Quá khứ của "drink" là gì? - Từ "A đến Z" cách dùng dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ của "drink"

Trong câu nói quen thuộc "I would like to drink a cup of tea" (Tôi muốn uống một tách trà), chúng ta cần chú ý đến động từ "uống" sau "would like to" được viết...

Trong câu nói quen thuộc "I would like to drink a cup of tea" (Tôi muốn uống một tách trà), chúng ta cần chú ý đến động từ "uống" sau "would like to" được viết ở dạng nguyên mẫu "drink". Vậy, cũng là động từ "uống" này, nhưng nếu được chia ở quá khứ sẽ có dạng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. "Drink" nghĩa là gì?

Động từ "drink" trong tiếng Anh có nghĩa là "nuốt/tiêu thụ một loại chất lỏng nào đó", gọi chung là "uống". Đây có thể là động từ nội động từ hoặc ngoại động từ trong câu.

Nghĩa của "drink" Hình ảnh: Nghĩa của "drink"

Ví dụ:

 • I drink water every day. (Tôi uống nước hàng ngày.)
 • She drank the juice quickly. (Cô ấy uống nước trái cây nhanh chóng.)

Đặc biệt, nếu "drink" đứng một mình và không kèm theo danh từ chỉ cụ thể tên đồ uống, bạn có thể hiểu nghĩa của "drink" lúc này là "uống đồ uống có cồn (rượu, bia,…)".

Ví dụ:

 • My father doesn't drink. (Bố của tôi không uống.)
 • Don't drink and drive. (Không lái xe sau khi uống rượu.)

"Drink" phát âm là /drɪŋk/.

2. Quá khứ của "drink" là gì?

"Drink" là một động từ bất quy tắc. Do đó, bạn không thể thêm đuôi "-ed" vào sau "drink" để tạo thành dạng quá khứ, mà cần thay đổi cấu trúc của động từ này dựa theo bảng động từ bất quy tắc.

Dựa vào cột 2 và cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc, quá khứ của "drink" được chia thành:

 • "drank" ở dạng quá khứ đơn
 • "drunk" ở dạng quá khứ phân từ

Quá khứ của "drink"

Quá khứ đơn Phát âm Ví dụ
drank audio He drank a lot at the party last night. (Anh ấy đã uống rất nhiều trong bữa tiệc tối qua.)
drunk audio Have you ever drunk this soft drink? (Bạn đã bao giờ uống loại nước ngọt này chưa?)

2.1. Cách dùng dạng quá khứ đơn của "drink"

Áp dụng các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh, dạng quá khứ đơn của động từ "drink" được sử dụng trong một số cấu trúc quen thuộc như:

 • Trong thì quá khứ đơn (câu khẳng định)
 • Trong câu điều kiện loại 2 (mệnh đề "If")
 • Trong một số cấu trúc câu giả định cho hiện tại

Dạng quá khứ đơn của "drink" là gì?

2.1.1. Trong thì quá khứ đơn

Để nói chung về một "hành động uống đã từng diễn ra", bạn có thể sử dụng dạng quá khứ đơn của "drink" là "drank".

Ví dụ:

 • He has a stomach ache because he drank too much soda. (Anh ấy bị đau bụng vì đã uống quá nhiều nước soda.)
 • Tom drank some wine at the party last night. So he couldn't drive by himself. (Tom đã uống một ít rượu trong bữa tiệc tối qua. Vì vậy, anh ấy không thể tự lái xe.)

2.1.2. Trong câu điều kiện loại 2

Trong mệnh đề "If" của câu điều kiện loại 2, động từ "drink" được chia ở dạng quá khứ đơn "drank", diễn tả "hành động uống trái với thực tế ở hiện tại".

Ví dụ:

 • If you drank fewer soft drinks, you wouldn't have to go to the doctor. (Nếu bạn uống ít nước ngọt hơn, bạn đã không phải đến gặp bác sĩ.)
 • If you had remembered what the doctor told you, you would not have drunk that glass of milk. (Nếu bạn nhớ những lời bác sĩ dặn, bạn đã không uống cốc sữa đó.)

2.1.3. Trong các câu giả định cho hiện tại

Bạn cũng có thể dùng "drank" trong các cấu trúc câu giả định để bày tỏ một mong ước, mong muốn nào đó cho hiện tại.

Câu giả định: Tưởng khó mà cực dễ với cẩm nang chi tiết này!

