Thái sư Trần Thủ Độ: Đức hạnh và tấm lòng với đất nước

Bài viết này sẽ giới thiệu về Thái sư Trần Thủ Độ, một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Ông là một người có công lớn trong việc lập nên nhà Trần...

Thái sư Trần Thủ Độ lớp 5 | Giải Tiếng Việt lớp 5 Tập 2

Bài viết này sẽ giới thiệu về Thái sư Trần Thủ Độ, một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Ông là một người có công lớn trong việc lập nên nhà Trần và đứng đầu trăm quan. Tuy nhiên, điều đáng nể của ông không chỉ là thành tựu vượt trội mà còn là phẩm chất đạo đức và tâm hồn cao thượng của mình.

Thái sư Trần Thủ Độ và phẩm chất đạo đức

Trần Thủ Độ không phụ lòng mà tự cho phép mình vượt qua phép nước, mặc dù ông là chú của vua và đứng đầu trăm quan. Điển hình cho phẩm chất cao thượng của ông là khi Linh Từ Quốc Mẫu - vợ ông - muốn xin chức câu đương, ông chỉ đồng ý sau khi người đó chặt một ngón chân để phân biệt. Ông luôn tuân thủ phép nước và rất công bằng trong việc xử lý các vụ việc.

Tấm lòng nhân ái của Thái sư Trần Thủ Độ

Một lần, Linh Từ Quốc Mẫu bị một người quân hiệu ngăn lại khi ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm. Bà trở về nhà với trái tim đau xót, cảm thấy bị khinh thường vì là vợ thái sư. Thái sư Trần Thủ Độ không chỉ không trách móc người quân hiệu mà còn thưởng cho anh ta vàng, lụa. Ông nhận thức được sự công minh và tấm lòng nhân ái của người này.

Thái sư Trần Thủ Độ và quan tâm đến đất nước

Thái sư Trần Thủ Độ có công lớn và được vua kính trọng. Một viên quan nhân đã ứa nước mắt khi thấy ông chuyên quyền dù vua còn trẻ. Viên quan này lo lắng rằng với sự chuyên quyền của Thái sư, tương lai của đất nước sẽ ra sao. Ông đã lắng nghe và tôn trọng lời nói của viên quan và đã tâu: "Quả có chuyện như vậy. Xin vua hãy quở trách người này và ban thưởng cho người đã nói thật". Điều này cho thấy ông luôn quan tâm đến tương lai và phát triển của đất nước.

Kết luận

Thái sư Trần Thủ Độ là một nhân vật vĩ đại với đức hạnh và tấm lòng với vua Trần và đất nước. Ông không chỉ là người có công lớn trong lịch sử Việt Nam mà còn là một mẫu người đáng ngưỡng mộ với phẩm chất đạo đức và tình yêu đối với đất nước.

1