Tân ngữ trong Tiếng Anh: Một khám phá đầy kiến thức

Bạn đã từng nghe qua cấu trúc "S + V + O" và biết rằng O (Object) được gọi là tân ngữ trong Tiếng Anh. Nhưng liệu bạn hiểu thực sự về tân ngữ là...

Bạn đã từng nghe qua cấu trúc "S + V + O" và biết rằng O (Object) được gọi là tân ngữ trong Tiếng Anh. Nhưng liệu bạn hiểu thực sự về tân ngữ là gì? Và làm thế nào để sử dụng tân ngữ một cách hiệu quả, đặc biệt là trong câu bị động? Hãy cùng tôi ôn lại kiến thức về tân ngữ một cách ngắn gọn và đầy đủ!

1. Tân ngữ là gì và cách nhận biết

Trong Tiếng Anh, thuật ngữ "Tân ngữ" (Object) đơn giản là chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. Thường là một từ hoặc cụm từ đứng sau một động từ chỉ hành động. Lưu ý là trong một câu, có thể có nhiều tân ngữ khác nhau.

Ví dụ:

 • Tôi chơi bóng đá.
 • Mẹ tôi đưa tôi một vài bông hoa.

Khi cần xác định tân ngữ, bạn có thể đặt câu hỏi: "Ai/ Cái gì nhận hành động?" như "Ai được mẹ tôi tặng hoa?", "Mẹ tôi đưa tôi cái gì?" hay "Cái gì tôi đang chơi?".

Tân ngữ trong Tiếng Anh Hình ảnh: Tân ngữ trong Tiếng Anh

2. Hình thức của tân ngữ trong câu

Trong một câu đúng ngữ pháp, tân ngữ có thể ở dạng danh từ, đại từ nhân xưng, động từ nguyên thể hoặc động từ dạng V_ing.

Danh từ (Noun): Danh từ có thể sử dụng làm cả tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong một câu.

Ví dụ:

 • Bạn tôi đi xem phim vào tối qua.
 • Tôi giúp mẹ tôi làm việc nhà.

Đại từ nhân xưng (Personal Pronoun): Đại từ nhân xưng bao gồm đại từ chủ ngữ (subject pronouns) dùng làm chủ ngữ và đại từ tân ngữ (object pronouns) dùng làm tân ngữ.

Ví dụ:

 • Tôi yêu bạn.
 • Họ thích chúng tôi.

Động từ nguyên thể (to Verb): Một số động từ trong Tiếng Anh đòi hỏi theo sau là một động từ khác ở dạng "to verb". Khi đó, động từ nguyên thể đi theo được coi là một tân ngữ.

Ví dụ:

 • Tôi đồng ý đi ra ngoài với bạn.
 • Tôi muốn xem TV.

Động từ dạng V_ing (Gerund): Tương tự, một số động từ trong Tiếng Anh đòi hỏi theo sau là một động từ khác ở dạng V_ing. Khi đó, động từ V_ing đi theo được coi là một tân ngữ.

Ví dụ:

 • Tôi cân nhắc việc học tiếng Anh cùng Step Up English.
 • Tôi tưởng tượng đi du lịch tới Pháp.

Các dạng của tân ngữ trong câu Hình ảnh: Các dạng của tân ngữ trong câu

3. Dùng tân ngữ trong câu bị động (Passive voice)

Câu bị động là một chủ điểm ngữ pháp khiến nhiều người học cảm thấy khó khăn. Nhưng chỉ cần nắm chắc kiến thức về tân ngữ, bạn có thể tự tin hơn nhiều và ứng dụng câu bị động một cách thành thạo.

Để tạo nên một câu bị động, ta cần:

 • Xác định tân ngữ muốn chuyển.
 • Chuyển tân ngữ đó lên đầu thành chủ ngữ.
 • Đổi động từ từ thể chủ động sang bị động.
 • Chuyển chủ ngữ ở câu chủ động xuống cuối, thêm "by" đứng trước.

Ví dụ về câu bị động Hình ảnh: Ví dụ về câu bị động

Vậy là ta đã có một câu bị động hoàn chỉnh rồi đó.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ kiến thức về tân ngữ trong Tiếng Anh và có thể sử dụng chúng một cách thành thạo. Hãy áp dụng kiến thức này vào các bài tập và trong giao tiếp hàng ngày để trở thành một người sử dụng Tiếng Anh thành thạo nhất có thể.

1