Xem thêm

Quá khứ của Talk - Tìm hiểu cách chia động từ Talk

Talk - một động từ có nghĩa là trò chuyện, nói chuyện. Động từ này rất phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều thì khác nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về...

Talk - một động từ có nghĩa là trò chuyện, nói chuyện. Động từ này rất phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều thì khác nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chia động từ Talk trong các thì khác nhau. Đặc biệt, quá khứ của động từ Talk xuất hiện trong nhiều bài tập tiếng Anh.

Talk Talk (v): nói, nói chuyện, trò chuyện

A. Cách chia của động từ Talk (quá khứ của Talk):

I. Động từ Talk ở thì hiện tại:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Talk / Talks

Ví dụ: Tôi trò chuyện với mẹ ở nhà. (I talk with my mother at home.)

II. Động từ Talk ở thì hiện tại tiếp diễn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Am talking (I), Are talking (You/We/They/Nsố nhiều), Is talking

Ví dụ: Họ đang kể cho tôi một câu chuyện. (They are talking me a story.)

III. Động từ Talk ở thì quá khứ:

Quá khứ của Talk được chia đơn giản chỉ cần thêm "ed" vào sau động từ Talk mà không phân biệt ngôi của chủ ngữ trong câu.

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Talked

Ví dụ:

 • Hoàng đã trò chuyện hơn hai giờ. (Hoàng talked hơn hai giờ.)
 • Bạn gái của tôi đã trò chuyện về chị cô ấy. (Bạn gái của tôi đã nói về chị cô ấy.)

IV. Động từ Talk ở thì quá khứ tiếp diễn:

 • Ngôi You/We/They/Nsố nhiều I/She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Were talking, Was talking

Ví dụ: Kiên đang trò chuyện với những người bạn thân của anh ấy. (Kiên đang trò chuyện với những người bạn thân của anh ấy.)

V. Động từ Talk ở thì hiện tại hoàn thành:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Have talked, Has talked

Ví dụ: Tôi đã trò chuyện với một người bạn trong 2 tháng. (Tôi đã trò chuyện với một người bạn trong 2 tháng.)

VI. Động từ Talk ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Have been talking, Has been talking

Ví dụ: Cô ấy đã nói chuyện trong suốt cả ngày. (Cô ấy đã nói chuyện trong suốt cả ngày.)

VII. Động từ Talk ở thì quá khứ hoàn thành:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Had talked

Ví dụ: Anh ấy đã nói về một người bạn trong vòng 4 năm qua. (Anh ấy đã nói về một người bạn trong vòng 4 năm qua.)

VIII. Động từ Talk ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Had been talking

Ví dụ: Hà đã nói chuyện rất khó khăn trong khoảng 3 giờ trước khi sự kiện này kết thúc. (Hà đã nói chuyện rất khó khăn trong khoảng 3 giờ trước khi sự kiện này kết thúc.)

IX. Động từ Talk ở thì tương lai đơn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Will talk

Ví dụ: Tùng sẽ nói tiếng Pháp với bạn anh ấy vào ngày mai. (Tùng sẽ nói tiếng Pháp với bạn anh ấy vào ngày mai.)

X. Động từ Talk ở thì tương lai gần:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Am going to talk (I), Are going to talk (You/We/They/Nsố nhiều), Is going to talk

Ví dụ: Đứa trẻ sẽ nói chuyện vào lúc 8 giờ sáng ngày mai. (Đứa trẻ sẽ nói chuyện vào lúc 8 giờ sáng ngày mai.)

XI. Động từ Talk ở thì tương lai tiếp diễn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Will be talking

Ví dụ: Cô ấy sẽ đang nói chuyện với bạn trai của cô ấy vào lúc 7 giờ thứ hai tuần sau. (Cô ấy sẽ đang nói chuyện với bạn trai của cô ấy vào lúc 7 giờ thứ hai tuần sau.)

XII. Động từ Talk ở thì tương lai hoàn thành:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Will have talked

Ví dụ: Hoa sẽ nói về một câu chuyện trước 8 giờ tối nay. (Hoa sẽ nói về một câu chuyện trước 8 giờ tối nay.)

XIII. Động từ Talk ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:

 • Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
 • Cách chia: Will have been talking

Ví dụ: Jam sẽ đang nói tiếng Anh trong vòng 5 năm tính đến cuối tháng tới. (Jam sẽ đang nói tiếng Anh trong vòng 5 năm tính đến cuối tháng tới.)

B. Lưu ý khi chia động từ Talk:

 • Khi chia động từ Talk ở dạng phủ định của các thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, ta sử dụng các trợ động từ đúng như sau: do not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t), have not (haven’t), has not (hasn’t), had not (hadn’t).

 • Khi chia động từ Talk ở dạng phủ định của các thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, ta thêm not sau đúng động từ "to be".

Nguồn: https://duongtrang.com (Danh mục: Hỏi Đáp)

1