Xem thêm

So Sánh Tư Duy Và Tưởng Tượng Trong Tâm Lý Học

Trong cuộc sống cũng như công việc và học tập, chúng ta thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau và cần phải tìm cách giải quyết chúng. Đối với việc này, chỉ dựa trên...

Trong cuộc sống cũng như công việc và học tập, chúng ta thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau và cần phải tìm cách giải quyết chúng. Đối với việc này, chỉ dựa trên cảm giác và trực giác không đủ, mà còn cần sự sử dụng tư duy và tưởng tượng. Hãy cùng tìm hiểu và đánh giá sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Khái niệm về tư duy và tưởng tượng

Để có thể so sánh tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học , chúng ta cần hiểu rõ hai khái niệm này. Hãy cùng tìm hiểu!

Khái niệm về tư duy

Tư duy là quá trình dựa trên dữ liệu thực tế, để so sánh và tổng hợp nhằm đưa ra nhận định. Với tư duy, chúng ta sử dụng thông tin dựa trên thực tế và kinh nghiệm có sẵn để đưa ra nhận định chính xác. Tư duy là quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính, mối quan hệ và quy luật bên trong của sự vật và hiện tượng khách quan, mà trước đó chúng ta chưa biết đến.

Khái niệm về tưởng tượng

Tưởng tượng là quá trình dựa trên dữ liệu ít ỏi của thực tế và sử dụng suy đoán để tổng hợp nhằm đưa ra nhận định. Tưởng tượng là khả năng của con người trong việc tạo ra các hình ảnh, cảm giác và khái niệm trong tâm chí của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng bằng cách ghi nhớ lại hình ảnh đã trải qua, cũng như sử dụng giác quan và trí nhớ để tạo ra các ý tưởng mới.

Với tư duy và tưởng tượng, chúng ta kết hợp thông tin từ thực tế và từ suy nghĩ của chúng ta để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

So sánh tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học

Điểm giống nhau của tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học

Việc so sánh tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học cho ta thấy sự tương đồng giữa hai khái niệm này. Cụ thể:

 • Thứ nhất: Tư duy và tưởng tượng đều là quá trình tâm lý bên trong của con người.
 • Thứ hai: Tư duy và tưởng tượng của mỗi người là khác nhau và không ai giống ai. Trí tưởng tượng là thể hiện khả năng nhận thức của bản thân với thế giới xung quanh bằng những gì mà bạn cảm nhận được qua các giác quan.
 • Thứ ba: Tư duy và tưởng tượng của con người không có những giới hạn cụ thể.

Điểm khác nhau của tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học

Ngoài những điểm tương đồng, tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học cũng có những điểm khác nhau:

Thứ nhất: Về bản chất của tư duy và tưởng tượng

 • Đối với tư duy: Tư duy dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy từ trước, sử dụng ngôn ngữ đã có sẵn và được tạo ra bởi các thế hệ trước. Tư duy là quá trình phản ánh nhu cầu xã hội và có tính chất tập thể. Ngoài ra, tư duy còn có tính chất chung của toàn bộ loài người, được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau.

 • Đối với tưởng tượng:

  • Về nội dung: Tưởng tượng phản ánh những điều mới mẻ, chưa từng có trong kinh nghiệm cá nhân và xã hội.
  • Về phương thức: Tưởng tượng tạo ra các hình ảnh và biểu tượng mới dựa trên những hình ảnh và biểu tượng đã biết thông qua các phương pháp hành động, nhấn mạnh, đại diện, suy luận và loại suy.
  • Về kết quả: Tưởng tượng tạo ra các biểu tượng liên quan đến các hình ảnh mới do con người tạo ra dựa trên các biểu tượng đã lưu trong trí nhớ.

Thứ hai: Về đặc điểm của tư duy và tưởng tượng

 • Tư duy mang các đặc điểm cụ thể như:

  • Tính cụ thể và đối tượng hóa.
  • Tính gián tiếp.
  • Tính trừu tượng và khái quát.
  • Liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ.
  • Quan hệ mật thiết với ngôn ngữ cảm tính.
 • Tưởng tượng mang các đặc điểm cụ thể như:

  • Tính gián tiếp và khái quát hơn so với trí nhớ.
  • Liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính.

Thứ ba: Về vai trò của tư duy và tưởng tượng

 • Tư duy có vai trò như:

  • Mở rộng giới hạn của nhận thức.
  • Cải thiện thông tin nhận thức, làm cho nó có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
  • Giải quyết cả nhiệm vụ hiện tại và tương lai.
 • Tưởng tượng có vai trò như:

  • Hướng con người về tương lai, kích thích hoạt động và ảnh hưởng đến việc học tập, giáo dục, đạo đức và phát triển nhân cách.

Tư duy và tưởng tượng là hai hoạt động của con người dựa trên những kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân. Thông qua việc so sánh này, chúng ta hi vọng có thể hiểu rõ hơn về hai khái niệm này. Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn phân biệt tư duy và tưởng tượng trong tâm lý học.

1