Một số thông tin chung trong truyện tiên hiệp (huyền huyễn)

Huyền huyễn - một thể loại không còn xa lạ đối với một số bạn, nhưng có thể là lần đầu tiên một số bạn đọc thể loại này. "Dữ Tử Thành Thuyết" - một...

af976e35fe8b981a7229145096d33a90.jpg

Huyền huyễn - một thể loại không còn xa lạ đối với một số bạn, nhưng có thể là lần đầu tiên một số bạn đọc thể loại này.

"Dữ Tử Thành Thuyết" - một fic huyền huyễn hiếm hoi có trong Vân Phong Các. Có một số từ hay dùng trong truyện mà không phải ai cũng hiểu, ví dụ như Kim Đan, Nguyên Anh, Tu chân, Tu tiên.

Dưới đây là một số thông tin về thể loại này, được tìm kiếm trên mạng, nên có thể có sai sót. Nếu bạn biết gì thêm, hãy bổ sung giúp mình nhé.

Cấp bậc tu luyện: 9 bậc

Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.

9 bậc này được chia làm ba cảnh giới:

 • Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.
 • Trung cảnh giới có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.
 • Đến thượng cảnh giới, có một cửa quan là Độ Kiếp. Vượt qua tầng này, bạn có thể phi thăng tiên giới, trở nên trường tồn như trời đất.

Những giai đoạn tu tiên:

 • Luyện Khí Kỳ: Giai đoạn chắt lọc tinh hoa trong thiên địa để hấp thu vào cơ thể dưới dạng khí. Có 5 thuộc tính ngũ hành và 13 tầng.
 • Trúc Cơ Kỳ: Chuẩn bị để tích trữ khí vào cơ thể. Bồi đắp cho thân thể để chịu được khí nguyên tố có đặc tính riêng.
 • Kết Đan Kỳ: Khí trong đan điền ngưng tụ thành viên kim đan. Kim Đan ban đầu nhỏ như hạt bụi nhưng ngày càng lớn.
 • Nguyên Anh Kỳ: Luyện Kim Đan tạo thành phôi thai, sau đó rèn Kim Đan thành phôi thai có đặc tính riêng.
 • Hóa Thần Kỳ: Cho phép cảm ứng thiên địa nguyên khí, nhưng không tác động đến nó.
 • Luyện Hư Kỳ: Cảm ứng thiên địa nguyên khí rõ ràng hơn, cần hợp ngũ hành linh căn để tiến giai.
 • Đại Thừa Kỳ: Hiểu sâu đạo lý và quy luật phát triển của thế giới. Tìm hiểu thiên địa phép tắc.
 • Độ Kiếp Kỳ: Tiếp theo sau Đại Thừa Kỳ, cá chép vượt vũ môn, cảm ngộ sâu hơn thiên địa phép tắc, chịu lôi kiếp.

Nguồn: https://kenhtingame.com/game-online/nhung-canh-gioi-mot-pham-nhan-phai-trai-qua-de-co-the-thanh-tien-theo-nguyen-tac-pham-nhan-tu-tien/3390

1