Quả châu tiếng Anh là gì và cách đọc đúng

Chào các bạn, trong nhóm từ vựng về lễ hội, chúng ta không thể bỏ qua từ quả châu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ này và cách đọc đúng...

Chào các bạn, trong nhóm từ vựng về lễ hội, chúng ta không thể bỏ qua từ quả châu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ này và cách đọc đúng trong tiếng Anh.

Quả châu tiếng Anh là gì?

Theo từ điển, quả châu được gọi là "bauble" /ˈbɔː.bəl/. Để đọc đúng từ này, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ "bauble" và nói theo là có thể đọc được ngay. Nếu bạn muốn đọc theo phiên âm, sẽ là /ˈbɔː.bəl/, việc đọc theo phiên âm sẽ giúp bạn không bỏ sót âm trong từ.

Lưu ý là "bauble" là từ dùng để chỉ chung về quả châu, còn quả châu cụ thể sẽ có cách gọi khác nhau.

Một số từ vựng khác liên quan đến lễ hội

Ngoài quả châu, còn rất nhiều từ vựng khác trong chủ đề lễ hội mà bạn có thể tham khảo để trở nên thành thạo hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh. Dưới đây là một số từ vựng lễ hội phổ biến:

 • Elf /elf/: chú lùn
 • Salted onion / ˈsɒl.tɪd ˈpɪk.əl/: hanh củ muối
 • Watermelon /ˈwɔː.təˌmel.ən/: quả dưa hấu
 • Castle /ˈkɑː.səl/: lâu đài
 • Bamboo /bæmˈbuː/: cây tre
 • Skeleton /ˈskel.ə.tən/: bộ xương
 • Scarf /skɑːf/: khăn quàng
 • Imp /ɪmp/: linh hồn ác quỷ nhỏ
 • Owl /aul/: con cú
 • Go to the pagoda to pray for luck /ɡəʊ tuːðiː pəˈɡəʊ.də tu: preɪ fɔːr lʌk/: đi chùa cầu may
 • Clean the house /kliːn ðiː haʊs/: dọn dẹp nhà cửa
 • Pagoda /pəˈɡəʊ.də/: chùa
 • Tombstone /’tu:mstoun/: bia mộ (gravestone)
 • Bone /bəʊn/: khúc xương
 • New Year /ˌnjuː ˈjɪər/: năm mới
 • Monster /’mɔnstə/: quái vật
 • Christmas Card /ˈkrɪs.məs ˌkɑːd/: thiệp Giáng Sinh
 • Diy /ˌdiː.aɪˈwaɪ/: tự làm đồ thủ công
 • Alien /’eiljən/: người ngoài hành tinh
 • Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: quả bí đỏ
 • Mask /mɑːsk/: mặt nạ
 • Gingerbread /ˈdʒɪn.dʒə.bred/: bánh quy gừng
 • Moon /muːn/: mặt trăng
 • New Year’s Eve /ˌnjuːˌjɪəz ˈiːv/: đêm giao Thừa
 • Exchange New year’s wishes /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌnjuːˌjɪəz wɪʃ /: chúc Tết nhau

Kết luận

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về quả châu trong tiếng Anh và cách đọc đúng của từ này. "Bauble" /ˈbɔː.bəl/ là từ dùng để chỉ chung về quả châu. Nếu bạn muốn nói cụ thể về quả châu, hãy mô tả cụ thể hơn. Nhớ đọc theo phiên âm để phát âm chuẩn hơn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quả châu tiếng Anh và cách đọc đúng.

1