Tế bào gốc: Nguồn cảm hứng của y học hiện đại

Ảnh minh họa: Tế bào gốc Tế bào gốc là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những tế bào sinh học có khả năng biệt hoá thành các tế bào khác và tự chia...

Ảnh minh họa: Tế bào gốc

Tế bào gốc là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những tế bào sinh học có khả năng biệt hoá thành các tế bào khác và tự chia bào để tạo ra nhiều tế bào gốc hơn. Chúng rất quan trọng trong sinh vật đa bào và chúng ta đã nghiên cứu và sử dụng chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tế bào gốc trưởng thành là một dạng tế bào gốc được tìm thấy trong cơ thể người trưởng thành. Chúng có khả năng tự tái tạo và sửa chữa các tế bào lão hoá hoặc bị hư hại. Chức năng chính của chúng là thay thế và bổ sung các tế bào cũ không còn hoạt động tốt. Trong cơ thể người, có ba nguồn chính để lấy tế bào gốc trưởng thành: tủy xương, mô mỡ và máu của người hiến tặng.

Các tế bào gốc có tiềm năng phát triển thành hầu hết bất kỳ loại tế bào nào tuỳ thuộc môi

1