Quy định về chính sách hủy thi IELTS, đổi ngày thi IELTS tại IDP & BC

Quy định về chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP & BC I. Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP 1. Đổi ngày...

Quy định về chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP & BC Quy định về chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP & BC

I. Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP

1. Đổi ngày thi IELTS tại IDP

Thí sinh đăng ký thi IELTS tại IDP có thể yêu cầu đổi lịch thi IELTS với các thời điểm sau đây:

 • Trường hợp 1: thí sinh tham gia thi yêu cầu đổi ngày thi IELTS trước 15 ngày trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing đã đăng ký ➡ thí sinh được đổi ngày thi IELTS miễn phí.
 • Trường hợp 2: thí sinh yêu cầu đổi ngày thi IELTS trong vòng 8 - 14 ngày trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing đã đăng ký ➡ thí sinh nộp phí đổi ngày thi IELTS là 800.000 VNĐ.
 • Trường hợp 3: thí sinh yêu cầu đổi ngày thi IELTS trong vòng dưới 8 ngày trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing đã đăng ký ➡ yêu cầu chuyển ngày thi IELTS sẽ không được IDP chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sẽ được đưa ra ở bên dưới.

Lưu ý:

 • Thí sinh có nhu cầu thi IELTS cần đăng ký ngày thi mới không quá 3 tháng so với ngày thi ban đầu.
 • Thí sinh chỉ được đổi ngày thi IELTS một lần duy nhất trong tất cả các trường hợp được nêu ra. Nếu thí sinh không thể tham dự ngày thi IELTS mới, thí sinh sẽ không thể tiếp tục yêu cầu chuyển ngày thi hoặc được IDP hoàn trả lệ phí thi.
 • Thí sinh đăng ký thi IELTS trong vòng 08 ngày trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing sẽ KHÔNG được hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS.

Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại IDP

2. Hủy thi IELTS tại IDP

Thí sinh đăng ký thi IELTS tại IDP có thể yêu cầu hủy thi theo các thời điểm cụ thể sau đây:

 • Trường hợp 1: thí sinh yêu cầu hủy thi IELTS trong vòng hơn hoặc bằng 5 tuần trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing đã đăng ký ➡ thí sinh sẽ được IDP hoàn 75% lệ phí thi.
 • Trường hợp 2: thí sinh yêu cầu hủy thi IELTS trong vòng dưới 5 tuần trước ngày thi 3 kỹ năng Listening, Reading & Writing đã đăng ký ➡ thí sinh sẽ không được IDP hoàn phí, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sẽ được liệt kê bên dưới.

Lưu ý: Tất cả các quy trình hoàn lệ phí cho thí sinh đăng ký sẽ được IDP thực hiện trong vòng 6 tuần, tính từ ngày thí sinh cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp thí sinh thanh toán lệ phí thi IELTS tại IDP bằng thẻ tín dụng, thí sinh sẽ được nhận phần hoàn vào cùng thẻ tín dụng đó. Thời gian xử lý hoàn tín dụng sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và sẽ nằm ngoài thời hạn 6 tuần xử lý hồ sơ hoàn phí tại IDP Việt Nam.

3. Một số trường hợp ngoại lệ khác về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS

Thí sinh tham gia thi IELTS có thể gửi hồ sơ yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ áp dụng ngoài chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS thông thường, và cung cấp đầy đủ giấy tờ đi kèm, trong các trường hợp cụ thể sau đây:

 • Thí sinh có các bệnh nghiêm trọng không thể tham gia thi/ hoạt động bình thường vào ngày thi. Thí sinh cần cung cấp giấy xác nhận y tế (không bao gồm các bệnh thông thường như cảm cúm, ngoại trừ COVID-19). Thí sinh cần nộp hồ sơ y tế kèm theo bệnh án từ bệnh viện.
 • Gia đình có người mất.
 • Thí sinh đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc vấn đề về vật lý (chấn thương) khi là nạn nhân của tai nạn giao thông hoặc từ các tội phạm khác gây ra.
 • Thí sinh đối mặt với tình cảnh khó khăn đặc biệt.
 • Thí sinh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian thi.

II. Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại BC

Chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS này áp dụng cho các kỳ thi IELTS Học thuật (IELTS Academic) và IELTS Tổng quát (IELTS General Training).

