Xem thêm

Phân biệt cách sử dụng câu chủ động bị động trong tiếng Anh

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trên toàn thế giới và nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao. Tuy nhiên, sử dụng câu chủ động bị động trong tiếng Anh thường là...

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng trên toàn thế giới và nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao. Tuy nhiên, sử dụng câu chủ động bị động trong tiếng Anh thường là một khía cạnh khó khăn đối với người học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức cơ bản nhất về cách sử dụng câu chủ động và bị động để giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp này!

Khái niệm cơ bản về câu chủ động bị động trong tiếng Anh

Câu chủ động là loại câu mà chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động của mình. Câu chủ động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào tác nhân gây ra hành động của chủ thể.

Ngược lại, câu bị động là câu chỉ người hoặc vật nhưng lại chịu tác động của hành động gây ra. Câu bị động được sử dụng để nhấn mạnh vào hành động trong câu hoặc khi ngữ nghĩa của chủ thể trong hành động không quá quan trọng.

Câu chủ động trong Tiếng Anh là gì

câu chủ động trong tiếng anh có cấu trúc "S + V + O". Trong đó:

 • S là chủ thể thực hiện hành động, có thể là người hoặc vật.
 • V là hành động mà chủ thể thực hiện.
 • O là tân ngữ, là người hoặc vật chịu tác động của hành động.

Ví dụ: "I has written a new novel" (Tôi đã viết một quyển tiểu thuyết mới). Trong câu này, chủ thể là "tôi" và hành động là "viết". Tân ngữ là "một quyển tiểu thuyết" và nó chịu tác động từ hành động viết sách của tôi.

Cấu trúc câu bị động

Cấu trúc câu bị động trong tiếng anh là "S + be + V pII + by + O". Ví dụ để nhận biết câu bị động:

"They planted a tree in the garden" (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn). ➤ "A tree was planted in the garden" (Một cái cây đã được trồng ở trong vườn)

Lưu ý: "By them" có thể bỏ đi trong câu.

Lưu ý khi dùng câu bị động

 • Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là "They", "People", "everyone", "someone", "anyone",... thì sẽ được bỏ trong câu bị động.
 • Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng "by", nhưng nếu là gián tiếp gây ra hành động thì dùng "with".

Mục đích của việc dùng câu chủ động bị động trong tiếng Anh

Câu bị động trong tiếng Anh thường được sử dụng với nghĩa "được" hay "bị" trong các trường hợp sau:

 • Nhấn mạnh vào chủ ngữ chịu tác động hay nhận tác động hơn hành động đó. Ví dụ: "She was rescued the last day" (Cô ấy đã được giải cứu vào cuối ngày qua).
 • Khi người nói không muốn nêu ra người gây tác động hay hành động đó.
 • Khi không biết người gây ra tác động là ai.
 • Khi muốn tỏ ra lịch sự hơn trong các tình huống, không muốn gây mất lịch sự hoặc khó chịu cho người nghe.

Chuyển đổi câu chủ động sang bị động trong các thì Tiếng Anh

 • Thì hiện tại đơn: S + V + O -> S + be + PP.2 + by + O
 • Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + V-ing + O -> S + am/is/are + being + PP.2 + by + O
 • Thì hiện tại hoàn thành: S + has/have + PP.2 + O -> S + has/have + been + PP.2 + by + O
 • Thì quá khứ đơn: S + V-ed + O -> S + was/were + PP.2 + by + O
 • Thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing + O -> S + was/were + being + PP.2 + by + O
 • Thì quá khứ hoàn thành: S + had + PP.2 + O -> S + had + been + PP.2 + by + O
 • Thì tương lai đơn : S + will/shall + V + O -> S + will + be + PP.2 + by + O
 • Thì tương lai hoàn thành: S + will/shall + have + PP.2 + O -> S + will + have + been + PP.2 + by + O
 • Dạng be + going to: S + am/is/are + going to + V + O -> S + am/is/are + going to + be + PP.2 + by + O
 • Động từ Model verbs: S + model verb + V + O -> S + model verb + be + PP.2 + by + O

Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang bị động

 • Bước 1: Xác định tân ngữ của câu chủ động và chuyển tân ngữ thành chủ ngữ câu bị động.
 • Bước 2: Xác định thì trong câu chủ động và chuyển động từ về thể bị động.
 • Bước 3: Chuyển chữ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ và thêm "by" trước.

Ví dụ minh họa:

"Cô ấy đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp." ➤ "Bữa tối đang được chuẩn bị (bởi cô ấy) trong nhà bếp."

Một số lưu ý khi chuyển câu chủ động sang câu bị động

 • Các nội động từ không được sử dụng ở thể bị động.
 • Nếu chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động thì cũng không được chuyển thành câu bị động.
 • Mọi sự biến đổi về thì đều nhằm vào động từ "to be", còn phân từ II giữ nguyên.

Với những kiến thức về câu chủ động bị động trong tiếng Anh, bạn cần thường xuyên trau dồi vốn từ vựng và nắm chắc các quy tắc sử dụng trong câu. Hy vọng rằng những kiến thức dễ hiểu về dấu hiệu câu bị động, chủ động mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn trau dồi kiến thức chuyên môn và vận dụng vào các kỳ thi quan trọng để đạt kết quả tốt nhất. Chúc bạn thành công!

1