Những Câu Nói Tiếng Anh Hay - Tạo ấn tượng với ngôn ngữ độc đáo

Câu Nói Tiếng Anh Hay Bất Hủ Gửi đến bạn những câu nói tiếng Anh hay bất hủ nhất dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé! I may not have gone where I intended to...

Câu Nói Tiếng Anh Hay Bất Hủ

Gửi đến bạn những câu nói tiếng Anh hay bất hủ nhất dưới đây, cùng tham khảo ngay nhé!

 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. (Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi, nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến)

 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. (Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ)

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. (Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại)

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. (Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng)

 • Life is what happens to us while we are making other plans. (Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác)

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay

Đăng ngay những câu nói tiếng Anh hay nhất dưới đây kèm bức ảnh xinh đẹp của bạn ngay nào.

 • Everything you can imagine is real. (Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật)

 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. (Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản)

 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. (Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu)

 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. (Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.)

 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. (Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn)

Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Gửi đến bạn những câu nói bằng tiếng Anh hay ngắn gọn nhất dưới đây, tham khảo ngay nào.

 • Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are. (Đôi khi con người thật đẹp.Họ đẹp không phải ở hình dáng,Không phải ở lời họ nói,Mà ở chính họ là ai.)

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.)

 • Reality continues to ruin my life. (Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.)

 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. (Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai)

 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. (Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.)

Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

Đăng cap về tình yêu thật hay với những câu nói tiếng Anh dưới đây ngay nhé!

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. (Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.)

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. (Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bằng lời nói dối.)

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. (Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.)

 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. (Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.)

 • This too, shall pass. (Rồi mọi chuyện sẽ qua)

Câu Nói Tiếng Anh Hay Ngắn

Để tus của bạn thêm ấn tượng, tại sao bạn không thử với những câu nói tiếng Anh cực hay dưới đây ngay nào.

 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. (Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.)

 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua)

 • You never know what worse luck your bad luck has saved you from. *(Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi

1