Xem thêm

Quang hợp ở thực vật: Những bí mật tạo nên sức sống

Hình 4.1. Sinh học 11 - Quang hợp ở thực vật Khi nhắc đến quang hợp ở thực vật, chúng ta thường nghĩ ngay đến quá trình thực hiện việc chuyển hóa ánh sáng thành...

Quang hợp ở thực vật Hình 4.1. Sinh học 11 - Quang hợp ở thực vật

Khi nhắc đến quang hợp ở thực vật, chúng ta thường nghĩ ngay đến quá trình thực hiện việc chuyển hóa ánh sáng thành năng lượng. Tuy nhiên, quang hợp không chỉ đơn thuần là quá trình này, nó còn mang trong mình những bí mật tạo nên sức sống của thực vật.

Vai trò của quang hợp là gì?

Quang hợp đóng một vai trò quan trọng trong sinh học. Đầu tiên, quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất. Ngoài ra, quang hợp tạo ra chất hữu cơ làm nguyên liệu và nhiên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng và ý dược. Quang hợp cũng cung cấp năng lượng cho hoạt động của sinh giới và cân bằng O2/CO2 trong khí quyển.

Hệ sắc tố quang hợp và vai trò của nó

Sơ đồ hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng giữa các sắc tố quang hợp Hình 4.1. Sinh học 11 - Sơ đồ hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng giữa các sắc tố quang hợp

Hệ sắc tố quang hợp của cây xanh gồm hai nhóm chính là diệp lục và carotenoid. Diệp lục tạo màu xanh và đóng vai trò quan trọng trong quang hợp. Trong khi đó, carotenoid tạo màu vàng, cam, đỏ và có hai loại chính là xanthophyll và carotene. Hệ sắc tố này có vai trò hấp thụ photon ánh sáng và chuyển năng lượng đó thành hóa năng trong ATP và NADPH.

Quang hợp gồm hai pha: pha sáng và pha tối

Quang hợp diễn ra tại lục lạp theo hai pha chính là pha sáng (màng thylakoid) và pha tối (chất nền lục lạp). Trong pha sáng, diệp lục hấp thụ ánh sáng và chuyển thành trạng thái kích động electron. Dưới tác dụng của ánh sáng, nước phân li và sinh ra O2, electron và H+. Electron được sử dụng để tổng hợp ATP và khử NADP+ thành NADPH. Pha tối sử dụng ATP và NADPH để cố định CO2 và tạo ra các sản phẩm quang hợp cần thiết cho cây.

Các biện pháp nâng cao hiệu suất quang hợp

Sử dụng đèn LED trong hệ thống thuỷ canh trồng rau diếp Hình 4.7. Sinh học 11 - Sử dụng đèn LED trong hệ thống thuỷ canh trồng rau diếp (Romaine Lettuce)

Quang hợp là yếu tố quyết định năng suất của cây trồng, chiếm 90-95% tổng năng suất. Do đó, để nâng cao hiệu suất cây trồng, cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật và công nghệ như cung cấp đủ nước, gieo trồng đúng thời vụ và sử dụng đèn LED trong hệ thống thuỷ canh. Những biện pháp này giúp tăng cường cường độ quang hợp và đảm bảo năng suất cây trồng.

Quang hợp là quá trình tổng hợp carbohydrate và giải phóng O2 từ các chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O dưới tác dụng của ánh sáng và hệ sắc tố quang hợp. Nó không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây và các sinh vật khác, mà còn đóng vai trò quyết định năng suất cây trồng và cân bằng khí quyển. Hiểu rõ về quang hợp, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp để tăng cường năng suất và sức sống của cây trồng.

1