Phân biệt "finally", "at last", "lastly", "in the end" trong tiếng Anh

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng đúng các cụm từ "finally", "at last", "lastly", "in the end" trong tiếng Anh chưa? Đừng lo, hôm nay chúng ta...

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng đúng các cụm từ "finally", "at last", "lastly", "in the end" trong tiếng Anh chưa? Đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng của những cụm từ này.

Ý nghĩa và cách dùng của "Finally"

Trước khi đi vào phân biệt, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng của từng từ.

"Finally" là một trạng từ, mang ý nghĩa "cuối cùng". Cụm từ này có 2 cách dùng.

Cách dùng 1: "Finally" dùng như một trạng từ chỉ thời gian. Nó được sử dụng để chỉ những sự việc diễn ra sau một khoảng thời gian dài, thường chỉ kết quả của sự việc sau những khó khăn. "Finally" thường đứng đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ "be".

Ví dụ:

 • Cuối cùng chúng tôi về nhà lúc nửa đêm: "We finally got home at midnight."
 • Cuối cùng, tôi chỉ nói, "Tôi không quan tâm.": "Finally, I just said, 'I don't care.'"

Cách dùng 2: "Finally" dùng để đưa ra những luận điểm hoặc ý tưởng cuối cùng. Khi này, "Finally" sẽ đứng đầu mệnh đề.

Ví dụ:

 • Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến tối nay: "Finally, I'd like to thank everyone for coming this evening."
 • Cuối cùng, chúng ta sẽ xem dự báo thời tiết: "Finally, we'll take a look at the weather forecast."

Ý nghĩa và cách dùng của "At last"

"At last" có nghĩa là "cuối cùng". Đây là một cụm từ được sử dụng để chỉ sự chậm trễ lâu dài làm hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó.

Trong câu, "At last" đứng giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ "be". "At last" cũng có thể được sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

 • Cuối cùng tôi đã hoàn thành bài luận của tôi: "I've finished my essay at last!"
 • Cuối cùng thì chính phủ cũng bắt đầu lắng nghe những vấn đề của chúng ta: "At last the government is starting to listen to our problems."
 • Ở nông thôn, cuối cùng cô thấy mình được giải thoát khỏi sự lo lắng đã đeo bám cô ở thành phố: "In the countryside she found herself freed at last from the anxiety that had plagued her in the city."

Ý nghĩa và cách dùng của "Lastly"

"Lastly" là trạng từ, có nghĩa là "cuối cùng". Nó được sử dụng để chỉ những thứ cuối cùng khi liệt kê danh sách. "Lastly" đứng đầu câu hoặc giữa câu, sau "lastly" là dấu phẩy.

Ví dụ:

 • Nhận giải thưởng này, tôi muốn cảm ơn nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và cuối cùng là đoàn làm phim: "In accepting this award, I would like to thank the producer, the director, the scriptwriter, and, lastly, the film crew."
 • Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến một số công việc liên quan và sau đó kết luận: "Lastly, we mention some related work and then conclude."

Ý nghĩa và cách dùng của "In the end"

"In the end" cũng mang ý nghĩa là "cuối cùng". Nó được sử dụng khi người nói, người viết muốn đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận.

Trong câu, "In the end" đứng ở đầu mệnh đề. Nếu "in the end" đứng ở đầu câu, sau nó sẽ là một dấu phẩy.

Ví dụ:

 • Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng chúng tôi lại đến Áo: "We were thinking about going to Switzerland, but in the end, we went to Austria."
 • Cuối cùng, chỉ có hai quốc gia gửi viện trợ quân sự đến khu vực: "In the end, only two countries sent military aid to the region."

Phân biệt "finally" - "at last" - "lastly" - "in the end" trong tiếng Anh

Mặc dù cùng mang nghĩa là "cuối cùng", nhưng "finally" - "at last" - "lastly" - "in the end" lại có vai trò và cách dùng khác nhau.

 • "Finally" chỉ những thứ diễn ra sau một khoảng thời gian dài, thường chỉ kết quả của sự việc sau những khó khăn. Ngoài ra, "finally" còn dùng để đưa ra những luận điểm hoặc ý tưởng cuối cùng. "Finally" đứng ở đầu câu hoặc ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ "be".

 • "At last" chỉ sự chậm trễ lâu dài làm hết kiên nhẫn, nhấn mạnh sự nôn nóng hoặc cảm thấy phiền phức vì sự chậm trễ đó. "At last" có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu, ở giữa chủ ngữ và động từ chính, sau trợ động từ hoặc sau động từ "be".

 • "Lastly" chỉ những thứ cuối cùng khi liệt kê danh sách. "Lastly" có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu, sau "lastly" là dấu phẩy.

 • "In the end" đề cập đến một kết luận sau một quá trình dài, sau rất nhiều thay đổi hoặc sau nhiều cuộc thảo luận. "In the end" có thể đứng ở đầu mệnh đề. Nếu đứng đầu câu thì phía sau sẽ là dấu phẩy.

Bài tập phân biệt "finally" - "at last" - "lastly" - "in the end" trong tiếng Anh

Hãy điền từ phù hợp "finally" - "at last" - "lastly" - "in the end" vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. They hadn't accepted our conditions but, ___, after months of discussion they offered to buy our house at its full price.

 2. They're here ___! We've been waiting for half an hour and were ready to go...

 3. The transit system was out and as there were no taxis, we ___ got home at 2 am.

 4. ___ I've discovered how to print envelopes on my printer! I’m such an IT dummy…

 5. She has ___ got a job, which is good as her parents were fed up supporting her till 35.

 6. We were to go to Austria, then to the South of France and___ we decided to go to Italy.

 7. After days of searching the rubble, when___ they found him, he was dead.

 8. She's had over twenty interviews but Jasmine has ___ found a job as a journalist for a local paper.

 9. After taking them for 3 consecutive years, she has passed her exams___I don't know.

 10. She has ___ given me the book she had promised me for months.

Đáp án:

 1. In the end
 2. At last
 3. Finally
 4. At last
 5. Finally
 6. In the end
 7. At last
 8. Finally
 9. At last
 10. At last

Tạm kết: Trên đây chúng ta đã tìm hiểu cách phân biệt "finally", "at last", "lastly", "in the end" và hi vọng rằng bạn sẽ áp dụng được thuần thục trong việc sử dụng các từ này trong tiếng Anh.

Để nắm rõ hơn về các điểm ngữ pháp và từ vựng ứng dụng trong bài thi IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung, hãy tham khảo ngay khóa học "Freshman" của The IELTS Workshop.

1