Ôn tập Vật Lý 7 Chương 1 Quang Học

Bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập lại kiến thức vật lý lớp 7 chương 1 về quang học một cách chi tiết và dễ hiểu. Chương 1 bao gồm các nội dung sau:...

sơ đồ tư duy vật lý 7 chương 1 Bài viết này sẽ giúp bạn ôn tập lại kiến thức vật lý lớp 7 chương 1 về quang học một cách chi tiết và dễ hiểu. Chương 1 bao gồm các nội dung sau:

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Ánh sáng - Nguồn sáng - Vật sáng

 • Ánh sáng là khi ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
 • Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
 • Nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh sáng, ví dụ như mặt trời, đèn bóng đèn.
 • Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, ví dụ như mặt trời, tờ giấy trắng.

2. Sự truyền ánh sáng

 • Đường truyền của ánh sáng theo định luật truyền thẳng của ánh sáng trong môi trường trong suốt và đồng tính.
 • Ánh sáng truyền trong môi trường thuỷ tinh, nước, không khí theo đường thẳng.
 • Tia sáng là tia nhỏ gồm nhiều tia sáng gộp lại.
 • Chùm sáng có thể là chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.

3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

 • Bóng tối và bóng nửa tối là hiện tượng khi có vật chắn không cho ánh sáng truyền qua.
 • Nhật thực và nguyệt thực là hiện tượng khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên một đường thẳng.
 • Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới.

4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 • Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.
 • Ảnh là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và có kích thước bằng kích thước của vật.
 • Khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.
 • Các tia sáng đi từ điểm sáng tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường đi qua ảnh ảo.

6. Gương cầu lồi

 • Gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu gọi là gương cầu lồi.
 • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và luôn nhỏ hơn vật.
 • Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

7. Gương cầu lõm

 • Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo và ảnh thật. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
 • Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm cho tia phản xạ hội tụ tại 1 điểm trước gương.

B. Bài tập minh họa

Bài 1:

Hướng dẫn giải:

a, b) Vẽ đúng hình: Bài 1 c) Theo định luật phản xạ ánh sáng, i = i’ = 500. Ta có: (∠SIR = i + i' = 45° + 45° = 90°) d) Vì SI = S'I nên SI + IR = S'I +IR. Mà S'I là đường kéo dài của tia phản xạ IR, nên S'R là đường thẳng. Vậy đường truyền của tia sáng S → I → R là ngắn nhất.

Bài 2:

Hướng dẫn giải:

a, b) Vẽ đúng hình: Bài 2 c) Theo định luật phản xạ ánh sáng, i = i' = 300. Ta có: (∠SIR) = i + i' = 300 + 300 = 600.

Trắc nghiệm Vật Lý 7 Chương 1

 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 2: Sự truyền ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 6: Thực hành
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 7: Gương cầu lồi
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 8: Gương cầu lõm
 • Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 9: Tổng kết chương 1 Quang Học

Đề kiểm tra Vật Lý 7 Chương 1

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm online Chương 1 Vật lý 7 (Thi Online)
 • Đề kiểm tra Chương 1 Vật lý 7 (Tải File)

Lý thuyết từng bài chương 1 và hướng dẫn giải bài tập SGK

 • Lý thuyết các bài học Vật lý 7 Chương 1
 • Hướng dẫn giải bài tập SGK từng bài học Vật lý 7 Chương 1

Trên đây là tài liệu Ôn tập Vật Lý 7 Chương 1 Quang Học. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn ôn tập tốt và hệ thống lại kiến thức chương 1 hiệu quả hơn.

1