tổng điểm của hai phần này sẽ được tổng hợp lại để tính tổng điểm TOEIC của bạn.

Bảng đánh giá trình độ tiếng Anh dựa trên thang điểm TOEIC

Kết quả thi TOEIC phản ánh trình độ tiếng Anh của bạn ở từng kỹ năng. Dưới đây là bảng đánh giá trình độ tiếng Anh dựa trên từng mức điểm TOEIC:

  • 905 - 990: Năng lực giao tiếp quốc tế, khả năng giao tiếp hiệu quả ở mọi tình huống.
  • 785 - 900: Đủ năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc, có khả năng đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ trong môi trường làm việc.
  • 605 - 780: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc nhưng còn hạn chế.
  • 405 - 600: Trình độ sơ cấp, hiểu được đoạn hội thoại đơn giản và trong một số tình huống xã hội.
  • 255 - 400: Trình độ sơ cấp, hiểu được những từ cơ bản và đoạn hội thoại đơn giản.
  • 10 - 250: Trình độ cơ bản, hiểu được những từ cơ bản.

Nếu bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, hãy tham gia các khóa học TOEIC tại Ms Hoa TOEIC. Bạn sẽ được hướng dẫn với phương pháp học RIPL độc quyền, cùng với các tài liệu độc quyền và được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực của mình.

Đừng chần chừ nữa, hãy kiểm tra trình độ của bạn ngay bằng cách tham gia thi thử TOEIC miễn phí tại Ms Hoa TOEIC để có một lộ trình học tập phù hợp và đạt điểm TOEIC cao nhất!

1