Môn Hóa học trong Chương trình Giáo dục Phổ thông Tổng thể: Những Điểm Đáng Chú Ý

Học sinh Đà Nẵng trong giờ thí nghiệm (Ảnh: Khánh Hiền) Nền tảng của chương trình môn Hóa học cấp trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính khoa học, kế thừa và phát triển...

Học sinh Đà Nẵng trong giờ thí nghiệm Học sinh Đà Nẵng trong giờ thí nghiệm (Ảnh: Khánh Hiền)

Nền tảng của chương trình môn Hóa học cấp trung học phổ thông nhằm đảm bảo tính khoa học, kế thừa và phát triển từ môn Khoa học tự nhiên. Thay vì tập trung vào việc ghi nhớ máy móc, chương trình này nhấn mạnh vào việc hiểu rõ bản chất hoá học và áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ba Mạch Nội Dung Cốt Lõi

Chương trình môn Hóa học bao gồm ba mạch nội dung cốt lõi: Kiến thức cơ sở hóa học chung, Kiến thức Hóa học vô cơ và Kiến thức Hóa học hữu cơ. Những kiến thức về cấu tạo chất và quá trình biến đổi hoá học cùng với các nguyên tắc cơ bản như liên kết hóa học và tốc độ phản ứng hóa học là những yếu tố quan trọng giúp học sinh hiểu sâu về hoá học và áp dụng vào các nội dung hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ.

Đổi Mới Phương Pháp Dạy Hóa Học

Chương trình môn Hóa học đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học Hóa học. Trọng tâm của chương trình này là phát triển năng lực thông qua thiết kế hoạt động dạy học, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, vận dụng và giải quyết vấn đề thực tiễn. Các phương pháp dạy học như hoạt động trải nghiệm, bài tập có tính thiết thực và sự kết hợp giáo dục STEM (Toán - Kỹ thuật - Công nghệ - Hoá học) giúp phát triển khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng.

Học sinh Hà Nội thích thú với các thí nghiệm Học sinh Hà Nội thích thú với các thí nghiệm

Đánh Giá Năng Lực và Kiến Thức Hoá Học

Chương trình môn Hóa học quan tâm đến việc đánh giá năng lực và kiến thức hoá học của học sinh thông qua việc sử dụng câu hỏi, bài kiểm tra và các dạng trình bày và vấn đề thực tế. Đây là cách đánh giá toàn diện, đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề và mô tả các hiện tượng hoá học một cách chính xác và logic.

Không Thiết Kế Theo Bài/Tiết Như Chương Trình Cũ

Khác với chương trình trước đây, nội dung chương trình môn Hóa học không được thiết kế theo bài/tiết mà theo hệ thống chủ đề và mạch nội dung. Điều này giúp học sinh nhìn nhận môn học một cách toàn diện và liên kết các kiến thức. Tuy nhiên, cốt lõi của kiến thức vẫn không thay đổi. Do đó, giáo viên chỉ cần nắm vững chương trình là có thể triển khai dạy học một cách hiệu quả.

Việc áp dụng thuật ngữ theo khuyến nghị của IUPAC và sử dụng các công cụ và thiết bị dạy học phù hợp rất quan trọng để thành công trong việc triển khai chương trình môn Hóa học. Dù hiện thực hóa công việc này còn khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và sáng tạo, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

PGS.TS Đặng Thị Oanh, Trưởng tiểu ban phát triển chương trình môn Hóa học, tin tưởng rằng chương trình môn Hóa học sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị và hữu ích cho học sinh.

1