Xem thêm

"Someone là số ít hay nhiều, ngữ pháp tiếng Anh đơn giản"

Tại sao đại từ "Someone" lại quan trọng? Đại từ "Someone" là một trong những từ được sử dụng thường xuyên nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn liệu "Someone"...

Tại sao đại từ "Someone" lại quan trọng?

Đại từ "Someone" là một trong những từ được sử dụng thường xuyên nhất trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn liệu "Someone" có được dùng để chỉ một người hay nhiều người. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này và cách sử dụng "Someone" trong bài viết dưới đây.

1. "Someone" có nghĩa là số ít hay nhiều?

"Someone" mang nghĩa là "một người nào đó" hoặc "một ai đó". Đại từ này thường được sử dụng trong câu khẳng định để chỉ một người cụ thể hoặc chỉ một cách chung chung. Trong câu có "Someone", động từ đi kèm sẽ được chia trong dạng số ít. Dưới đây là vài ví dụ cho việc chia động từ số ít khi sử dụng "Someone":

 • Ví dụ 1: "Someone has stolen my sunglasses" (ai đó đã lấy cắp cái kính râm của tôi)
 • Ví dụ 2: "Someone is standing next to the tree" (Có ai đó đang đứng kế bên cái cây)
 • Ví dụ 3: "I hope she married someone nice" (Tôi mong cô ấy kết hôn với một người tốt bụng)

2. Cách sử dụng "Someone" trong tiếng Anh

"Someone" được sử dụng để chỉ một người cụ thể hoặc một cách chung chung. Như đã giới thiệu ở trên, "Someone" sẽ xuất hiện trong câu khẳng định. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng "Someone" và "Somebody" với ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên, "Somebody" thường được sử dụng trong các trường hợp không mang tính chính thức hơn so với "Someone". Vì vậy, trong văn viết, người ta thường sử dụng "Someone" nhiều hơn, trong khi "Somebody" thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

 • Ví dụ 1: "I know someone who gives guitar lessons." (Tôi biết một người dạy chơi guitar)
 • Ví dụ 2: "Someone has obviously made a mistake." (Rõ ràng là đã có ai đó làm sai việc)

Thông thường, khi không biết giới tính của người đó, ta sử dụng đại từ số nhiều "they" để thay cho "Someone/Somebody". Dưới đây là một số ví dụ để bạn hiểu rõ hơn:

 • Ví dụ: "Never judge someone just because of the way they look." (Đừng bao giờ đánh giá ai chỉ vì ngoại hình của họ)

3. Đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định được sử dụng để chỉ một cách chung chung, không chỉ trực tiếp đến một người hoặc một vật cụ thể. Dưới đây là một số đại từ bất định phổ biến và cách sử dụng của chúng:

 • Đại từ bất định dùng cho người: Everything (mọi thứ), each (mỗi người), nothing (không có gì), something (một thứ gì đó), anything (bất kỳ thứ gì),...

 • Đại từ bất định dùng cho đồ vật: Anything (bất kỳ ai), someone (ai đó), all (tất cả),...

Dựa trên vị trí trong câu, đại từ bất định cũng có những cách sử dụng riêng. Dưới đây là một số ví dụ để bạn hiểu rõ hơn:

 • Trường hợp đại từ bất định là chủ ngữ: "Somebody told me that the girl next to me is very selfish." (Ai đó nói với tôi rằng cô gái kế bên tôi rất ích kỷ)
 • Trường hợp đại từ bất định là tân ngữ: "Roy Wang doesn’t invite anyone to his party." (Roy Wang không mời bất kỳ ai đến buổi tiệc của anh ấy cả)
 • Trường hợp đại từ bất định đứng sau giới từ: "Alice lied to everybody in the office." (Alice nói dối tất cả mọi người trong văn phòng cô ấy)

Kết luận

Bài viết trên đây đã tổng hợp những thông tin cơ bản về cách sử dụng "Someone" trong tiếng Anh, bao gồm cách dùng và vị trí trong câu. Đối với những người tự học tiếng Anh, hiểu rõ về đại từ bất định này là vô cùng quan trọng. Hãy cố gắng áp dụng những kiến thức này vào việc học tiếng Anh của bạn.

1