Mười Lăm hay Mười Năm: Từ nào đúng chính tả Tiếng Việt?

Nhiều người hay nhầm lẫn giữa "Mười Lăm" và "Mười Năm" do sự khác biệt vùng miền cùng cách phát âm không rõ ràng. Vậy, đến cuối cùng thì từ nào là đúng chính tả?...

Nhiều người hay nhầm lẫn giữa "Mười Lăm" và "Mười Năm" do sự khác biệt vùng miền cùng cách phát âm không rõ ràng. Vậy, đến cuối cùng thì từ nào là đúng chính tả? Chúng ta hãy tìm hiểu để không mắc phải sai lầm này nữa.

Mười Lăm hay là Mười Năm: Từ nào đúng chính tả?

Câu trả lời chính xác:

 • Khi nói về con số 15, "Mười Lăm" là cách viết chính tả đúng trong tiếng Việt.
 • Khi nói về khoảng thời gian là 10 năm (ten year), thì "Mười Năm" mới là cách viết đúng chính tả trong tiếng Việt.

Lý do cho câu trả lời này là: "Lăm" trong "Mười Lăm" là danh từ chỉ khoanh thịt đã làm thịt trong con bò hay con lợn, hoặc chỉ số sau hàng chục. Ví dụ: Mười Lăm, Ba Lăm, Bốn Lăm. Người ta cũng sử dụng từ "Nhăm" như một từ thay thế. Ví dụ: Bốn Mươi Nhăm, Bốn Nhăm...

Trong khi đó, "Năm" cũng là một danh từ, chỉ khoảng thời gian Trái Đất di chuyển một vòng quanh Mặt Trời, bằng 365 ngày 5 giờ 48 phút 40 giây, tức là 12 tháng. Ví dụ: Sinh viên năm nhất, năm nay là năm Nhâm Dần. Ngoài ra, "Năm" cũng có nghĩa là số 5. Ví dụ: Bé đã được năm tuổi, nhà có năm người, năm mươi bảy...

Vì thế, khi nói về số thứ tự, chúng ta phải viết "Mười Lăm" để đúng chính tả. Điều này cực kỳ quan trọng đối với các bạn làm kế toán hoặc liên quan đến các con số. Chú ý viết "Mười Lăm" thay vì "Mười Năm".

Cách viết số 5 và cách đọc số 5 trong toán học

Khi đếm số thứ tự, chúng ta sử dụng "Năm" và "Lăm" ở các vị trí khác nhau. Tùy thuộc vào vị trí, chúng ta sẽ viết hoặc là "Lăm" hoặc là "Năm". Cụ thể như sau:

 • Khi hàng chục lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 9, chúng ta viết "Lăm". Ví dụ: 15 đọc là "Mười Lăm", 25 đọc là "Hai Mươi Lăm", 35 đọc là "Ba Mươi Lăm"...
 • Khi hàng chục bằng 0 và kết hợp với từ chỉ tên hàng từ phía sau, chúng ta viết "Năm". Ví dụ: 105 đọc là "Một Trăm Lăm", 2455 đọc là "Hai Nghìn Bốn Trăm Năm Mươi Lăm".

"Thứ Năm" hay "Thứ Lăm"? Theo cách đọc và cách viết này, "Thứ Năm" mới là cách viết đúng chính tả.

Quy tắc viết số 5 trong dãy số đếm như sau:

 • Khi số có dạng 5XY: Viết là "Năm".
 • Khi số có dạng X5Y: Viết là "Năm".
 • Khi số có dạng XY5: Viết là "Lăm" nếu Y > 0, viết là "Năm" nếu Y = 0.

Ví dụ:

 • 51, 511, 551: Đọc lần lượt là "Năm Mươi Mốt", "Năm Trăm Mười Một", "Năm Trăm Năm Mươi Mốt" (vì số 5 không thuộc hàng đơn vị).
 • 15, 35, 355: Đọc lần lượt là "Mười Lăm", "Ba Mươi Lăm", "Ba Trăm Năm Mươi Lăm".

Cách đọc số 5 trong toán học:

 • 5: "Năm".
 • 55: "Năm Mươi Lăm".
 • 555: "Năm Trăm Năm Mươi Lăm".
 • 505: "Năm Trăm LInh Năm".
 • 515: "Năm Trăm Mười Lăm".
 • 1005: "Một Nghìn Không Trăm LInh Năm".
 • 1500: "Một Nghìn Năm Trăm".
 • 5555: "Năm Nghìn Năm Trăm Năm Mươi Lăm".
 • 555555: "Năm Trăm Năm Mươi Lăm Nghìn Năm Trăm Năm Mươi Lăm".

Mong rằng sau bài viết này, bạn đã biết rõ "Mười Lăm" hay "Mười Năm" cũng như cách viết và đọc số 5 trong dãy đếm số thứ tự.

Ảnh minh họa:

Mười Lăm hay Mười Năm Hình 1: Mười Lăm hay Mười Năm?

Thứ Năm hay Thứ Lăm Hình 2: Thứ Năm hay Thứ Lăm?

1