2.2. Cách dùng dạng quá khứ phân từ của "drink"

So với dạng quá khứ đơn "drank", dạng quá khứ phân từ "drunk" được sử dụng trong nhiều trường hợp hơn, cơ bản nhất có thể kể đến như:

 • Trong các thì hoàn thành đơn
 • Trong câu điều kiện loại 3 (cả mệnh đề chính và mệnh đề "If")
 • Trong câu giả định cho quá khứ
 • Trong câu bị động
 • Trong câu rút gọn mệnh đề quan hệ

Dạng quá khứ phân từ của "drink" là gì?

2.2.1. Trong các thì hoàn thành

Dạng quá khứ phân từ "drunk" trong các thì hoàn thành cũng được dùng để nói về một "hành động uống nào đó đã từng diễn ra" hoặc "đã kết thúc trước một hành động khác ở hiện tại/quá khứ/tương lai".

2.2.2. Trong câu điều kiện loại 3

Vì trong câu điều kiện loại 3, động từ của cả mệnh đề chính và mệnh đề "If" đều được chia ở dạng quá khứ phân từ. Do đó, bạn cần chú ý đổi "drink" thành "drunk" nếu sử dụng động từ này ở một trong hai vế của cấu trúc câu điều kiện loại 3.

2.2.3. Trong câu giả định cho quá khứ

Dạng quá khứ phân từ của "drink" cũng có thể được dùng trong câu biểu đạt một mong ước/mong muốn nào đó cho quá khứ.

2.2.4. Trong câu bị động

"Drunk" trong câu bị động được dùng để nhấn mạnh "món đồ uống đã được tiêu thụ/bị uống mất bởi một đối tượng nào đó".

2.2.5. Trong câu rút gọn của mệnh đề quan hệ

Mệnh đề bắt đầu bằng các đại từ quan hệ như "who, whom, which, that, whose", mang thông tin bổ sung và làm rõ hơn đối tượng được nhắc đến trước đó trong mệnh đề chính, là một mệnh đề quan hệ.

Trong một số trường hợp, các mệnh đề quan hệ này sẽ được rút gọn để giúp câu trở nên gọn gàng hơn. Một trong các cách rút gọn mệnh đề quan hệ phổ biến, áp dụng cho mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, đó là: lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, chỉ giữ lại động từ phân từ.

Ví dụ:

 • The bottle of milk, which was drunk by Tim, had expired. (Chai sữa mà Tim uống đã hết hạn sử dụng.)
 • The bottle of milk drunk by Tim had expired. (Chai sữa Tim đã uống đã hết hạn sử dụng.)

3. Một số cách dùng khác của "drunk"

Ngoài việc là quá khứ phân từ của "drink", "drunk" cũng có thể đóng vai trò là một tính từ. Ngoài ra, "drunk" còn xuất hiện trong một số câu thành ngữ dùng để miêu tả tình trạng say xỉn của ai đó.

3.1. "Drunk" là tính từ

Khi là tính từ, "drunk" được dùng để miêu tả "trạng thái mơ hồ, không tỉnh táo của ai đó vì đã uống quá say".

Ví dụ:

 • You are clearly too drunk to drive. (Bạn rõ ràng là đã quá say để có thể lái xe.)
 • I met a drunk man on my way here. (Tôi đã gặp một người đàn ông say rượu trên đường đến đây.)
 • He got drunk on three glasses of beer. (Anh ấy đã say sau khi uống 3 cốc bia.)

3.2. Các thành ngữ với "drunk"

Bên cạnh dạng tính từ, bạn cũng có thể sử dụng một số thành ngữ với "drunk" sau đây để nhấn mạnh các trạng thái say xỉn như rất say, say mèm, say khướt...

 • blind drunk: cực kỳ say
 • drunk and disorderly: say xỉn và xông xáo
 • as drunk as a lord: say sưa
 • roaring drunk: say xỉn truyền thống

4. Bài tập "quá khứ của drink"

Hãy thử làm một số bài tập liên quan đến quá khứ của "drink" để củng cố kiến thức của bạn.

5. Tổng kết

Tóm lại, "drink" không được thêm đuôi "-ed" khi ở dạng quá khứ, mà sẽ được chuyển đổi thành hai từ sau đây:

 • "Drank" ở dạng quá khứ đơn
 • "Drunk" ở dạng quá khứ phân từ

Để không gặp nhầm lẫn khi sử dụng 2 dạng quá khứ của "drink", hãy tận dụng thời gian ôn tập lý thuyết và làm các bài tập minh họa tại Phòng luyện thi ảo FLYER. Chúc bạn học tốt!

1