1. Đổi ngày thi IELTS tại BC

Thí sinh có thể yêu cầu đổi ngày thi IELTS tại Hội Đồng Anh theo các thời điểm sau đây:

 • Trường hợp 1: thí sinh yêu cầu đổi ngày thi IELTS tại BC trong vòng hơn hoặc bằng 5 tuần trước ngày thi đã đăng ký trước đó (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) ➡ thí sinh được đổi ngày thi IELTS miễn phí.
 • Trường hợp 2: thí sinh yêu cầu đổi ngày thi IELTS trong vòng dưới 5 tuần trước ngày thi đã đăng ký với British Council (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) ➡ thí sinh phải nộp thêm 25% lệ phí thi cho thủ tục hành chính (thí sinh sẽ chịu phí chuyển khoản).
 • Trường hợp 3: thí sinh yêu cầu đổi ngày thi IELTS trong vòng dưới 3 ngày trước ngày thi IELTS đã đăng ký trước đó (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) ➡ yêu cầu chuyển ngày thi IELTS sẽ không được Hội Đồng Anh chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sẽ được prepedu.com bên dưới.

Lưu ý: Thí sinh cần chọn ngày thi IELTS mới không quá 3 tháng so với ngày thi ban đầu đã đăng ký. Nếu thí sinh không thể tham dự ngày thi mới đã đổi, thí sinh sẽ không được tiếp tục yêu cầu chuyển ngày thi IELTS hoặc hoàn trả lệ phí thi IELTS.

Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại BC Quy định về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS tại BC

2. Hủy thi IELTS tại BC

Để hủy thi IELTS tại BC, Thí sinh có thể yêu cầu hủy theo các thời điểm được liệt kê phía dưới:

 • Trường hợp 1: thí sinh yêu cầu hủy thi IELTS trong vòng hơn hoặc bằng 5 tuần trước ngày thi đã đăng ký trước đó (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) ➡ thí sinh sẽ được hoàn 75% lệ phí thi (thí sinh sẽ chịu phí chuyển khoản).
 • Trường hợp 2: thí sinh yêu cầu hủy thi IELTS trong vòng dưới 5 tuần trước ngày thi đã đăng ký từ trước (tính từ ngày thi kỹ năng đầu tiên) ➡ thí sinh sẽ không được hoàn lại phí thi IELTS ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được nêu phía dưới.

Lưu ý: Quy trình hoàn lệ phí thi IELTS cho thí sinh có thể kéo dài lên đến 6 tuần. Để yêu cầu hủy ngày thi IELTS Academic hay General Training, thí sinh đăng nhập vào tài khoản đăng ký thi Test Taker Portal và đính kèm một số giấy tờ để bổ sung cho yêu cầu hủy thi IELTS.

3. Những trường hợp ngoại lệ khác về việc hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS

Trong những trường hợp bất khả kháng không thể hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS, thí sinh có thể nộp hồ sơ xem xét và đánh giá trường hợp ngoại lệ để xin quyền đổi ngày thi IELTS hoặc huỷ thi IELTS như thông thường. Một số trường hợp ngoại lệ đó là:

 • Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, ví dụ như các bệnh khiến thí sinh không thể tham gia kỳ thi IELTS hay không thể hoạt động bình thường. Để được đánh giá là trường hợp ngoại lệ, thí sinh cần gửi kèm giấy xác nhận của bệnh viện/ cơ sở y tế. Lưu ý rằng các trường hợp bệnh lý nhẹ ví dụ như cảm cúm, ho, … sẽ không được Hội Đồng Anh chấp nhận.
 • Gia đình thí sinh có tang lễ.
 • Thí sinh đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc vấn đề về vật lý (chấn thương) khi là nạn nhân của tai nạn giao thông hoặc từ các tội phạm khác gây ra.
 • Thí sinh đối mặt với tình cảnh khó khăn đặc biệt.
 • Thí sinh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian thi.

Thí sinh có thể tải xuống hồ sơ xin hoãn thi IELTS tại British Council TẠI ĐÂY.

Trên đây là cập nhật đầy đủ nhất về chính sách hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS của BC & IDP. Đọc kỹ quy định về hủy thi IELTS và đổi ngày thi IELTS đã được 2 đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS đưa ra bạn nhé!

1